Odchod do dôchodku pre ženy ročník 1958, 1959 a 1960 po novom musí posúdiť Ústavný súd. Za všetkým je ministerská tabuľka a nespravodlivý výpočet.

Podľa Ústavy má každá žena nárok na skorší odchod do dôchodku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Neplatí to ale pre skupinu žien, ktoré sa narodili medzi rokmi 1958 – 1960.

Preto sa skupina poslancov Národnej rady rozhodla podať návrh na Ústavný súd. Nespravodlivý výpočet odchodu do dôchodku sa týka približne 111-tisíc žien.

Odchod do dôchodku pre ženy ročník 1958, 1959 a 1960 po novom

Jednou z nich je aj Alena Tršková. „Spolu s ostatnými ženami, ktorým sa tiež blíži dôchodkový vek sme sa zaujímali o to, ako je to so skorším odchodom do dôchodku. Zistili sme, že niektoré naše vrstovníčky, ktoré vychovali napríklad tri deti idú do dôchodku o rok a pol skôr než my, ktoré sme vychovali dve deti,“ hovorí. 

V marci minulého roku bola schválená ústava, v ktorej bolo zakotvené zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov. Tiež sa v nej píše, že každá žena má nárok na skorší odchod do dôchodku, šesť mesiacov za každé vychované dieťa, najviac osemnásť mesiacov.

„Vtedy nám svitla nádej, že by sa to mohlo vzťahovať aj na nás. Bohužiaľ zo Sociálnej poisťovne prišlo vyjadrenie, že na ročníky 1958 – 1960 sa táto zmena vzťahovať nebude. Začali sme sa okolo toho viac angažovať. Napríklad u nás na úrade sme tie, ktorých sa to týka, napísali poslancom list. Bolo to upozornenie alebo výzva, aby nám pomohli, zamerali sa na tieto ročníky a odstránili skrivodlivosť, ktorú sme cítili,“ vysvetľuje Alena Tršková.

Odpoveď od poslancov ale neprišla. „Postupne sme aj prostredníctvom médií zistili, že sú aj iné ženy, ktoré sa o tento problém zaujímajú. Našla som na facebooku skupinu akčných, iniciatívnych žien, ktoré sa angažovali aj osobne. Upozorňovali poslancov v parlamente na to, že je tam nespravodlivosť. Týmito aktivitami sa nám podarilo upozorniť aj poslancov, ktorí v septembri schvaľovali zmenu zákona o sociálnom poistení. Na rokovanie boli predložené dva rôzne návrhy tabuľky s vekom odchodu do dôchodku. Jedna z nich, tá, ktorá bola schválená, viac-menej len pokračovala v doterajšom systéme. Vek odchodu do dôchodku je v nej vypočítaný odlišne ako je ten v ústave,“ dodáva Alena Tršková. 

 

Odchod do dôchodku pre ženy po novom

 

ročník narodenia

muž

žena bez detí

žena 1 dieťa

žena 2 deti 

žena 3-4 deti

žena 5 a viac detí

1957

62r 6m

62r 6m

62r 6m

61r  9m

60 r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 7m (-1m)

62r 1m (-7m)

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 8m (-2m)

62r 5m (-5m)

61r 6m

59r 9m

1960

63r (-2m)

63r (-2m)

62r 10m (-4m)

62r 9m (-3m)

61r 10m (-8m)

60r 6m

1961

63r 2m (-2m)

63r 2m (-2m)

63r (-4m)

63 r

62r 2m (-4m)

61r 3m

1962

63r 4m (-2m)

63r 4m (-2m)

63r 2m (-4m)

63 r

62r 6m

61r 7m (-11m)

1963

63r 6m (-1m)

63r 6m (-1m)

63r 4m (-2m)

63 r

62r 6m

61r 11m (-7m)

1964

63r 8m (-1m)

63r 8m (-1m)

63r 6m

63 r

62r 6m

62r 3m (-3m)

 
 

Advokátka Viera Kubicová, zastupuje poslancov Národnej rady a tiež diskriminované ženy pri návrhu na Ústavnom súde. „Ministerstva sme sa pýtali, podľa akého kľúča bola táto tabuľka vytvorená, ale nevedeli nám odpovedať,“ uviedla pre Ženy v meste Kubicová.

Podľa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je táto tabuľka, ktorá je zahrnutá v novele zákona o sociálnom poistení, snahou vyjsť v ústrety ženám, ktorým nebolo umožnené odísť do predčasného dôchodku tak, ako hovorí ústava: „Ambíciou spomínanej, ďalšej v septembri 2019 schválenej novely zákona o sociálnom poistení preto bolo pomôcť a predsa len primerane zohľadniť výchovu detí aj ženám, ktorým podľa aktuálneho právneho stavu pre účely určenia dôchodkového veku zohľadnená nebola a zároveň zmierniť rozdiely v dôchodkovom veku medzi jednotlivými ročníkmi žien, ktoré vychovali deti,” uviedla Daniela Rodinová z ministerstva.

Odchod do dôchodku pre ženy ročník 1958, 1959 a 1960 po novom

“Tieto zmeny však aj pri ústretovej úprave museli byť nastavené systémovo a proporcionálne tak, aby nevytvárali ďalšiu nerovnosť voči iným skupinám poistencov (napr. žien s iným počtom vychovaných detí). Preto sa pevne, tzv. fixnou tabuľkou ustanovil  dôchodkový vek pre všetky skupiny poistencov v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí priamo v prílohách zákona o sociálnom poistení,“ dodala Rodinová. 

Ministerstvo tvrdí, že táto „špecifická“ situácia vznikla už pri dôchodkovej reforme zákona o sociálnom poistení, bývalého ministra Ľudovíta Kaníka, ktorá zahŕňala zrovnoprávnenie mužov a žien pri určovaní dôchodkového veku. Postupne sa tak mužom aj ženám zvyšoval vek odchodu dôchodku tak, aby bol v roku 2024 dosiahnutý rovnaký dôchodkový vek.

„Zjednotenie dôchodkového veku mužov a žien však nebolo možné vykonať naraz (tzv. skokom), t.j. k určitému dátumu jednorázovo zrušiť diferencovanie dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí. Z uvedeného dôvodu časť žien odchádza v súčasnosti do dôchodku ešte na základe zníženého dôchodkového veku za výchovu detí, ktorý vyplýva z § 65 zákona o sociálnom poistení (tzv. „Kaníkove ženy“),“ uviedla Daniela Rodinová z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Odchod do dôchodku pre ženy

Minulý rok však bola schválená ústava, ktorá obsahuje dôchodkový strop 64 rokov. Tá tiež hovorí, že ženy majú nárok na skorší odchod do dôchodku podľa toho, koľko detí vychovali a to od šesť až do osemnásť mesiacov. Podľa ministerstva to znamená, že nárok na odchod do dôchodku majú len tie ženy, ktorých dôchodkový vek je 64 rokov. 

Advokátka Viera Kubicová si to ale nemyslí. „Podľa ústavy má nárok na skorší odchod do dôchodku každá žena, nielen tá, ktorej dôchodkový vek je 64 rokov. Ústavný zákon nadobudol účinnosť 1. 7. 2019, ak teda ministerstvo nechcelo, aby platil pre ženy odchádzajúce do dôchodku po tomto dátume, mohlo to odložiť až do roku 2024. Preto si myslím, že tento zákon by mal platiť pre všetky ženy, ktoré už majú nárok na predčasný dôchodok. Novela zákona o sociálnom poistení bola schválená parlamentom po tom, čo novela ústavy vstúpila do platnosti. Ako môžu poslanci schváliť zákon o ktorom vedia, že je protiústavný?,“ uviedla Viera Kubicová.

Za pravdu jej dáva aj Odborné stanovisko Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktorý hovorí, že tento stav, ktorý vznikol kvôli prelínaniu sa dvoch právnych úprav je v rozpore s ústavou. Pri výške dôchodkového veku sa im nezarátava počet vychovaných detí, teda sa právom môžu cítiť ukrivdené.

So svojím problémom sa obrátili aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú, požiadali ju, aby novelu zákona nepodpisovala. Z jej kancelárie sa im ale ozvali, až keď bolo neskoro. Preto podali návrh na Ústavný súd.

Advokátka Kubicová sa vyjadrila, že ženy budú aj naďalej bojovať za svoje práva. Ženy z celého Slovenska, ktoré sa mobilizujú prostredníctvom sociálnych sietí, organizujú protesty v Košiciach, kde sa nachádza Ústavný súd. „Táto skupina vznikla preto, aby sme si vydobili svoje práva, upozornili ľudí, že voči týmto našim ročníkom sa nespravodlivo prikročilo, verím, že dosiahneme na Ústavnom súde to, čo má byť správne,“ uzatvára Alena Tršková.