BRATISLAVA. V eurozóne dochádza k častejšiemu využívaniu práce na čiastočný úväzok. Ľudia, ktorí sú takto zamestnaní, v súčasnosti tvoria približne 22 percent z celkovej zamestnanosti a práca na čiastočný úväzok sa podieľala približne štvrtinou na čistom raste zamestnanosti počas oživenia trhov práce eurozóny. Najčastejšie pritom na čiastočný úväzok pracujú ženy. Vyplýva to z najnovšieho Ekonomického bulletinu Európskej centrálnej banky (ECB).

 

 

Štyria z piatich sú spokojní

V prieskume pracovnej sily v Európskej únii (EÚ) je možné odlíšiť pracovníkov na čiastočný úväzok, ktorí chcú pracovať viac hodín, a tých, ktorí nechcú. Prvá skupina sa nazýva podzamestnaní. Títo ľudia by totiž chceli pracovať viac, ako požadujú ich zamestnávatelia, sú tak často nedostatočne využití. "Počet podzamestnaných pracovníkov na čiastočný úväzok sa počas krízy zvýšil, ale nedávno začal klesať. Zostáva však nad úrovňou spred krízy. Tento cyklický model je podobný aj v prípade nezamestnanosti," uvádza sa v bulletine.

Najväčší podiel pracovníkov na čiastočný úväzok tvoria ľudia, ktorým stanovený počet odpracovaných hodín vyhovuje. "Štyria z piatich pracovníkov sú spokojní s počtom hodín, ktorý odpracujú," píše sa v bulletine ECB. Takýto pracovný úväzok najčastejšie využívajú z rodinných alebo zdravotných dôvodov, alebo aj preto, že študujú.

Spomedzi štyroch najväčších krajín eurozóny je najvyšší podiel práce na čiastočný úväzok na celkovej zamestnanosti v Nemecku. "V tejto krajine je aj najvyšší podiel pracovníkov na čiastočný úväzok spokojných s počtom hodín, ktorý odpracujú, a súčasný rast práce na čiastočný úväzok sa tam nespája s podzamestnanosťou," uvádza ECB.

 

 

Hlavne ženy v strednom a vyššom veku

Naopak, dostatočne nevyužití sa cítia Španieli a Taliani. V oboch krajinách totiž podzamestnanosť výrazne vzrástla počas krízy. V Taliansku to môže súvisieť so zmenami regulácie práce na čiastočný úväzok a s vplyvom krízy na príjem a bohatstvo. "V Taliansku podzamestnanosť pravdepodobne ovplyvnili opatrenia vlády na podporu zníženia počtu odpracovaných hodín," uvádza sa v bulletine.

V eurozóne ľudia najčastejšie pracujú na čiastočný úväzok v sektore verejných služieb, obchode, doprave, v sektore ubytovania, potravinárstva a v sektore informácií a komunikácie. Najväčšiu časť pracovníkov na čiastočný úväzok pritom tvoria ženy v strednom a staršom veku. Viac hodín by však chceli odpracovať aj muži. "Počet podzamestnaných pracovníkov na čiastočný úväzok je vysoký aj u mužov v strednom veku a mládeže," priblížila ECB v bulletine.