BRATISLAVA. Katolíci na Slovensku slávia 15. septembra sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie siahajú do 15. storočia. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, keď o ňom hovorili na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Pápež Pavol VI. v roku 1966 vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú patrónku Slovenska.

Sedembolestná Panna Mária sa okrem Slovenska stala aj patrónkou ďalších krajín, napríklad Poľska, Maďarska, Malty.

 

 Kostol Sedembolestnej Panny Márie v Žiari nad Hronom s kaplnkou zasvätenou Panne Márii. Foto - TASR

 

Panna Mária Nepoškvrneného Počatia je patrónkou najmä španielsky a portugalsky hovoriacich krajín: Španielska, Portugalska, Argentíny, Brazílie, Čile, ale aj Filipín, ďalej Guatemaly, Kolumbie, Kórejskej republiky a Japonska (od roku 1998), Mexika, Nikaraguy, Paraguaja, Peru.

Európa má šesť patrónov - troch mužov a tri ženy. Sú nimi: Svätý Benedikt z Nursie (480-547), za patróna Európy ho vyhlásil v roku 1964 pápež Pavol VI. Svätí Konštantín (Cyril, 826/827 - 869) a Metod (815 - 885), ktorých si na Slovensku pripomíname 5. júla, ich cirkevný sviatok pripadá na 14. februára, sú patrónmi Európy od roku 1980 vďaka pápežovi Jánovi Pavlovi II.

Svätú Katarínu Siensku (1347-1380) za patrónku Európy spolu so svätou Brigitou Švédskou (1303-1373), svätou Teréziou Benediktou, vlastným menom Edita Steinová (1891-1942), v jubilejnom roku 2000 vyhlásil Ján Pavol II.

 

Bavorské ženy nesú sochu Panny Márie počas procesie . Foto - TASR/AP       ČESKÁ REPUBLIKA 
      Má viacero svätých patrónov, napríklad sv. Anežku Českú, ktorá žila v 13. storočí, sv. Jana Nepomuckého (14. storočie), sv. Václava (10. storočie), sv. Víta (okolo 297 - okolo 304) alebo sv. Vojtecha (956-997, v zahraničí známy pod birmovným menom Adalbert z Prahy), ktorý je aj patrónom Poľska. Aj sv. Stanislav (1030-1079), biskup a mučeník, je patrónom Poľska.

      POĽSKO 
      Čierna Madonna Čenstochovská (Czarna Madonna alebo Matka Boska Czestochowska), sv. Vojtech (956-997), sv. Stanislav (1030-1079).  


      MAĎARSKO
      Kráľ, svätý Štefan I. Uhorský (okolo 969/975 - 1038). 

      UKRAJINA 
      Veľkovojvoda, svätý Vladimír I. (okolo 956-1015) z Kyjeva je patrónom Ukrajiny.

      BULHARSKO
      Svätý Ivan Rilský (876-946) je uctievaný ako patrón Bulharska.

      FRANCÚZSKO
      Svätý Dionýz (francúzsky: Denis) z Paríža je patrónom Francúzska, rovnako aj sv. Martin z Tours (okolo 316 - 397), znázorňovaný je, ako sa delí o svoj plášť. Svätá Jana z Arku (asi 1412-1431) sa radí medzi patrónov Francúzska.

      TALIANSKO 
      Patrónom je zakladateľ rehole františkánov sv. František z Assisi (asi 1181-1226). Aj sv. Katarína Sienská (1347-1380) je patrónkou Talianska.

      ŠPANIELSKO
      Diakon a mučeník, sv. Vavrinec je patrónom Španielska.

      ŠVÉDSKO
      Svätá Brigita Švédska, spolupatrónka Európy, je aj patrónkou Švédska.

      ÍRSKO 
      Za patróna sa považuje misionár Írska sv. Patrik (okolo 400/461 alebo 491).

      JAPONSKO, INDIA
      Majú spoločného patróna, patróna Ďalekého východu, ktorým je kňaz a misionár sv. František Xaverský (1506-1552).

 

Prečítajte si aj Parlament odmietol návrhy na zlepšenie finančnej situácie rodín