Ženy rodičky by mohli mať uzákonené právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili viaceré koaličné poslankyne.

Žena má právo na osobu pri pôrode

"Návrh zákona priznáva žene - rodičke právo na to, aby pri pôrode bola prítomná ňou určená osoba, prítomnosť viacerých ňou určených osôb sa žene umožní, ak to budú umožňovať podmienky zdravotníckeho zariadenia," píše sa v dôvodovej správe.

Zároveň by malo podľa predloženého návrhu platiť pravidlo, že prítomnosť týchto osôb môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Predkladatelia spresnili, že ženou určená osoba nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.

Právo na osobu pri pôrode podporí koalícia

Návrh do parlamentu podala s ďalšími poslankyňami Vladimíra Marcinková (SaS). “Tretí raz som podala do parlamentu návrh, aby mala žena právo na ňou určenú sprevádzajúcu osobu pri pôrode. Zároveň som do návrhu novely uviedla, že ak to dovoľujú podmienky zdravotníckeho zariadenia, žene sa umožní mať pri sebe viacero ňou určených sprevádzajúcich osôb. Prvý raz tento návrh neprešiel parlamentom. Druhý raz, som ho musela stiahnuť, lebo sa proti nemu postavili niektoré koaličné poslankyne. Tento raz ide môj návrh do parlamentu so sľubom, že ho podporia všetky koaličné strany, vrátane Oľano, vrátane Sme rodina,” povedala na sociálnej sieti s tým, že absolvovala kvôli tomu takmer 40 stretnutí na rôzmych úrovniach a urobila veľa ústupkov.

Legislatívna zmena by v prípade schválenia mohla nadobudnúť účinnosť 1. júna 2024.