Rozprávali sme sa s Klaudiou Kollár, milovníčkou zvierat, ktorá si nedala pokoj, až kým navzdory byrokratickým prekážkam neotvorila prvé slovenské útočisko pre týrané mačkovité šelmy. To bolo pred tromi rokmi. Dnes je Malkia Park v Orechovej Potôni väčší a plnší. Popri levoch či tigroch v ňom nájdete  aj opice, papagáje alebo kopytníky.

 

Zdroj foto - Malkia Park

 

„Nie je zajatie ako zajatie,“ vysvetľuje majiteľka parku, ktorý začínal skupovaním vyslúžilých zvierat z cirkusov. Vo voľnej prírode by po celoživotnom zajatí neboli schopné prežiť, ale vďaka iniciatíve občianskeho združenia Malkia Park, nadšeniu dobrovoľníkov a príspevkom návštevníkov parku či adoptívnych rodičov ich čaká aspoň dôstojný dôchodok.  

 

Zdroj foto - Malkia Park

 

Na prvý pohľad vyzeráte ako ZOO, ale to zrejme len v očiach niekoho, kto nepozná kontext vášho projektu. Ako by ste sa teda opísali človeku, čo o vás nikdy nepočul?

„Áno, sme si vedomí tohto zdania, keďže máme viacero druhov zvierat, ale nemáme štatút ZOO. Sme občianske združenie a našou filozofiou je poskytnúť týraným či nechceným zvieratám v zajatí dôstojné podmienky, poukázať na problematiku života zvierat nielen v zajatí, ale aj vo voľnej prírode a šíriť osvetu ochrany prírody. Už samotný podtitul Big Cats Rescue naznačuje, že sme zameraní na veľké mačkovité šelmy. Za tri roky sme však poskytli nový domov aj rôznym iným zvieratám z cirkusov, od súkromných osôb a ZOO."

 

Čím ste si museli „preskákať“ od prvotnej idey k otvoreniu brán pre verejnosť?

„Vznikali sme v improvizovaných podmienkach. Využitie tohoto voľného pozemku bolo pôvodne zamýšľané na pomoc pre už existujúce OZ so šelmami. V poslednú chvíľu si to majitelia rozmysleli, a tak sme museli naplánovať, čo s vypracovanými projektmi. Nebolo času na pochybnosti, o nový domov sa hlásila naša prvá levia rodinka, zachránená z cirkusu súkromnou osobou. Dotyčný však už finančne nezvládal ich starostlivosť, a vtedy sme do toho vstúpili my. Prvý výbeh patril teda levom.  Zrodila sa myšlienka pomoci ďalším šelmám z cirkusov. Veľmi rýchlo sme ale zistili, že na to, aby nás ľudia finančne podporili v našom záchranárskom snažení, musíme mať otvorené pre verejnosť. Dnes málokto podporí niečo len tak, ak to nemôže vidieť na vlastné oči. Zo súkromných finančných zdrojov sme vybudovali areál, a snažili sa to naplánovať tak, aby sa u nás návštevníci cítili dobre, ale zároveň aj zvieratá boli v bezpečí. Postupne sme prišli na to, že nie je jednoduché dostať zvieratá z cirkusov a všetky musia byť vykúpené... čo nás dosť zarazilo, pretože je nezmyselné, aby zviera po niekoľkoročnom týraní dožívalo v malej klietke ako odložená nepotrebná vec. A na dôvažok na ňom chcú stále zarobiť?!"

 

Zdroj foto - Malkia Park

 

Za tie roky už poznáte očakávania návštevníkov aj reakcie zvierat. Je niečo, čo vás vie ešte prekvapiť?

„Je jedna nemilá vec, ktorú sme napokon premenili na edukačnú príležitosť. V minulosti, keď u nás mláďatá šeliem čakávali v menšej ohrade na dobudovanie výbehu, mohli ich vidieť ľudia zblízka a v určité hodiny v limitovanom počte sa s nimi odfotiť a dotknúť sa ich. No nebola som s tým stotožnená, pretože ľudia sa toho potom automaticky dožadovali. Ako to, že sa nemôže k mláďatám, vyčítali nám. Za tie roky si zrejme pri návštevách rôznych iných súkromných zariadení či kontaktných zoo, ako aj z cirkusov zvykli, že je normálne a samozrejmé, aby sa so šelmami mohli fotiť a hrať, hladkať ich, kedykoľvek chcú... Zistili sme, že väčšina ľudí má, žiaľ, medzery, v prístupe k živým tvorom, a tak sme na ďalší rok zaviedli pár noviniek. Vzali sme to formou vzdelávania. Cez víkendy robíme komentované kŕmenia, kde sa okrem príbehov zvierat návštevník dozvie aj niečo viac o nich. Okrem poskytovania nového domova pre zvieratá chceme ľudí aj vzdelávať. Učiť ich nielen láske, ale i rešpektu voči zvieratám a prírode."

 

Zdroj foto - Malkia Park

 

Ako prebieha proces zaradenia nových zvierat do parku?

„Najskôr náš veterinár spraví vstupné vyšetrenie daného zvieraťa. Musí byť približne mesiac v karanténe. Po nej sa nasledujú ďalšie vzorky a odbery. Ak ide o mláďa, ktoré sa zaraďuje do spoločného výbehu s ďalším mláďaťom, tak sa postupne cez mreže spoznávajú a pod dohľadom ošetrovateľa sa potom zhruba po týždni pustia k sebe. Počas celého procesu spolupracujeme s miestnymi orgánmi, regionálnou veterinárnou správou a s ministerstvom životného prostredia."

 

Koľko ľudí dnes dozerá na to, aby vašim zverencom nič nechýbalo?

„V súčasnosti na samotné zvieratá dohliada deväť ošetrovateľov, ktorí sa striedajú, plus dozorca parku."

 

Zdroj foto - Malkia Park

 

Končia u vás týrané zvieratá, teda tvory traumatizované a s nepredvídateľnými reakciami, ako zvládate ich správanie?

„S každým zvieraťom treba zaobchádzať s láskou a s trpezlivosťou. Noví zverenci potrebujú hlavne čas zvyknúť si na svojich ošetrovateľov, na domov a získať si našu dôveru. Musíme rešpektovať, že na predošlom mieste s nimi nebolo zaobchádzané najlepšie. U nás sa postupne učia byť samými sebou, ako aj správnemu stravovaniu."

 

Zdroj foto - Malkia Park

 

Je nejaký „zvierací príbeh“, ktorý vás obzvlášť citovo zasiahol?

„Naše zvieracie príbehy sú zverejnené na našej novej webstránke malkiapark.sk a niektoré aj na tabuliach pri samotných zvieratkách. Pre nás jednoznačne najsmutnejším príbehom ostávajú medvede z cirkusu. Človeku sa až slzy tlačili do očí a prejde mráz po tele, čo všetko si museli pretrpieť. Najviac to precítia ľudia počas komentovaného kŕmenia. Vtedy zistia, prečo majú také zvláštne správanie a prečo vyzerajú skôr ako mláďatá..."

 

Zdroj foto - Malkia Park

 

Zo začiatku ste sa špecializovali iba na mačkovité šelmy, dnes už u vás nachádzajú útočisko aj iné živočíšne druhy. Ako zvládate toto, nepochybne finančne náročné, expandovanie?

„Áno, finančne je to VEĽMI náročné. Okrem súkromných zdrojov našimi hlavnými zdrojmi sú vstupné. Jeho výšku sme nastavili aj na základe ročnej spotreby prostriedkov použitých pre našich zverencov. Rovnako sme vďační za dobrovoľné príspevky, adopcie zvierat či kúpu suvenírov. Dobrovoľníci nám zas pomáhajú v tom, že nemusíme mať výdavky na ďalších pomocníkov."

 

Vedeli by ste pre lepšiu predstavu laickej verejnosti aj vyčísliť, koľko stojí pobyt šelmy u vás? Od zriadenia výbehu až po krmivo?

„Ročná starostlivosť o našich zverencov nás stojí 320 000 eur, ale výbehy v tom nie sú zarátané, iba krmivo, veterinár a ošetrovatelia. Tie čísla sa pohybujú v závislosti od veľkosti, veku, druhu zvieraťa, daného zdravotného problému. Treba brať do úvahy, že k nám prichádzajú z horších podmienok, s rôznymi zdravotnými ťažkosťami a veterina nie je lacná záležitosť..."

 

Čo chystáte pre vašich návštevníkov do najbližšej budúcnosti?

„Chystáme novinku, takzvanú pojazdnú klietku. Návštevníci si budú môcť v spoločnosti nebezpečných šeliem vyskúšať, aký je to pocit, žiť v zajatí , čiže akoby si vymeniť role šelmy a človeka. A samozrejme, nepoľavujeme ani v príprave rôznorodých akcií zameraných na ochranu zvierat a prírody." 

 

Zdroj foto - Malkia Park