BRATISLAVA. Pri požičiavaní a splácaní peňazí sa muži správajú inak ako ženy. Požičiavajú si vyššie sumy a ak ich nedokážu splácať, omnoho impulzívnejšie oslovujú iné firmy a svoje záväzky riešia ďalšími dlhmi. Vyplýva to zo štatistík EOS KSI Slovensko, ktorá podniká v oblasti manažmentu pohľadávok. 

 

Muži sa zadlžujú viac ako ženy

Muži sú horšími dlžníkmi bez ohľadu na svoj vek, dvadsiatnici aj päťdesiatnici za sebou nechávajú vyššie dlhy ako ženy. V priemere sú ich záväzky vyššie o zhruba 200 eur. Napríklad, mladí muži od 18 do 25 rokov priemerne dlhujú 1016 eur, ženy v rovnakom veku 819 eur. Podobne muži od 35 do 45 rokov majú priemerný dlh 1799 eur, ženy 1473 eur. Ide pritom o záväzky po lehote splatnosti okrem hypoték, ktoré banky a nebankovky nedokázali vymôcť a presunuli ich na inkasnú spoločnosť. 

Rozdiely vidieť aj pri počte záväzkov a po lehote splatnosti ich majú muži v priemere viac ako ženy. Aj za rôznymi extrémami, s ktorými sa firma stretáva, väčšinou stoja muži. 

 

Rekordérka má 14 záväzkov

"Napríklad evidujeme niekoľkých mužov, ktorí majú aj 40 záväzkov v rôznych spoločnostiach. Ženy, hoci sa vo svojich dlhoch takisto vedia stratiť, až do takýchto extrémov nejdú. Rekordérka v našej databáze má 14 záväzkov, čo je však stále menej ako u opačného pohlavia. Pre obe pohlavia je však spoločné, že najviac dlhujú bankám a až následne nebankovým, telekomunikačným či lízingovým spoločnostiam," konštatuje konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.

Podľa neho rozdiely vo finančnom správaní môžu súvisieť s tým, že ak si rodina potrebuje požičať peniaze, tento záväzok si väčšinou na seba vezme muž. Muži sú zároveň impulzívnejší, problémy sa snažia riešiť hneď a následky niekedy neanalyzujú až tak ako ženy.