BRATISLAVA. Aj vy si pod povolaním učiteľ predstavíte skôr učiteľku? To, že medzi pedagógmi nájdeme ženy vo výraznej prevahe potvrdili aj európski štatistici. Na základných školách v krajinách Únie je ich až 85 percent. Na stredných dve tretiny.

 

Podiel žien a mužov na základných a stredných školách v EÚ (2014, %)

Zdroj: Eurostat

 

Učiteľky vedú

Na Slovensku nájdeme na základných školách až 90 percent učiteliek. Na stredných školách učí tri štvrtiny žien. V susednom Česku učí na základných školách vyše 92 percent žien, na stredných tesne pod 70 percent. Podobne je to napríklad aj v Rakúsku.

Základné školy patria takmer výlučne ženám napríklad v Taliansku, Slovinsku, Maďarsku či Litve. Podiel žien tu tvorí až 96-97 percent.

Mierne vyrovnanejšia je situácia na stredných školách, hoci aj tu ženy prevažujú. Najvyváženejšia je situácia v Holandsku, kde učiteľky tvoria 51 percent, v Luxembursku – 53 percent a v Dánsku s 57 percentami žien. Najviac je ich naopak v Lotyšsku – 89 percent.

 

Podiel pedagógov na základných školách nad 50 rokov (2014, %)

Zdroj: Eurostat

 

Väčšina má nad päťdesiat

Z pedagogických pracovníkov na základných školách v Únii má len 11 percent menej ako 30 rokov. Necelá tretina je však staršia ako 50 rokov. Na stredných školách učia takmer dve pätiny ľudí starších ako 50 rokov. Pod 30 rokov má len osem percent učiteliek a učiteľov.

Na slovenských základných školách učí necelá tretina ľudí starších ako 50 rokov. Na stredných školách je to necelých 38 percent.

Najstarší pedagógovia na základných školách sú v Taliansku – viac ako polovica má nad 50 rokov, nasleduje Bulharsko, Nemecko a Litva s vyše dvomi pätinami.

Na stredných školách sú najstaršie učiteľky a učitelia opäť v Taliansku – 58 percent. Nasleduje Estónsko, Lotyšsko, Bulharsko a Nemecko s približne polovicou. Najmladší sú pedagógovia na Malte – kde má na 50 rokov len 15 percent. V Spojenom kráľovstve, Luxemburgu a Poľsku je to okolo štvrtiny.

 

Podiel pedagógov na základných školách nad 50 rokov (2014, %)

Zdroj: Eurostat

 

Prečítajte si aj Učiteľky a učitelia stupňujú štrajk. Tento týždeň pridajú ďalšiu hodinu