Od malička ju bavila matematika a riešenie záhad. „Vždy som mala nesmiernu radosť, keď som prišla na to, ako vyriešiť nejaký problém,“ hovorí pre Ženy v meste mladá vedkyňa Katarína Lučivjanská. Rodáčka z Košíc sa stala držiteľkou ocenenia Economicus – Ceny Nadácie VÚB pre mladých ekonómov za rok 2018.  Medzinárodná odborná porota ocenila jej štúdiu v oblasti predpovedania výnosov akcií a dlhopisov, ktorú publikoval renomovaný magazín Journal of Financial Econometrics.

Katarína Lučivjanská študovala na Fakulte matematiky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Rodáčka z Košíc si podľa jej slov vybrala príjemný odbor –  ekonomickú a finančnú matematiku, čo jej prišlo ako dobrá kombinácia. Posledný rok štúdia pracovala v Národnej banke Slovenska, kde sa venovala dôchodkovej reforme a modelovaniu v oblasti penzijných fondov. „Vedela som si predstaviť, že by som tam zostala, ale podala som si prihlášku na doktorandské,“ vysvetľuje Katarína, ako sa dostala na univerzitu vo Viedni a ako pokračovala vo vede v Amsterdame.

 

Šťastie na vzory

Mladá vedecká pracovníčka v súčasnosti pôsobí na Ústave matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na univerzite je spokojná a má príjemných študentov, ktorých učí teóriu rizika, finančnú matematiku a modelovanie. „Je to vďačná práca, pretože sa snažím odovzdávať vedomosti ďalej,“ hovorí Katarína a dodáva, že mala šťastie na inšpiratívnych ľudí.

Rada si spomína na matematikárku zo základnej školy: „Bola nielen skvelá učiteľka, ale najmä dobrý človek, plná nadšenia a lásky k žiakom.“ objasňuje Katarína, ktorú motivovali pedagógovia aj na strednej a vysokej škole. Skúsenosť z Národnej banky jej pomohla pri pôsobení vo Viedni. Spoznala tam profesora Ľuboša Pástora, ktorý prednáša na prestížnej univerzite v Chicagu. „Práve on napísal článok, ktorý súvisel s dlhodobým investovaním. Vďaka nemu ma tá téma zaujala,” vysvetľuje, kde vznikla inšpirácia na jej štúdiu o modelovaní akcií a dlhopisov.

 

Pre bežného človeka

Modelovanie výnosov akcií a dlhopisov a ich predpovedanie je jednou z kľúčových otázok vo finančnej ekonómii. A pritom pochopenie správania sa výnosov akcií a dlhopisov by nemalo byť dôležité iba pre profesionálnych investorov, ale aj pre bežného človeka. Špeciálne pri dlhodobých investíciách, ako je sporenie na dôchodok je dôležité, čo najviac vedieť o potenciálnom zisku aj riziku, ktoré so sebou prináša. A práve tomuto sa Katarína venuje vo svojom výskume.

 


Foto - Nadácia VÚB

 

Matematika a financie

Rozumie nedôvere, ktorú majú ľudia voči bankám a finančným subjektom, a tiež obavá, že chcú klientom zobrať peniaze. Celú problematiku však vidí z inej perspektívy. „Základná myšlienka financií je, že majú pomáhať ľuďom a treba si dávať pozor, aby sa nezneužívali. A preto potrebujeme financiám rozumieť,“ vysvetľuje. Podľa nej je pri porozumení financiám dôležitá matematika.

„V rámci svojej práce sa zaoberám dvoma protichodnými modelmi, ktoré dávajú rôzne odporúčania pre dlhodobých investorov. Prvý, ten jednoduchší, radí investorom, ktorí majú ďaleko do dôchodku, investovať viac do akcií. Zatiaľ čo druhý, zložitejší model, je s takýmito odporúčaniami opatrnejší a poukazuje na mnohé zdroje neistoty, ktorú so sebou investovanie do akcií prináša,“ vysvetľuje obsah svojej vedeckej práce mladá ekonómka.

 

 

Mladá ekonómka

Článok vo výsledku formuluje aj rozdielne odporúčania vzhľadom na skúmanie minulého správania a predpovedanie budúcnosti. „Zatiaľ čo na opis minulosti je vhodnejší zložitejší model, pri predpovedaní budúceho správania sa výnosov je užitočnejší jednoduchší model,“ dodáva autorka.

Kataríne Lučivjanskej sa podarilo túto štúdiu minulý rok v marci publikovať v renomovanom magazíne Journal of Financial Econometrics. Prihlásila ju potom do súťaže Economicus, ktorú už desať rokov pre mladých ekonómov vyhlasuje Nadácia VÚB.

Tento rok boli do súťaže prihlásené tri publikované štúdie, ktoré hodnotila medzinárodná odborná porota zložená z troch profesorov z rôznych zahraničných univerzít. Porotcov zaujala práve Katarínina štúdia v oblasti predpovedania výnosov akcií a dlhopisov a rozhodli sa ju oceniť.

 


Foto - Nadácia VÚB

 

Viac vedy na univerzitách

Pri hodnotení jej práce boli zohľadnené dva významné aspekty „Po prvé, ide o jej vlastný originálny výskum s použitím pomerne novej metódy, ktorá ešte nie je tak veľmi publikovaná,“ hodnotí Elena Kohútiková z Nadácie VUB. „Po druhé porotcovia ocenili, že prácu publikovali v časopise, ktorý má veľmi vysoký rating, čo znamená, že bola veľmi kvalitná,“ hovorí Kohútiková.

Súťaž Economicus, ktorá beží 10 rokov, reagovala na podnety z hodnotení kvality vysokých škôl na Slovensku. Tie upozorňovali, že na ich pôde nie je veľmi rozvinutá veda a vedecký výskum, z ktorého by mohli samotní profesori sprostredkovať originálne výsledky študentom. „Chceli sme motivovať mladých ekonómov, aby sa venovali výskumu, nielen vzdelávaniu. Preto sme vymysleli cenu pre najlepšie publikovanú, vedeckú prácu v zahraničných časopisoch,“ objasňuje Kohútiková. Chceli tak podnietiť mladých vedcov, aby šli so svojimi štúdiami do medzinárodného prostredia a začali sa porovnávať.

Elena Kohútiková sa potešila, že cenu mohli udeliť žene. Z pohľadu výhercov to boli väčšinou muži, ktorí získali finančnú odmenu za výhru. „Pre ženy je podľa mňa veľmi dôležité, aby takúto vzpruhu dostali, ak sú dobré tak vôbec nezáleží na pohlaví. Katarína Lučivjanská má obrovský talent, fascinuje ju veda, pritom je to veľmi príjemná mladá dáma. Ukazuje, že v ženách je obrovský potenciál, ak dostanú šancu,“ s úsmevom dodáva Kohútiková.

 


Elena Kohútiková. Foto - Nadácia VÚB

 

Zodpovedne do budúcnosti

Katarína chce určite pokračovať ako vedkyňa. Jej práca ju baví a spojenie učenia a vedy považuje za dobrú kombináciu. Chce zostať na Slovensku. „V Amsterdame som mala dokonca 6-ročný kontrakt, no s manželom sme sa rozhodli vrátiť na Slovensko. Ešte viac si vážime, čo máme tu. V práci sme dobrý kolektív a máme rozpracované spolupráce, kde sa snažíme venovať dlhodobému investovaniu či dôchodkovým fondom,“ hovorí Katarína.

Na otázku, čo spraví s výhrou, so smiechom zodpovedá: „Budem sa zodpovedne pozerať do budúcnosti a skúsim aplikovať niektoré zo zistení v mojej štúdii. O tridsať rokov vám poviem, ako to dopadlo,“ zamýšľa sa mladá vedkyňa. „A určite vezmem na večeru môjho manžela,“ dodáva nakoniec.