BRATISLAVA. Výber zdravotnej poisťovne môže výrazne rozhodnúť o vašom zdravotnom stave. Presvedčila sa o tom aj tridsiatnička Iveta, ktorá zmenila zdravotnú poisťovňu pred rokom.

 „Ak by som to opäť odložila, tak dnes mám vážny problém. V Bratislave som sa totiž vôbec nevedela dostať na vyšetrenie k endokrinológovi. Neustále som počúvala, že buď majú veľa pacientov alebo už minuli limity a tak by im moje vyšetrenie zdravotná poisťovňa neuhradili. Jedna katastrofa.  Nahnevala som sa a zmenila zdravotnú poisťovňu a to mi možno aj zachránilo život. Konečne ma prijala lekárka. Ak by som zdravotnú poisťovňu nezmenila, nestalo by sa tak, lebo nemala zmluvu s pôvodnou zdravotnou poisťovňou. Vraj platila málo,“ zdôverila sa Ženám v meste Iveta.

 

 

Iné lehoty, iné preplácanie liečby

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Katarína Kafková upozorňuje, že k prepoisteniu zdravotnej poisťovne musíme pristupovať zodpovedne. Pacienti by sa už mali naučiť, že je veľmi dôležité si dobre rozmyslieť, v ktorej zdravotnej poisťovni budú poistení.

„Každá zdravotná poisťovňa má iné čakacie lehoty na operácie, iné možnosti preplácania liečby. Poistenci by nemali peniaze posielať tam, kde za to nedostanú ani to, na čo majú zo zákona nárok,“ upozornila Kafková, ktorá odporúča nenechať si prepoistenie na posledný deň a poriadne si všetko premyslieť.

Požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne môžete najneskôr 30. septembra. Poistencom novej sa stanete od januára.  Požiadať o zmenu sa dá aj 1. októbra, ale reálne poisťovňu zmeníte až od 1.januára 2018. Stačí, ak správne vyplníte prihlášku a zašlete ju na adresu vybranej poisťovne. Prihlášku zasielajte iba do jednej, vyhnete sa tak zbytočným problémom.

“Ak niekto podá prihlášky do viacerých poisťovní, bude ich musieť písomne odhlásiť, či sa mu to páči, alebo nie. Je to zbytočná komplikácia,“ upozorňuje Kafková . Všetky formuláre nájdete na internete alebo v pobočkách zdravotných poisťovní s tým, že pôvodné preukazy musíte vrátiť poisťovni do ôsmych dní od reálnej zmeny, teda 8. januára. Inak vám hrozí pokuta. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou od roku 2012 za nevrátenie preukazu uložil 712 pokút v sume 111 615 Eur.

 

 

Stratila Dôvera, zlepšuje služby

„Úrad za minulé prepoisťovacie obdobie k 01. januáru 2016 dostal 29 podnetov, ktoré sa týkali neoprávneného prepoistenia, z toho bol jeden podnet na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, 18 na Zdravotnú poisťovňu Dôvera a 10 na Union. Tzv „nekalé“ prepoistenie nebolo zistené ani v jednom prípade,“ uviedla hovorkyňa úradu Andrea Pivarčiová.

Najviac poistencov v poslednom prepoistení pribudlo poisťovni UNION, takmer 16 tisíc, všeobecnej viac ako 7 tisíc a o najviac poistencov, až 23 025 prišla Dôvera, ktorá sklamanie neskrýva. 

„S poslednými výsledkami prepoistenia sme spokojní neboli. Aj preto sme v tomto roku opäť priniesli novinky. Napríklad služby DôveraLinka24 , či grantový program Bojovníci za zdravie, vďaka ktorému môžu naši poistenci získať úhradu aj zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Opäť sme vylepšili naše elektronické služby a rozšírili funkcie mobilnej aplikácie Dôvera o profil platiteľa,“ uviedol  hovorca Dôvery Matej Štepiansky.

 

 

Poisťovne sa líšia

Zaujímalo nás, čím sa od seba poisťovne podľa nich odlišujú. Všeobecná už roky deklaruje, že všetky financie vracia do systému verejného zdravotného poistenia, aj keď ju roky sprevádzajú netransparentné škandály. Všeobecná zdravotná má najväčší počet najťažších poistencov s najnáročnejšou liečbou.

„Všeobecná je lídrom v podpore najmodernejších liečebných postupov a technológií. Napríklad nové laboratórne vyšetrenia zamerané na včasnú diagnostiku onkologických, ale i ďalších vážnych ochorení. Ako prví sme zaviedli aj systém komplexnej starostlivosti o pacientov v bdelej kóme. Spolupracujeme nielen so špičkovými zdravotníckymi zariadeniami na Slovensku, ale aj s  klinikami v Paríži, Londýne, Viedni, Hanoveri a pod., kde uhrádzame aj unikátne zdravotné výkony. Napríklad onkologickým pacientom uhrádzame liečbu v Protónovom centre v Prahe. Poistencom hradíme nad rámec zákona aj nadštandardné preventívne vyšetrenia a očkovania,“ uviedla hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Kým o eHealthe na Slovensku snívame roky, poisťovňa Dôvera má s malým eHealthom už dlhoročné skúsenosti.

„Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa ponúka svojim poistencom eHealth s výhodami ako sú napríklad elektronický recept, informácie zachraňujúce život pod názvom Bezpečné lieky 112, vrátane upozornení na situácie, keď užívané lieky môžu škodiť a podobne. Len naši poistenci majú elektronickú zdravotnú knižku v mobiloch či počítači.  Schvaľujeme a preplácame liečbu nielen na Slovensku rádovo v priebehu niekoľkých dní. Poskytujeme finančné granty na liečbu, lieky, zdravotné pomôcky a rehabilitácie, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia – Bojovnicizazdravie.sk. Ako jediná zdravotná poisťovňa sa systematicky venujeme chronicky chorým pacientom, „ uviedol zasa hovorca Dôvery Matej Štepiansky.

 

 

UNION má licencovanú pôrodnú asistentku

Union má vlastný prieskum, podľa ktorého si ich klienti najviac chvália tieto výhody.

„Mamičkám bezplatne požičiavame monitor dychu a pohybu pre dieťa do šesť mesiacov. Máme najširšiu prevenciu proti rakovine, nad rámec zákona uhrádzame test okultného krvácania od 40 rokov,  podľa zákona od 50, cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice od 18 rokov,  podľa zákona od 23,  uhrádzame špecifický marker p2PSA., prispievame na očkovanie proti infekcii HPV, ktorá spôsobuje rakovinu krčka maternice. Ako jediná poisťovňa pomáhame pri potravinovej intolerancii zistiť, či ich zdravotné problémy nesúvisia s intoleranciou konkrétnych potravín. Poskytujeme príspevok 70 eur na test potravinovej intolerancie. Naši poistenci majú nárok na exkluzívnu zľavu vo výške 50 percent pri krátkodobom cestovnom poistení. Ako jediná poisťovňa poskytujeme pomoc licencovanej pôrodnej asistentky,“ vyjadril sa Richard Menczer za UNION .

 

 

Moderná a drahá liečba

Zaujímalo nás, koľko žiadostí o najmodernejšiu a najdrahšiu liečbu v roku 2015 poisťovne prijali a koľko zamietli. Nie všetky odpovedali priamo.

„Zákon nedefinuje, čo je finančne náročná liečba. Pre nás je vždy rozhodujúci medicínsky prínos liečby pre pacienta. Medzi finančne náročnú liečbu patria najmä transplantácie orgánov, dlhodobá oxygenoterapia, ťažké popáleniny, ale aj dlhodobá domáca ventilácia, či liečba hemofílie. Na liečbu onkologických pacientov Všeobecnej zdravotnej poisťovne vynakladá ročne priemerne 300 mil. eur, výdavky na preventívne vyšetrenia zamerané na onkologické vyšetrenia sa pohybujú vo výške okolo 8 miliónov eur. Lieky nad rámec kategorizácie v roku 2015 boli pre poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne uhradené vo výške 24,5mil. eur, z toho na základe individuálnych žiadostí bolo uhradených 21,7 mil. eur a na základe rozhodnutí o úhrade liekov pre skupinu pacientov 2,8 mil. eur,“ uviedla Balážová zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

 

 

Poisťovňa Dôvera hovorí, že nehľadá drahú, ale vhodnú liečbu. 

„Pri schvaľovaní liekov postupujeme podľa platnej legislatívy. O vhodnosti liečby rozhoduje ošetrujúci lekár podľa individuálnych potrieb pacienta. Inými slovami, nie vždy predstavuje najdrahšia liečba najvhodnejšiu alternatívu pre daného pacienta. Ročne zamietame menej ako percento žiadostí o úhradu lieku, takže drvivej väčšine sme vyhoveli. Pri žiadostiach, ktorým nebolo vyhovené, vo väčšine neboli vyčerpané všetky terapeutické možnosti hradené z verejného zdravotného poistenia,“ uviedol Matej Štepiansky z Dôvery, ktorá spolu so Union podali žalobu na ministerstvo zdravotníctva, ktoré povolilo úplne nový liek na rakovinu pľúc uhrádzať z verejného zdravotného poistenia. Podľa poisťovní nebola preukázaná nákladová efektivita lieku pri jej cene.

„Union  dostala v minulom roku 80 žiadostí o lieky na výnimky, ktoré zahŕňajú aj najdrahšie, nekategorizované onkologické lieky, ktoré nespĺňajú požiadavku nákladovej efektívnosti. Z nich sme schválili 69, zamietli 11 a uhradili v sume 512 000 eur, čo je viac ako dvojnásobok sumy v porovnaní s rokom 2014. Pri najmodernejšej liečbe máme za to, že aj mnohé kategorizované lieky patria medzi moderné a účinné. Preto vždy posudzujeme, či sú vyčerpané všetky   dostupné  terapeutické možnosti prostredníctvom liekov uvedených v platnom kategorizačnom zozname. Ak áno, zvažujeme výnimku. Pri obmedzenom objeme financií v zdravotníctve je dôležité posudzovať terapeutický efekt pri liečbe. Pretože ani zďaleka neplatí, že každý inovatívny liek musí mať aj relevantný terapeutický efekt pre pacienta. OECD konštatuje, že napríklad v roku 2012  bolo zaregistrovaných 12 nových liekov na liečbu rakoviny, z ktorých len 1 preukázal prežívanie o viac ako 2 mesiace v porovnaní s terapiou, ktorá bola štandardne používaná,“ vysvetľoval sa Richard Menczer za UNION ZP.

 

Prečítajte si aj V Topoľčanoch robia viac cisárskych rezov ako prirodzených pôrodov