Pohľad na predčasne narodené dieťatko na prístrojoch je mimoriadna fyzická i psychická záťaž sprevádzaná strachom, obviňovaním, hnevom, smútkom, ale aj veľkou silou a odhodlaním bojovať za zdravie a život dieťatka, hovorí pre Ženy v meste  Mgr. Ľubica Kaiserová, staničná sestra na Novorodeneckej klinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda UMB a zároveň prezidentka OZ malíček, ktoré od roku 2011 združuje rodičov predčasne narodených detí.

V deň, keď sa narodí bábätko, prežívajú mamy obrovskú radosť. Keď sa dieťaťko narodí predčasne, je tých emócií veľa, ale málo radosti - smútok, nepokoj, apatia, vina, hnev, depresia. Čo vtedy mamám pomáha?

"Rodičia v tomto životnom období potrebujú porozumenie, podporu, nie je vhodné zľahčovať ich pocity, potrebné je uznať, že je v poriadku, ak sa tak cítia. Dôležité je aj porozumenie zo strany zdravotníkov a príbuzných a dopriať rodičom čas na prežitie a spracovávanie emócií. Ak ich to príliš „valcuje“, je vtedy potrebné nebáť a nehanbiť sa a vyhľadať aj odbornú pomoc – psychológa a pod. V prípade hroziaceho predčasného pôrodu a období po ňom je dôležitá (samozrejme okrem medicíny) podpora, pocit, že v tom rodičia nie sú sami – že niekto, kto už prešiel podobnou cestou im rozumie a vie ich pocity pochopiť. Naše združenie sa venuje pomoci a podpore rodičom v tejto podobe prostredníctvom laického poradenstva, ročne takto poskytneme podporu v rozmedzí cca 500 hodín. Naša pomoc má okrem toho podobu aj pomoci predčasne narodených detí a ich rodinám od prvých chvíľ, to znamená, že naša činnosť je smerovaná už do nemocníc, kde tieto bábätká prichádzajú na svet.

Materiálne pomáhame oddeleniam a snažíme sa v spolupráci s nemocnicami zabezpečiť týmto deťom čo najlepší štart do života. Rovnako v tejto ťažkej situácii pomáhame aj rodičom okrem rodičovskej podpory aj pomocou odbornou – v tomto roku sme zaviedli online psychologickú pomoc a snažíme sa o to, aby súčasťou oddelení v nemocniciach bol priamo aj psychológ. Vydávame na pravidelnej báze aj časopis, ktorým rovnako prinášame informácie a aj to vnímajú rodičia predčasniatok ako veľkú formu podpory. A okrem nákupu príslušenstva spájajúceho sa so starostlivosťou o predčasne narodené deti na oddeleniach, do nemocníc tiež zasielame balíčky na podporu rodín pri príležitosti rôznych sviatkov a medzinárodných dní."

Ako zvládnuť predčasný pôrod

Okrem predčasného pôrodu, musí mama zvládnuť aj pohľad na dieťatko, ktoré je na prístrojoch a ešte si ho nemôže niekoľko dní privinúť k sebe. Ako zvládajú mamy tieto momenty?

"Každá mamina to zvláda inak,  ale vo všeobecnosti ide o mimoriadnu fyzickú i psychickú záťaž sprevádzanú strachom, obavami, obviňovaním, hnevom, smútkom, ale na druhej strane veľkou silou, odhodlaním a nádejou bojovať za zdravie a život dieťatka. Pohľad na bábätko v inkubátore je pre rodičov veľmi náročný, ale ako zdravotníci sa snažíme urobiť všetko pre to, aby dieťatku boli zabezpečené všetky životu potrebné funkcie. Rodiny predčasniatok zvládajú tieto chvíle vďaka podpore svojho okolia, zdravotníkov, ale napr. aj prostredníctvom príbehov predčasne narodených bábätiek, z ktorých je každý inšpirujúci a ktorý dodáva silu a odvahu ďalším rodinám, ktoré sa práve nachádzajú na začiatku svojej cesty za ich rodinným šťastím.

Každý príbeh je iný, na webe, na sociálnych sieťach a v našom časopise prinášame mnohé z nich a rodiny sa v nich navzájom hľadajú. Niektorí v nich vidia nádej a silu, iní svoju vlastnú budúcnosť, ďalší akýsi návod, ako sa s podobnými problémami vysporiadať. Ďakujeme aj mnohým známym osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského a verejného života, ktoré sa s nami rovnako delia o ich životnú cestu s predčasniatkom."

Ako takúto emocionálnu záťaž zvládajú otcovia? Prežívajú to inak?

"Otec predčasne narodeného bábätka má v celom období pred a po predčasnom pôrode významnú úlohu. Častokrát sú stelesnením ochrany, bezpečia, lásky i stability rodín, nenahraditeľnej podpory a nevyčísliteľnej lásky. Predčasný pôrod zasiahne aj do života muža, je to aj o strachu o svoje dieťatko i jeho mamu, o neistote, o odlúčení i zabezpečení chodu celej domácnosti, kým si svojho bojovníka s jeho mamou hrdo neodnáša bránami nemocnice domov.

Pre predčasne narodené dieťa je však pre jeho napredovanie potrebná prítomnosť oboch rodičov, mamy i otca, preto je dôležité, aby mal aj otecko možnosť byť so svojim dieťatkom, aby mohol byť zapájaný do starostlivosti o neho a byť súčasťou dlhého a náročného procesu počas jeho hospitalizácie. Naše OZ malíček smeruje aktivity počas roka aj k týmto cieľom."

Vy sama ste si tým prešli, keď ste predčasne priviedli na svet 800-gramového syna. Pomáhate mamám vlastnými skúsenosťami alebo je to zakaždým iné prežívanie?

"Rodičom pomáham ako sestra profesionálka. Za roky praxe a vzdelávania sme sa s tímom veľmi posunuli  v starostlivosti o predčasniatka, ale aj v edukácii rodičov, ktorým postupne dávame kompetencie a preberajú za dieťatko zodpovednosť. Moje vlastné skúsenosti a príbeh rodičom v ťažkej životnej situácii pomáha  prekonať neistotu, strach, nedôveru. Uvedomia si, že v tom nie sú sami, že im rozumiem nielen ako sestra, ale ako rodič."

Pomáhate niekedy aj starším súrodencom predčasne narodených detí?

"Snažíme sa pomáhať celým rodinám – ak budú v pohode rodičia, dokážu to lepšie vysvetliť aj starším súrodencom a pomôcť im prekonávať tieto náročné chvíle v rodine. Starším súrodencom môže pomôcť priblížiť príbeh ich mladšieho bračeka a sestričky v inkubátore napr. Prostredníctvom príbehu, môžu svojmu predčasne narodenému súrodencovi poslať kresbu a pod. A vytvárať si tak väzbu a vzťah ešte skôr, ako príde bábätko domov."

Cena Purpurová srdce

Celosvetovo sa narodí predčasne každé desiate dieťa. Na Slovensku je to každé 13. dieťa ročne, čo predstavuje asi 4 500 detí, ktoré prídu na svet medzi 24. až 36. týždňom. Máme teda lepšiu štatistiku a to vďaka starostlivosti gynekológov a neonatológov. Tento rok získala v rámci každopročného ocenenia Purpurové srdce MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.,prednostka Neonatologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Čo ste na jej práci ocenili?

"Pani prednostka je uznávanou, rešpektovanou, špičkovou a veľmi vzácnou odborníčkou v oblasti neonatológie. Je členkou významných orgánov v rámci zdravotníckych inštitúcií, kde sa spolupodieľa na budúcom obraze neonatológie. Pojem budúcnosť má doslova v rukách a vo výsledkoch svojej práce. Uplatňuje pri nej jedinečný prístup, ľudské a obetavé postoje s vysokou mierou erudovanosti a ľudskej skromnosti citeľne pri každom  malom, predčasne narodenom a rizikovom pacientovi. Ocenením Purpurové srdce pani prednostke sme poďakovali za každé predčasniatko a jeho rodinu, ktorého štart do života sa začína práve v rukách p. prednostky."

V roku 2011 ste založili s ďalšími mamami neziskovú organizáciu OZ Malíček, kde prepájate odborníkov a rodičov. Kde vidíte za ten čas najväčší posun v starostlivosti o predčasne narodené deti?

"Okrem  medicínskej techniky je výrazný pokrok aj v Behaviorálnej starostlivosti, ktorou eliminujeme negatívne vplyvy prostredia Jednotky intenzívnej starostlivosti akými sú  hluku, svetlo, tíšenie bolesti,  podpora kontaktu s rodinou. Veľký posun nastal aj  v otvorení oddelení rodičom, kontakt s nimi. Táto bazálna starostlivosť je založená na podpore vývinu, zmyslového vnímania, vnímania svojho tela. Vývin dieťaťa podporujeme vhodnými polohovacími pomôckami, ktoré ohraničujú priestor  v inkubátoroch ale i v postieľkach, práve pre vnímanie svojho telíčka. Nazývané sú  neobedy s objímajúcimi rukami, ktoré  sme s podporou Pampers opakovane nakúpili do nemocníc.

Nemenej dôležitá je starostlivosť skúsených lekárov a sestier. .. okrem  monitorovacej techniky sú potrebné pri predčasniakach aj také „obyčajné“ pomôcky  pre starostlivosť o hygienu ako pri donosených deťoch –  plienočky, ktoré sú  primeranej veľkosti k hmotnosti dieťatka. Je úžasné, že už 3 roky detičkám na intenzívkach nemusia sestričky vyrábať či prispôsobovať miesto plienky dámske vložky, ale majú na výber plienočky už od 500g. Tieto plienky boli vyvinuté  v spolupráci so sestrami, tak aby spĺňali požiadavky pohodlia pre dieťa. Práve do konca novembra prebieha kampaň v DM drogériách na Slovensku. Zakúpením akéhokoľvek balenia plienok Pampers môžeme prispieť na náklady darovania  1 plienočky Pampers preemie do nemocníc."

 

Podporiť predčasne narodené bábätká môžete aj vy svojim nákupom akýchkoľvek plienok značky Pampers v e-shope mojadm.sk a v ktorejkoľvek predajni dm drogerie markt na území Slovenskej republiky do 30. 11. 2023. Každým nákupom pomôžete pokryť náklad na darovanie 1 plienočky Pampers Preemies Protection pre predčasniatka na Slovensku.

 

Snažíte sa, aby bol na každom neonatologickom pracovisku prítomný psychológ, ktorý bude poskytovať po predčasnom pôrodu rodičom krízovú intervenciu. Prečo je to dôležité a darí sa to?

Predčasný pôrod sa zvykne prirovnávať k havárii, do života príde zrazu, náhle, rodičia na to nie sú vôbec pripravení – a už vôbec nie sú pripravení, že bábätko, na ktoré sa tak veľmi tešili a rátali, že ho uvidia ako možno 3,5kg a pochvália sa s ním celej rodine, je zrazu oveľa menšie a pripojené na prístroje, ktoré mu pomáhajú dýchať, dozrievať, jeho vyhliadky do budúcna sú neisté...

Rodič je v šoku, potrebuje sa však rýchlo zorientovať, aby mohol byť dieťatku tou najväčšou oporou, lebo aj keď je dieťa v inkubátore, nesmierne potrebuje cítiť prítomnosť rodiča a jeho podporu. Psychológ pomôže rodičom uchopiť celú situáciu a sprevádza ich po ceste pred, počas či po predčasnom pôrode, aby sa rodina dokázala zomknúť a vytvoriť čo najlepší štart do života pre ich milované dieťa. Sme veľmi radi, že postupne sa psychológ stáva súčasťou neonatologických oddelení – v nemocniciach na Antolskej a v Trenčíne sú už pani psychologičky k dispozícii denne, v ďalších nemocniciach postupne, aj na základe nášho memoranda o spolupráci v oblasti psychologickej podpory, prichádzajú pravidelne psychologičky za maminkami. Veríme, že onedlho už bude absolútnou samozrejmosťou mať k dispozícii takúto podporu na dennej báze, minimálne v perinatologických centrách (nemocnice s najviac rizikovými deťmi, ktoré trávia najdlhší čas v nemocnici)."

Zažívate nielen šťastné konce boja o dieťatko, ale aj tie najsmutnejšie, keď rodičom lekári oznámia, že to babätko nezvládlo. Ako sa dá takou situáciou prejsť?  Ako to zvládate vy, keď zažijete v práci taký smutný deň?

"V takýchto prípadoch je mimoriadne dôležitá psychohygiena a starostlivosť o duševné zdravie. Ja osobne si idem zaplávať."

Vaše občianske združenie sa snaží tiež šíriť osvetu medzi verejnosťou. Zvýšilo sa povedomie o téme predčasne narodených detí medzi ľuďmi?

"Pre nás v združení je to citeľné množstvom rodičov, ktorí sa na nás obracajú, čo nás nesmierne teší – je pre nás dôležité, aby v tých najťažších chvíľach rodiny vedeli, že sa na nás môžu obrátiť a my im podáme pomocnú ruku – niekedy je to rozhovor, niekedy je to knižka, ktorú môžu prečítať svojmu dieťatku, či prvá fotka bábätka – ich bojovníka, ktorú dostávajú rodičia po predčasnom pôrode Veríme, že aj naša spolupráca s viac ako 20 neonatologickými oddeleniami na Slovensku prináša toto ovocie – preto sme veľmi vďační nemocniciam, že nám otvorili dvere a spoločne môžeme rodiny ešte viac podporiť. Téma predčasného pôrodu je stále aktuálna a prostredníctvom našich aktivít a projektov sa snažíme aj osvetovou činnosťou na problematiku predčasných pôrodov a ich rizík upozorňovať.

Téma predčasniatok sa na Slovensku bytostne týka okolo 4 000 rodín ročne, zdravotníkov, ktorí sú súčasťou ich štartu do života, táto téma je blízka mnohým priateľom rodín predčasniatok alebo sú ich podporovateľmi vo všeobecnosti. A naše združenie je tým pomyselným mostom, ktorý vytvára priestor na podporu, pomoc, spoluprácu, zvyšovanie osvety, zapájanie sa do našich aktivít a budovanie silnej a veľkej komunity jednej veľkej rodiny. Aktuálne máme stále zväčšujúci sa zoznam našich členov, no podporovateľov, sledovateľov  a našich priaznivcov rátame už na tisíce. Či už sú to čísla zo sociálnych sietí alebo rôznych kampaní a to nás veľmi teší."

Čo by ste odkázali rodičom, ktorí sa starajú o predčasne narodené deti?

"Milí rodičia, práve vy ste boli vybraní, aby ste sa stali všetkým pre vaše predčasniatko – to dieťatko vás potrebuje najviac na svete, potrebuje vašu láskavú náruč. Doprajte mu preto váš dotyk čo najčastejšie, či už je to ešte v nemocnici alebo potom neskôr doma. Vy ste ten najlepší rodič pre vaše dieťatko, na to nikdy nezabúdajte!"