BRATISLAVA. Na Slovensku vlani pracovalo na čiastočný úväzok len 8 % žien a 4 % mužov. V porovnaní s Európskou úniou (EÚ) Slovensko zaostáva, keďže v rámci nej čiastočný úväzok využilo 32 % žien a 9 % mužov. Upozornila na to vo svojej analýze Slovenská sporiteľňa na základe údajov Eurostatu.

 

Najviac to využívajú Holanďanky

Zosúladenie pracovného a rodinného života vedie mnohé ženy v rámci 28 krajín EÚ k tomu, aby sa zamestnali na čiastočný úväzok. "Najvyšší podiel pracujúcich žien na čiastočný úväzok bol v Holandsku (76 %), nasleduje Rakúsko (47 %) a Nemecko (46 %). V prípade Holandska je aj najvyšší podiel mužov pracujúcich na čiastočný úväzok v rámci EÚ, a to na úrovni 16 %," priblížila analytička sporiteľne Lenka Buchláková. Najmenej ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok bolo v Bulharsku, kde na čiastočný úväzok pracovali len 2 % žien aj mužov.

Čiastočný pracovný úväzok alebo skrátený pracovný čas má svoje výhody aj nevýhody. V mnohých európskych krajinách ho ľudia využívajú, pretože majú viacero pracovných aktivít naraz. Pre ženy je neraz výhodou to, že sa môžu viac venovať rodine a deťom. Na druhej strane, pracovať na čiastočný úväzok znamená aj nižšiu mesačnú mzdu. "Často sa ľudia zamestnajú na čiastočný úväzok aj nedobrovoľne, pretože si nedokážu nájsť pozíciu na plný úväzok. Nezamestnanosť žien na Slovensku dosiahla za rok 2017 úroveň 8,4 %, u mužov to bolo 7,9 %," doplnila Buchláková.

 

Vedú Rakúšanky

Z hľadiska okolitých krajín majú výrazný podiel skrátených pracovných úväzkov Rakúšania, v prípade žien ide takmer o polovicu. Podľa analytičky to súvisí s tým, že v krajine, ktorá sa drží tradícií, stále prevláda stereotyp, že muž je živiteľom rodiny a žena sa viac stará o domácnosť a rodinu. Mnoho mužov si v prípade čiastočného úväzku popri práci dopĺňa vzdelanie.

Vlani bola v EÚ miera nezamestnanosti žien na úrovni 7,9 % a u mužov 7,4 %. V 13 členských štátoch bola miera nezamestnanosti vyššia u žien, v 12 krajinách u mužov a v Belgicku, Luxembursku a Poľsku bola rovnaká. Štatistiky ukázali, že nezamestnanosť je stále vyššia u žien ako u mužov. Pozorovať to možno v Grécku či v Španielsku. Najväčšie rozdiely v opačnom prípade, teda, že nižšia miera nezamestnanosti bola u žien ako u mužov, boli v Litve a v Lotyšsku.