KOŠICE. Verejnosť počas okupácie Československa v roku 1968 vyjadrovala svoj nesúhlas rôznymi spôsobmi. Jedným z nich bolo i to, že ľudia vylepovali a rozdávali letáky, ktorými zosmiešňovali okupantov. Štátny archív (ŠA) v Košiciach uchováva unikátnu zbierku takýchto dokumentov z augusta 1968.

 

Brežnevov cirkus

Jeden z nich ironizuje situáciu v Československu, akoby to bol Brežnevov cirkus. Druhý je vysvedčením pre Leonida Iľjiča Brežneva, ďalší má formu jedálneho lístka v reštaurácii U piatich okupantov. „Tieto letáky sú unikátne, nikdy neboli na verejnosti vystavené. Vládna moc už na začiatku septembra 1968, o tom máme takisto dokumenty, zakázala šírenie týchto letákov a ich kopírovanie bolo trestné. Dohliadalo na to nielen vedenie komunistickej strany, ale aj tlačový dozor a šíritelia týchto letákov boli trestne stíhaní. Situácia po 21. auguste 1968 v Košiciach bola kritická. Aj z toho hľadiska, že začalo zlyhávať zásobovanie a mestská doprava. Všetkým týmto problémom sa vedenie, mestský výbor strany venoval 22. – 23. augusta, keď permanentne zasadal,“ uviedol pre TASR riaditeľ ŠA v Košiciach Richard Pavlovič.

Autormi letákov, o ktorých sa píše i v správe krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti, bola podľa Pavloviča poväčšine inteligencia, ale aj robotníci. „Šírili sa v kanceláriách rôznych závodov, cyklostylom alebo písacím strojom s použitím indiga. Ako vyplýva zo správy, letáky môžeme rozdeliť do niekoľkých skupín. Sú to anonymné listy, materiály vo forme básní – máme básne napríklad o Dubčekovi. Potom sú to materiály vo forme jedálnych lístkov a potom sú dokumenty vo forme rôznych hesiel alebo aforizmov. Táto správa ukazuje aj konkrétne počty, koľko ich bolo zachytených, ale krajská správa Zboru národnej bezpečnosti nebola natoľko úspešná, aby všetkých autorov týchto letákov zadržala. Spomína sa tu prípad jednej ženy z Popradu, ktorá bola prichytená pri kopírovaní takýchto letákov, ale viac autorov nie je známych,“ vysvetlil Pavlovič.

Ostatní boli podľa neho natoľko úspešní, že sa nenechali chytiť. „Čo sa týka distribúcie, letáky si ľudia posielali jednak poštou, vylepovali ich, rozdávali a dávali do poštových schránok,“ povedal.

 

 

Jedálniček z hostinca U piatich okupantov 

„Máme tu napríklad vysvedčenie Leonida Brežneva, teda generálneho tajomníka Komunistickej strany Sovietskeho zväzu: narodený – za cárizmu, zamestnanie – likvidátor ideí socializmu, národnosť – neznáma, vyznanie – nepravdivé. Sú tu konkrétne predmety, ktoré mu ľudia vystavili, a to chovanie – násilné, znalosť marxizmu – nedostatočná, jazyk – jedovatý, počty, teda matematika – diktátorské a tak ďalej. V závere je uvedené celkové hodnotenie – neprospel a podpísaný ľud ČSSR,“ priblížil Pavlovič.

V jedálnom lístku z hostinca U piatich okupantov sa spomínajú vtedajšie vedúce osobnosti štátov, ktoré okupovali Československo. „Sú to napríklad hotové jedlá – varšavská sekaná, Ulbrichtove fúzy v omáčke, to bol generálny tajomník nemeckej socialistickej strany, Kádárov úsmev na kyslo, generálny tajomník maďarskej robotníckej strany, a podobne,“ doplnil Pavlovič.

Letáky v origináli budú môcť vidieť ľudia od 20. septembra v košickej Kunsthalle, kde sa začne výstava pod názvom Na ceste k slovenskej štátnosti. „Bude to výstava dokumentov od začiatku slovenského národného obrodenia až takmer do súčasnosti, rozdelených do chronologických blokov. Dokumenty budú z celého Slovenska, zo všetkých štátnych archívov, a konkrétne pri roku 1968 budú vystavené aj tieto košické letáky,“ dodal Pavlovič.