Ženy už dnes ovládajú tretinu svetového bohatstva a hodnotu svojho majetku v posledných rokoch navyšujú rýchlejšie ako predtým. Štúdia spoločnosti Boston Consulting Group ukázala, že v posledných rokoch globálne rástol majetok žien rekordným tempom - ročne narastá celosvetovo o 5 biliónov dolárov.

Medzi rokmi 2016 a 2019 dokonca rástol majetok žien rýchlejšie ako ten mužský, konkrétne o 6,1 percenta, zatiaľ čo u mužov to bolo o 4,1 percenta. Tento trend už neplatí len pre zahraničné ekonomiky.

Majetok prechádza do rúk žien

Podľa prvej štúdie advokátskej kancelárie Havel & Partners zameranej na presun bohatstva do rúk ženskej populácie, bohatnú aj ženy v Česku a na Slovensku. Podľa analýzy rodinných a majetkových pomerov skupiny najbohatších Slovákov a Čechov a vlastníkov najväčších rodinných firiem na Slovensku aj v Čechách by mohlo od 48 percent až do 70 percent majetku v nasledujúcich rokoch prejsť dedičstvom do vlastníctva žien.

Vplýva na to množstvo faktorov. Zvyšuje sa počet žien s vysokoškolským vzdelaním, pribúda žien na vedúcich pozíciách, majú vyššie zastúpenie v politike, máme viac podnikateliek a investoriek.

Ilustračné foto - pexels.com

Majetok do ich rúk ale prechádza aj v rámci dedičstva pri transfere majetku z generácie na generáciu alebo pri rozvode či iných rodinných udalostiach. Rebríček najbohatších Čechov podľa magazínu Forbes Česko vedie Renáta Kellnerová, ktorá sa po tragickom úmrtí svojho manžela Petra Kellnera, zakladateľa investičnej skupiny PPF, stala správkyňou jeho pozostalosti.

„V zahraničí dlhodobo sledovaný trend presunu majetku do rúk žien sa podľa našej analýzy začína prejavovať už aj v slovenskom a českom prostredí a v nadchádzajúcich rokoch očakávame jeho pokračovanie. Pre mnoho žien sa aktuálne stáva alebo v blízkej budúcnosti bude veľkou témou či výzvou správa a efektívne využívanie vlastného majetku. Už teraz preto vnímame otázku ženského vlastníctva a nástupníctva pre budúce roky ako zásadnú,“ naznačuje partner kancelárie HAVEL & PARTNERS David Neveselý, ktorý vedie špecializovaný tím pre služby privátnym klientom.

Analýza NextŽeny overovala trend ženského nástupníctva aj na Slovensku na vzorke najväčších rodinných firiem podľa časopisu Forbes. V prípade TOP 10 rodinných spoločností sú aktuálnymi vlastníkmi z 90 percent muži, iba jednu desatinu má v rukách žena.

Ženy zvýšia HDP

Podľa priemeru teda najúspešnejšie rodinné firmy na Slovensku vlastný podnikateľ, ktorý má 64 rokov. Má manželku a dve deti vo veku okolo 36 rokov. Ak by prebehlo v týchto rodinných firmách odovzdanie majetku aktuálnych vlastníkov formou dedičstva podľa slovenskej legislatívy, potom by jeho väčšina prešla do rúk žien, a to zo 65 percent. Iba 20 percent majetku by naďalej mali muži.

Analýza majetkových a rodinných pomerov najbohatších Čechov a najväčších rodinných firiem v Česku potvrdila, že bohatstvo aktuálnych vlastníkov by na základe dedičstva podľa zákona prešlo v Českej republike až zo 70 percent do rúk žien.

Prieskumy tiež ukazujú, že ženy môžu v budúcnosti výrazne podporiť ekonomickú prosperitu. Ak budú mať väčšiu príležitosť prispievať k ekonomickému rastu a dôjde k zníženiu rodových nerovností na pracovisku, potom by sa podľa štúdie spoločnosti Citibank v priebehu jedného až dvoch desaťročí mohlo zvýšiť HDP vyspelých ekonomík približne o 6 percent.

Analýza spoločnosti McKinsey & Company z roku 2021 uvádza, že lepším využitím ekonomického potenciálu žien by sa do roku 2030 mohlo HDP Česka a Slovenska navýšiť zhruba o 8 percent.