V dnešnej dobe sa čoraz viac ľudí stretáva s náročnými situáciami, ktoré v živote potrebujú riešiť, zmeniť, no nevedia ako. Vyhľadávajú pomoc koučov. Možno by nás na to, ako zvládať svoj život, mali pripraviť v rodine, školách (materskej, základnej, strednej, vysokej), ale zatiaľ to vo vzdelávacích programoch škôl chýba. I keď to niekde medzi riadkami zahrnuté je, málo kto sa systematicky venuje rozvoju životných zručností.

Ale asi mám šťastie. V mojej škole ma to učia. Sú tam kouči s  desaťročnými skúsenosťami ... so svojím vlastným životom. Nie sú to odborníci, nemajú doktoráty z psychológie, ani koučovacie tréningy. Len tak sa so mnou delia o svoje životné postrehy.

Učia ma, že v živote je dôležité skutočné šťastie, ktoré vychádza z vnútra. Potom sa mi bude dariť aj v ostatných veciach.

Viem,  že keď som šťastná, veľa, veľa vecí dokážem.

Emma*, 9 rokov

Učia ma, že aj keď sa môže všetkým zdať, že prehrávam, ale ak verím sama sebe, svojím myšlienkam, vyhrám.

Aj keď  som v športe prehrával, nevzdal som to a bojoval. Vyhral som sám nad sebou.

Gregor*, 10 rokov

Učia ma, že nemusím vyhovieť všetkým, učia ma strážiť si svoj priestor.

Na tú súťaž nepôjdem, pretože mám dnes tréning a potom by som bola veľmi unavená.

Sára*, 9 rokov

A keď mám pocit, že je toho na mňa priveľa, že už ďalej nevládzem, zdvihnem hlavu hore ... a prečítam si list od 8 ročnej Hany*, ktorý mám pripnutý na nástenke:

„Niečo o Vás...idete za svojím cieľom, nikdy sa nebojíte. Svoju prácu učiteľky si robíte perfektne. Veľa ste ma naučili. Som rada, že ma učíte.“

Aj ja som veľmi rada, že ma učíte veci, ktoré ma v žiadnej škole nenaučili. Ďakujem vám.

Vaša pani učiteľka a slečna žiačka v jednom :)

* mená boli zmenené

 

Prečítajte si aj Keď sa učíte nórčinu, učíte sa asi päť-šesť jazykov naraz