Lenka Cermanová a Soňa Chamillová tvrdia, že niektoré tráviace ťažkosti je možné odstrániť vďaka špeciálnej analýze stolice, ktorá podá detailný obraz o stave a kondícii čreva. Pacientom ponúkajú oveľa viac ako lieky.

„Za vznikom dietologickej ambulancie Symptomedica stojím ja a kolegyňa Soňa, avšak neoddeliteľnou súčasťou je jej odborný garant, internistka a dietologička, pani doktorka Eva Smíšková. Symptomedica vznikla síce len v lete 2018, avšak jednotlivo sa každá z nás venovala dietológii a výžive už dlhodobo vo svojom predchádzajúcom profesionálnom živote,“ uviedla Cermanová.

 

Podnikanie vyžaduje skúsenosti

Zakladateľka firmy Symtomedica študovala chémiu a technológiu potravín. Toto štúdium jej umožnilo pochopiť zloženie, vlastnosti a význam potravín vo výžive človeka ako aj vplyv stravy na ľudské zdravie. Už počas štúdia pracovala v medicínskom zariadení, kde dennodenne prichádzala do kontaktu s pacientami s tráviacimi problémami. Najčastejšie išlo o potravinové alergie, intolerancie či iné nešpecifické tráviace ťažkosti. A práve štúdium v kombinácii s touto prácou jej jednoznačne potvrdili súvislosť medzi stravovacími návykmi a diagnózami pacientov.

 

                                                                          Lenka Cermanová.  Foto - Symptomedica.com

 

Spoločníčka Soňa Chamillová v tom čase už 10. rok prevádzkovala fitness centrá, kde pôsobila ako výživová poradkyňa. Na základe každodennej komunikácie s klientmi vnímala veľké rozdiely medzi nimi a potrebu zohľadniť tieto individuálne odlišnosti v ich cvičebných plánoch a jedálnych lístkoch.

„Mala som dve špeciálne fitness centrá celých 10 rokoch. Potom prišiel zlom, kedy som si uvedomila, že to buď posuniem novým smerom alebo s tým seknem. Stalo sa. Predala som obe centrá a dva roky som sa venovala len sebe. Začala som navštevovať kurz angličtiny, kde som stretla Lenku. Sadla mi ľudsky a neskôr som zistila, že toho máme naozaj veľa spoločného. Naše diskusie nás priviedli k myšlienke pretaviť predchádzajúce skúsenosti do spoločného poslania – pomoci druhým“, hovorí Soňa Chamillová.

 

Ako vznikol nápad založiť internú ambulanciu Symptomedica?

„Dlhé spoločné debaty o skúsenostiach z praxe, silná potreba lepšej diagnostiky a osobnejší prístup liečby pacientov s tráviacimi ťažkosťami: to nás viedlo k rozhodnutiu spojiť sily a venovať sa dosť špecifickému a nadštandardnému typu dietológie. Jeho základom je veľmi podrobné testovanie, analýza stolice pacienta,  pre získanie dokonalého obrazu o stave a kondícii čreva,“ hovoria zakladateľky.

Obe ženy vedeli, že je čas vykonať zásadný krok, ktorým bolo oslovenie dôležitej osoby – lekára. Rozhodli sa kontaktovať Mudr. Evu Smíškovú, ktorá sa z 30-tich rokov ambulantnej praxe ( ako všeobecný lekár a internista) 15 rokov venovala samotnej dietológii. Ako jeden z mála doktorov, využívala svoje vedomosti na pomoc pacientom s manažovaním stravy, a to nielen pri redukcii či naberaní hmotnosti, ale aj pri rôznych akútnych či chronických chorobách vnútorných orgánov, onkologických chorobách alebo pooperačných stavoch.

 

MUDr. Eva Smíšková.  Foto - Symptomedica.com

 

„Jej kvalifikácia a (celkovo) uvedomelosť v oblasti výživy nás nadchýnala. Vedeli sme, že je to doktor, ktorého chceme do tímu a s touto túžbou sme jej predložili náš trúfalý zámer. Šťastie pre nás, videla a cítila to rovnako a onedlho sa stala odborným garantom a plnohodnotným konzultantom ambulancie Symptomedica. Čo nás teší je, že už dnes môžeme vidieť, ako sa naša práca odráža na spokojnosti a zlepšenom zdraví pacientov,“ hovorí Lenka Cermanová.  

 

Ľudia veria rôznym výživovým poradcom

Obe odborníčky si v otázkach na liečbu rozumejú a nahlas pomenúvajú medzery na trhu. Tvrdia, že dnes sa za odborníka na výživu považuje každý, kto má za sebou mesačný výživový kurz. Dokonca nie je potrebný ani ten. S úsmevom dodajú, že stačí schudnúť, napísať blog a ľudia si nechajú od takého človeka vypracovať jedálniček ako od uznávaného odborníka. Na tvári im však hneď zamrzne úsmev, keď prízvukujú, že každý má predsa iné individuálne potreby a nároky na výživu.

„Výživa patrí do rúk lekárom. Tí však dietológiu neštudujú, preto sa táto náuka presúva do výživových poradní. Výživovým poradcom zasa chýba potrebné medicínske vzdelanie. Ja sama som certifikovaný výživový poradca a športový dietológ. Neštudovala som výživu týždeň ani mesiac, ale veľmi intenzívne rok a pol, a napriek tomu si dovolím tvrdiť, že je neľahké, ba priam nezodpovedné, nastaviť človeka na stravovací režim bez vedomosti o jeho zdravotnom stave,“  tvrdí  Cermanová.

 

Ako funguje vyšetrenie črevného mikrobiómu?

Črevo je za normálnych okolností osídlené radom priateľských aj menej priateľských bakteriálnych kmeňov, tzv. črevnou mikrobiotou (mikrobióm = súbor všetkých mikroorganizmov, ktoré v nás žijú). Baktérie osídľujúce naše črevo, spoločne koexistujú a udržiavajú sa vo vzájomnej rovnováhe. V prípade jej narušenia (napr. vplyvom užívania antibiotík, alkoholu, stresom monotónnou stravou a pod.) vzniká dysbióza, čo je zníženie množstva dôležitých baktérií v čreve. Imunitný systém je následne nadmerne stimulovaný, čo vedie k zápalu príp. zvýšenej produkcii toxínov či patogénov. Preto je harmónia mikroflóry pre organizmus tak veľmi dôležitá.

 

                                                                              Soňa Chamillová. Foto - Symptomedica.com

 

„Vyšetrenie črevnej mikrobioty umožňuje lepšie porozumieť vzťahu mikrobióm-hostiteľ. Najdôležitejšiu úlohu hrá zloženie – kvalita a kvantita mikróbov a ich vzájomné pôsobenie. Jedná sa o neinvazívne vyšetrenie zo vzorky stolice, ktoré je nadštandardné a teda nad rámec klasickej medicíny. Okrem bakteriálneho zloženia analyzujeme aj imunologické a tráviace parametre, zápalové markery, kvasinky a plesne. Vieme určiť priepustnosť čreva a celkovú jeho kondíciu. Analýza sa realizuje v zahraničí a u nás sa výsledok personalizuje podľa potrieb pacienta. Na základe zisteného je možné posúdiť aká rozsiahla by mala byť zmena životného štýlu, alebo naopak, ktoré symptómy s výživou resp. životným štýlom nesúvisia. Záverom je individuálne diétne poradenstvo, optimalizácia črevnej mikroflóry a zlepšenie zdravotného stavu pacienta s cieľom predchádzania chronickým a civilizačným ochoreniam“ vysvetľuje Cermanová.  

 

V Symptomedice sa nezameriavajú na histamín a laktózu

„Histamín resp. hladinu enzýmu diaminooxidázy berieme ako ukazovateľ nie ako samotnú diagnózu. Viem, že histamínová intolerancia je momentálne veľmi moderná diagnóza, avšak najnovšie výskumy opakovane ukazujú na to, že je nedostatočne diagnostikovaná. Ukázalo sa, že až 70% pacientov s histamínovou intoleranciou môže byť diagnostikovaných chybne. Príznaky mylne pripisované histamínovej intolerancie môžu byť pokojne následkom iného ochorenia, ktoré ostáva neodhalené, čo môže mať v konečnom dôsledku na zdravie pacienta oveľa vážnejšie následky.“

Ak má pacient podozrenie na histamínovú intoleranciu podrobí sa rovnako testom zo stolice. V Symptomedice na histamín nazerajú predovšetkým ako na ukazovateľ črevnej nerovnováhy, alebo zvýšeného stresu. Príznakmi histamínovej intolerancie dnes bežne trpia vyťažení ľudia, ako napr. manažéri alebo uponáhľané mamičky. Hovoríme o príznakoch podobných potravinovej intolerancii či alergii, a teda o kožných, tráviacich a neurologických prejavoch.

 

                                                                                            Foto - Symptomedica.com

 

Laktózová intolerancia je rovnako ako tá histamínová - enzýmový deficit. To znamená, že osoby trpiace intoleranciou laktózy majú nedostatok enzýmu laktázy, ktorý štiepi mliečny cukor– laktózu,“ tvrdí Cermanová.

„Táto enzýmová nedostatočnosť je ale oveľa zriedkavejšia, ako napríklad intolerancia na bielkovinu kravského mlieka, preto sa v našej ambulancii sústeďujeme hlavne na ňu. Je to dôležité aj z toho dôvodu, že narozdiel od pacientov s laktózovou intoleranciou, ktorý majú možnosť zakúpiť si bezlaktózové výrobky, pacienti s intoleranciou či alergiou na mliečnu bielkovinu si nákupom takejto suroviny nepomôžu. To že je niečo lactose-free neznamená, že to neobsahuje mliečne bielkoviny kazeín alebo srvátku,“ dodáva.

 „Sledovať príznaky je dôležité. My však pátrame po príčine problému a hľadáme ju v čreve- najväčšom imunitnom orgáne. Žije v ňom totiž mikrobióm, masa baktérii – dobrých aj zlých, ktoré majú zásadný vplyv na naše zdravie. Veľmi záleží na ich rovnováhe, pretože ak sa naruší, životným štýlom či inými faktormi, nastáva nepomer - dysbióza,“ vysvetľuje Soňa Chamillová.

 

                                                                                             Foto - Symptomedica.com

 

Kvalitné testyv pomáhajú pacientom

„Keď k nám príde pacient, pýtame sa na to, čo ho trápi. Zaujíma nás všetko, aj príznaky, ktoré si on sám nevie dať do spojitosti so svojimi ťažkosťami. Taktiež analyzujeme jeho jedálniček a do úvahy berieme aj výsledky predchádzajúcich vyšetrení. To všetko nás dostáva do obrazu. Následne urobíme test črevného mikrobiómu, čo je vysoko špecifická genetická analýza,ktorá odhalí aj najmenšie zmeny črvenej flóry. Na základe komplexných informácií o stave pacienta môžeme pristúpiť k individuálnej terapii. Tá spočíva v optimalizácii čreva, predovšetkým nefarmakologickými intervenciami. Samozrejme, v prípade potreby odporučíme ďalších špecialistov, a v nevyhnutnom prípade predpíšeme lieky.

Analýza stolice je novodobá v tom, že dokážeme odhaliť aj to, čo je nešpecifické. Nikto v gastroenterológii sa nevenuje tomu, či má pacient dostatok prospešných baktérií, či nemá premnožené tie patogénne, alebo, že sa kvôli zvýšenej priepustnosti čreva objavujú v krvi látky spúšťajúce neprimeranú imunitnú odpoveď. My áno. Navyše, všetky naše testy sú absolútne neinvazívne a nebolestivé, takže ich môžu podstúpiť aj deti či tehotné ženy,“ hovoria zakladateľky Symptomedica, ktoré sa neustále vzdelávajú a prinášajú na trh nové trendy v oblasti medicíny.“