BRATISLAVA. Na materskú dovolenku ide na Slovensku stále viac mužov. Kým v septembri 2014 bolo podľa informácií Sociálnej poisťovne na materskej 292 mužov, v septembri 2015 ich počet stúpol na 733 a v rovnakom mesiaci tohto roka poberalo dávku materské už 1341 mužov.

Zdieľané rodičovstvo je dobrá správa nielen pre deti, ktoré tak môžu tráviť viac času s otcom, ale hlavne pre ženy.

 

 

Rodičovstvo komplikuje zamestnanosť žien 

„Rodičovstvo má výrazný vplyv na zamestnanosť žien. Vo veku od 25 do 49 rokov je miera zamestnanosti u žien, ktoré majú doma dieťa mladšie ako 6 rokov pod úrovňou 40 percent. V rovnakej vekovej kategórii je miera zamestnanosti u mužov viac ako 83 percent,“ povedala k aprílovému prieskumu Poštovej banky o materskej a rodičovskej dovolenke riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová. Dodáva, že trojročnou materskou a rodičovskou dovolenkou vznikne taký rozdiel v postavení a plate muža a ženy na pracovnom trhu, ktorý už žena nedobehne.

V prieskume Poštovej banky každý druhý muž uviedol, že by bol ochotný ísť na materskú či rodičovskú dovolenku, ale hlavne v prípade, že by partnerka alebo manželka zarábala viac ako on. Podľa Oľgy Pietruchovej si muži neuvedomujú, že podľa zákona majú počas 28 týždňovej materskej či rodičovskej dovolenky  nárok na 70 percent zo mzdy. K tomu sa ešte pridá príjem manželky, ktorá so do práce vráti.

 

 

Po šiestich týždňoch od pôrodu

Ako upresňuje Sociálna poisťovňa, nárok na materské môže vzniknúť otcovi, ak matka dieťaťa nepoberá dávku materské ani rodičovský príspevok a splnia všetky zákonom stanovené podmienky. Kým u ženy-matky je dôvodom na vznik nároku na materské tehotenstvo a starostlivosť o narodené dieťa, u muža je to tzv. prevzatie dieťaťa do starostlivosti.

Ďalšou z podmienok na priznanie materského je, aby muž bol nemocensky poistený aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, príp. mu musí plynúť ochranná lehota, a to 7 dní po zániku nemocenského poistenia.

Muž o dávku materské môže požiadať najskôr po šiestich týždňoch odo dňa pôrodu.