BRATISLAVA. Celosvetovo trpí diabetom viac ako 387 miliónov ľudí, z toho 52 miliónov Európanov. Odborníci majú pre verejnosť desivé odhady. Predpokladajú, že do roku 2035 narastie toto číslo až o 55 percent – na 592 miliónov, v Európe na takmer 69 miliónov.

Na diabetes zomrie na svete každých sedem sekúnd jeden človek. Ak sa cukrovka adekvátne nelieči, život skráti aj o 30 percent. Toto sú alarmujúce čísla.

Ide pritom o celosvetový problém, ktorý sa odráža aj na ekonomike krajín. Iba v minulom roku boli výdavky na liečbu diabetu a jeho komplikácií celosvetovo 612 miliárd dolárov. Odborníci odhadujú, že do roku dvadsiatich rokov to bude až 627 miliárd.

„Očakávaná dĺžka života u 60-ročného diabetika so sprievodným srdcovocievnym ochorením je skrátená až o 12 rokov. Dokonca aj šesťdesiatnik s diabetom, ktorý nemá poškodené cievy, umiera o 6 rokov mladší ako človek bez diabetu,“ upozorňuje Ján Murín, profesor pre odbor vnútorné choroby a kardiológ z I. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave.

 

 

Liečba cukrovky

Dnes sa už liečba diabetu nezameriava len na znižovanie krvného cukru, ale čoraz väčší dôraz sa kladie na znižovanie rizika komplikácií cukrovky a prevenciu úmrtí. Veď u takmer polovici diagnostikovaných pacientov 2. typu má rovno určené aj iné poškodenia orgánov, hlavne srdcovocievnych. Dokonca pacienti s diabetom majú až 5-krát vyššie riziko srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice ako u zdravých ľudí.

Diabetes 2. typu postihuje hlavne starších ľudí. Vyvoláva ho poškodenie pankreasu, ktorý síce tvorí inzulín, ale nedokáže ho produkovať v dostatočnom množstve alebo ho organizmus nedokáže správne využiť.

Liečba závisí od typu a štádia ochorenia, ale všetci pacienti musia zmeniť hlavne životný štýl. Od zmeny stravovania, viac pohybu až po úpravu telesnej hmotnosti. Pokiaľ sa cukrovka dostatočne nelieči, môže spôsobiť množstvo komplikácií. Dlhodobo vysoké hladiny cukru v krvi totiž výrazne poškodzujú cievy a nervy, ktoré nedokážu dostatočne prekrvovať tkanivá a orgány. Ide o závažné a niekedy dokonca život ohrozujúce dôsledky.

 

Príznaky diabetu:

nadmerné močenie, nadmerný smäd , nadmerný príjem tekutín, svrbenie, vyčerpanosť, slabosť, pretrvávajúci pocit hladu, nižšia výkonnosť, chudnutie bez známej príčiny, poruchy ostrosti zraku, kožné infekcie alebo infekcie pohlavných orgánov a mykózy, plesňové ochorenie chodidiel, nedostatok záujmu a koncentrácie, pocit brnenia či pálenia v končatinách, pomalé hojenie rán, zvracanie a bolesť žalúdka.

 

 

Nový liek môže zabrániť tretine úmrtí u diabetikov

Najnovšie výsledky štúdie EMPA-REG OUTCOME prinášajú prelomovú zmenu v liečbe, ktorá je už dostupná a plne hradená zdravotnými poisťovňami aj na Slovensku. Nový liek totiž dokázateľne znižuje aj riziko srdcovocievnych komplikácií. Tým aj počet úmrtí, a to o viac ako 30 percent.

Štúdia EMPA-REG OUTCOME bola dlhodobá klinická štúdia, ktorej sa zúčastnilo viac ako 7000 dospelých s diabetom 2. typu a vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod. Štúdia prebiehala na 590 výskumných miestach v 42 krajinách.

Štúdia preukázala 38-percentné zníženie rizika úmrtia na kardiovaskulárne príčiny. Liečba empagliflozínom navyše viedla k celkovému zníženiu rizika úmrtia bez ohľadu na príčinu o 32 percent a k zníženiu rizika hospitalizácie pre srdcové zlyhávanie o 35 percent.

Keď toto zistenie ohlasovali vedci na svetovom kongrese, najvýznamnejší špecialisti z celého sveta sa v kongresovej sále postavili a tlieskali počas standing ovation.

„Po 17 rokoch tu konečne máme liek, ktorý znižuje úmrtnosť diabetikov,“ hovorí Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej spoločnosti. „Doteraz bola potvrdená priama súvislosť medzi intenzívnou glykemickou kompenzáciou a znížením mikrovaskulárnych komplikácií diabetu, nie však makrovaskulárnych komplikácií. Práve výsledkami štúdie EMPA-REG OUTCOME nám svitla nádej, že môžeme i antidabetickou liečbou ovplyvniť úmrtnosť diabetikov. Tieto vynikajúce výsledky ešte zdôrazňuje fakt, že boli dosiahnuté u populácie pacientov liečených liekmi na zníženie tlaku krvi a cholesterolu, kde bol efekt na úmrtnosť už dokázaný,“ vysvetľuje.

 

 

Pomáha aj srdcu a cievam

Ukázalo sa, že empagliflozín významne znižuje aj kombinované kardiovaskulárne riziko úmrtia na srdcovocievne príčiny, nefatálneho srdcového infarktu alebo nefatálnej cievnej mozgovej príhody o 14 percent, keď sa liek pridá k štandardnej liečbe u pacientov s diabetom 2. typu a vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod.

Ide o celosvetový prelom v liečbe diabetesu 2. typu do takmer 17 rokoch. Nová moderná liečba je určená pre liečbu dospelých pacientov. Ide o bielkovinu, ktorá v ľudskom organizme bráni vylučovaniu glukózy do moču jej vstrebávaním do krvného obehu pri filtrovaní krvi obličkami.

„Výsledky štúdie ukázali významné zníženie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia, ako aj celkovej úmrtnosti u vysoko rizikových diabetikov so súčasným kardiovaskulárnym ochorením. V praxi to znamená, že na každých 1000 pacientov liečených jeden rok empagliflozínom sa podarí zabrániť celkovo 9 úmrtiam. V priebehu troch rokov trvania štúdie sa zabránilo jednému z troch úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia,“ dodáva Ivan Tkáč, profesor pre odbor vnútorné choroby a diabetológ z Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, člen Excelentného tímu pre výskum aterosklerózy.

Určená je pacientom, ktorých ochorenie nie je možné držať pod kontrolou samotnou diétou alebo pohybovou aktivitou. Môže sa užívať samotný alebo v kombinácii s inými liekmi proti cukrovke. Liek nesmú užívať pacienti starší ako 85 rokov.  

 

Prečítajte si aj Obéznych detí pribúda, návyky majú od dospelých