1. Blog na serveroch Ženy v meste a Šport .inak je priestor, ktorý redakcia poskytuje blogerom a blogerkám na publikovanie ich článkov, zdieľanie ich video obsahu a ostatné publikovanie.
  2. Bloger má na serveroch Ženy v meste a Šport .inak právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Jeho texty však nesmú porušovať občianske práva iných ľudí alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, že ich zverejnenie je vo verejnom záujme.
  3. Bloger nesmie zverejňovať nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také informácie, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť.
  4. Bloger nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho blogu nie je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. V prípade zistenia takéhoto rozporu môže prevádzkovateľ text okamžite odstrániť.
  5. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností, alebo dobrých mravov si redakcia serveru Ženy v meste a Šport .inak vyhradzuje právo na okamžité odstránenie textu z blogu užívateľa.
  6. Bloger nesmie predávať na svojom blogu reklamu a zjavne propagovať komerčné produkty bez výslovného povolenia prevádzkovateľa blogu.
  7. Redakcia si vyhradzuje právo kódex ďalej upravovať a postupne ho prispôsobovať potrebám blogu na serveroch Ženy v meste a Šport .inak.