Veľa sa teraz diskutuje o lídroch. Akí by mali byť, čo by mali alebo nemali robiť, a ako ich Slovensko potrebuje. Teraz si na chvíľu zatvorte oči a predstavte si ho vo svojej hlave. Ideálneho lídra, ktorý by sa vám páčil, ktorého by ste nasledovali, dôverovali mu. Máte to? Dovoľte mi hádať – je to muž.

Academy of Management Journal urobili štúdiu, ktorá skúmala ako nevedomé predpoklady, ktoré máme v hlave o pohlaviach, ovplyvňujú naše schopnosti rozoznať perspektívneho lídra. Lepšie povedané – líderku.

New York Times píše, že štúdia potvrdila to, čo množstvo žien vie už dávno – aby si ženu všimli v práci ako líderku je oveľa náročnejšie ako u mužov. V experimente dokázali dokonca aj to, že ak v simulovanej situácii žena hovorila presne to isté čo muž, ostatní si všimli iba mužský potenciál leadershipu.

Zaujímavé je, že vedci tvrdia, že to neznamená, že ženy považuje spoločnosť za menej šikovné. Dokonca ženám pripisujú vlastnosti ako inteligencia, organizácia, rozum, bystrosť častejšie než mužom. Čo sa to teda deje? Elizabeth McClean, profesorka na Arizonskej Univerzite pre New York Times popisuje: „Ľudia majú v hlavách prototypy toho, ako má líder vyzerať. A ak vidíme nejakú osobu, pýtame sa – pasuje nám do toho?“ A ak nie, aj keď sa správa ako lídri, je pre nás podstatne ťažšie ho tak vnímať.

 

 

Okrem inteligencie, organizácie a iných vlastností, ktoré ľudia pripisujú lídrom, je hlavnou vlastnosťou viesť, prevziať situáciu. Práve túto vlastnosť si ľudia veľmi silno spájajú s lídrom a stále ju považujú za mužskú vlastnosť. Napriek tomu, že v experimentoch sa presne rovnako správala aj žena.

Výsledok? Stereotypy nám často zmenia videnie tak, že vidíme pokrivenú, nespravodlivú a nepravdivú realitu. A aké odporúčanie dávajú vedci? Viac líderiek. Viac Angel Merkelových a Therese Mayových, viac austrálskych premiérok a poslankýň. Viac manažériek, viac riaditeliek. Viac žien v leadershipe. Ženy v meste, majte úspešný a líderský týždeň!