Nová kalkulačka na výpočet dôchodkového veku. Kalkulačkou, ktorú sprístupnila na webe Sociálna poisťovňa je možné vypočítať aktuálny vek odchodu do dôchodku.

Kalkulačka výpočet dôchodkového veku

Sociálna poisťovňa pripravila pre poistencov novú kalkulačku na určenie dôchodkového veku. Nájdu ju na webovej stránke poisťovne v časti Dôchodca: Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku - kliknite.

"Pomocou novej kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý poistenec, ktorý dosiahol alebo dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2020, ale aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred týmto termínom," uviedol Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Kalkulačkou je možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu rokov odpracovaných v I. pracovnej kategórii alebo I. a/alebo II. kategórii funkcií," doplnil Višváder.

Kalkulačka výpočet dôchodkového veku - kliknite

Sociálna poisťovňa pripomína, že od 1. januára 2020 je dôchodkový vek poistenca (muža aj ženy) stanovený tabuľkami, ktoré sú prílohami zákona o sociálnom poistení.