Štát by sa mal ospravedlniť ženám, ktoré podstúpili nezákonnú sterilizáciu, a mal by ich odškodniť. Zhodli sa na tom podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Peter Pollák (OĽANO), verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová aj ďalší členovia výboru.

Nezákonná sterilizácia je zásah do integrity žien

Pollák po stredajšom výbore avizoval zvolanie okrúhleho stola a diskusie o prijatí zákona, na základe ktorého sa budú dotknuté ženy odškodňovať. Ombudsmanka verí, že sa podarí nájsť primeraný mechanizmus. Poznamenala, že nezákonná sterilizácia je hlboký zásah do integrity žien.

Prečítajte si

Na zasadnutí výboru sa zúčastnili aj zástupkyne dotknutých žien. Zdôraznili potrebu zabrániť tomu, aby si niečím podobným museli prejsť aj ďalšie ženy.

Nútené sterilizácie: Český model

"Spravodlivosť je základom slušného a právneho štátu, ktorému záleží na dôslednej ochrane občanov. Spravodlivosť si jednoznačne zaslúžia ženy, ktoré boli proti svojej vôli sterilizované. Keďže desiatky rokov tému vynútených sterilizácií žien doterajšie vlády neriešili, je pochopiteľné, že proces vyrovnania sa s krivdami na týchto ženách nebude trvať krátko. Preto ako predsedajúci výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny iniciujem okrúhly stôl," povedal Pollák s tým, že cieľom má byť nájdenie mechanizmu na odškodňovanie.

Inšpirovať by sa podľa neho dalo českým modelom. Spoločne s ombudsmankou zdôraznili, že to, čo môže vláda a štát urobiť už teraz, je ospravedlniť sa. S týmto zámerom chce Pollák osloviť listom vládu a požiada, aby na najbližšom rokovaní prijala uznesenie o ospravedlnení sa. Hovorí o prvom a nevyhnutnom kroku na vysporiadanie sa s neprávosťou vynútených sterilizácií raz a navždy.