Kedy je Veľká noc 2019? Jej dátum vždy pripadá na prvý víkend, ktorý nasleduje po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Tento rok je to nezvyčajne neskoro.

Veľká noc 2019 dátum

  • Veľký piatok - 19. apríla 2019 piatok
  • Veľkonočná nedeľa - 21.apríla 2019 nedeľa
  • Veľkonočný pondelok - 22. apríla 2019 pondelok

 

Prečítajte si

Veľká noc 2020 dátum. Kedy je Veľká noc 2020 a výpočet

 

Kedy je Veľká noc 2019

Veľkonočná nedeľa pripadá vždy na prvú nedeľu, ktorá nasleduje po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Pre výpočet termínu Veľkej noci sa ako úradný prvý jarný deň zaviedol 21. marec, aj keď sa nemusí zhodovať s astronomickou skutočnosťou. Spln vyšiel tento rok práve na rovnaký deň, teda na 21. marca.

Prvý jarný spln je tento rok potom až v piatok 19. apríla, takže Veľká noc (veľkonočná nedeľa) po ňom nasleduje v nedeľu 21. apríla 2019. Tento rok teda nezvyčajne neskoro. Vlastne v poslednom možnom termíne.

Obdobie medzi dvoma mesačnými fázami, teda aj medzi dvoma splnmi, sa nazýva synodický mesiac a trvá 29 a pol dňa. Dôležité tiež je, o koľko dní po splne nastane nedeľa. V konečnom dôsledku tak termín veľkonočných sviatkov kolíše zhruba v rozpätí viac než mesiaca, od 22. marca do 25. apríla.

Kedy je Veľká noc 2019

V niektorých rokoch mesiac dorastie do splnu tesne po jarnej rovnodennosti, napríklad v roku 2008, keď nastal už v piatok 21. marca. Hneď nasledujúca nedeľa 23. marca bola veľkonočná. V takýchto prípadoch sa teda Veľká noc oslavuje v skorých marcových termínoch. Bolo to tak aj v roku 2013 (Veľkonočná nedeľa bola 31. marca) alebo v roku 2016 (27. marca).

Opačná situácia nastane, ak je spln krátko pred prvým jarným dňom, teda ešte v zimnom období a na ďalší si musíme počkať spomínaných 29 a pol dňa. V takom prípade veľkonočné sviatky oslavujeme až v druhej polovici apríla. Napríklad v roku 2003 bol spln 18. marca a ďalší, prvý po jarnej rovnodennosti, pripadal na stredu 16. apríla a veľkonočný pondelok na 21. apríla.

Tento rok je spln mesiaca až 21. marca, takže Veľká noc nasleduje okamžite po ňom. Veselú šibačku. 😍