Zistili sme pomerne veľké rozdiely medzi stranami pri témach, ktoré pre zjednodušenie nazveme ženskými. V programoch SMERU-SD a Sme rodina sme nenašli na túto tému nič.

Naopak strany Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita mali v programoch veľké množstvo opatrení zameraných na zlepšenie života žien v rôznych oblastiach. Z množstva opatrení sme pre obmedzený rozsah článku vybrali iba niektoré.

Pri stranách KDH a OĽANO trvalo dlhšie nájsť body týkajúce sa žien a zrejme tu uvádzame všetky, ktoré v programoch majú.

Voľby 2023. Značné rozdiely v podpore žien a matiek

Niektoré strany podľa programov vnímajú ženy hlavne ako matky. Navrhujú opatrenia, ktoré by im mohli pomôcť v materstve a tým aj celkovo zlepšiť ich životy. Tieto rodinné opatrenia vylučujú ženy, ktoré matkami ešte nie sú, aj tie, ktoré nimi byť neplánujú. Napriek tomu sme sem začlenili aj takéto opatrenia, aby sme zachytili celú paletu tém, ktorými ženy žijú, aj keď nie každá téma sa týka každej ženy.

V programoch sa odráža aj liberálne alebo konzervatívne zameranie strán. Vidno to najmä pri témach, ktoré dlhodobo názorovo rozdeľujú spoločnosť, ako antikoncepcia či interrupcia. Opatrenia, ktoré považuje za dobré pre ženy konzervatívna strana, nemusí liberálna žena vnímať ako prínosné a naopak. Prinášame názorovú rôznosť, aby si z programov mohli vybrať ženy vyznávajúce rôzne hodnoty.

Tému sme rozdelili podľa politických strán a ich poradie v článku je náhodné. Oslovili sme strany, ktoré by sa podľa posledných prieskumov verejnej mienky dostali do parlamentu s výnimkou extrémistov.

HLAS chce zvýšiť pomer žien v diplomacii

Podpredsedníčka Hlasu Zuzana Dolinková hovorí, že “strana urobí všetko preto, aby v najbližšom parlamente bola ústavnou väčšinou schválená novela ústavy SR, ktorá bude garantovať rovnaké zaobchádzanie mužov a žien.”

Konkrétnejšie opatrenia sme v programe nenašli. Ženy sa v programe strany spomínajú v jednom bode: “Zvýšime pomer žien v diplomacii a v riadiacich diplomatických pozíciách, vrátane veľvyslaneckých postov.”

Ak tému zúžime na rolu ženy-matky, nájdeme viac opatrení, ktoré by ženám mohli nepriamo pomôcť. Napríklad: “Budeme pokračovať v našom projekte – rodičovský príspevok pre rodičov, ktorí nedokázali umiestniť dieťa vo verejných materských školách – až kým nebude dostatok kapacít v škôlkach pre všetky deti.”

Progresívne Slovensko sľubuje bezplatnú antikoncepciu

Strana radí tému rodovej rovnosti k prioritám. Kandiduje za ňu rovnaký počet žien ako mužov a na kandidátke sa rovnomerne striedajú. Strana prichádza s množstvom opatrení, ktoré priamo alebo nepriamo môžu pomôcť ženám. Uvádzame niektoré z nich.

Strana celú kapitolu venuje pôrodníctvu, kde nájdeme 23 bodov programu od antikoncepcie, cez plánovanie rodičovstva, tehotenstvo, pôrod a podporu dojčenia. Strana chce presadiť “bezplatnú antikoncepciu a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia aj zabezpečiť dostupnosť umelého oplodnenia pre všetky ženy, ktoré chcú otehotnieť,” píše v programe

Strana má v programe aj body, ktoré nesúvisia s materstvom, napríklad zavedenie bezplatných menštruačných potrieb do škôl, právo na menštruačné voľno v práci v prípade menštruačných bolestí či dobrovoľné prechyľovanie priezviska v ženskom rode. Ženy by teda nemali v priezviskách automaticky koncovku -ová.

Progresívne Slovensko chce podporiť zvyšovanie rovnomerného zastúpenia žien na rozhodovacích pozíciách vo verejných funkciách, v diplomacii, v riadiacich a výkonných orgánoch právnických osôb ovládaných štátom alebo samosprávami či pri prezentácii kultúry.

Strana sa podrobne venuje aj rodovo podmienenému násiliu. “Presadzujeme prevenciu a boj proti rodovo podmienenému násiliu, ktoré je vážnou prekážkou účasti najmä žien a dievčat vo všetkých sférach súkromného a verejného života a bráni im plne využívať svoje základné práva.” Progresívne Slovensko plánuje do parlamentu opätovne predložiť návrh na ratifikáciu Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu.

“V oblasti reprodukčného zdravia žien chceme napríklad modernizovať interrupčný zákon, ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť zavedenie tabletkovej formy interrupcie ako dokázateľne šetrnejšej formy tohto zákroku,” hovorí Simona Petrík z Progresívneho Slovenska. “Okrem toho tam patrí aj odstránenie čakacej lehoty, či zrušenie povinného poučenia nad rámec informovaného súhlasu nevyhnutného pre výkon medicínskeho zákroku.”

SMER - SD má iné témy

V programe strany SMER - SD sme nenašli kľúčové slová žena, matka, rodová rovnosť, ani žiadnu kapitolu, ktorá by bola venovaná témam týkajúcim sa žien. Na kandidátnej listine strany je prvá žena v poradí na mieste číslo 33 Jana Vaľová. Zo 150 kandidátov je 20 žien.

Sloboda a Solidarita: Sex bez súhlasu je znásilnenie

Sloboda a solidarita predstavuje početné opatrenia na pomoc ženám. 

Chce zaviesť kvalitnejší LBC odber hradený zdravotnou poisťovňou ako súčasť pravidelnej preventívnej prehliadky u gynekológa. “Zabezpečíme tým odhalenie rakoviny krčka maternice už v skoršom štádiu, kedy je oveľa väčšia pravdepodobnosť vyliečenia pacientky,” píše strana v programe.

SaS sa venuje aj skvalitneniu pôrodníctva. “Podporíme vznik pôrodných domov po vzore Rakúska, kde by boli pôrody vedené len pôrodnými asistentkami. Zavedieme právnu zodpovednosť pôrodných asistentiek za pôrody po vzore Českej republiky,” píše sa v programe.

Poslankyňa a kandidátka za Slobodu a Solidaritu Jana Bittó Cigániková vymenováva aj ďalšie opatrenia: práca počas materskej dovolenky, interrupčná tabletka, ústav pre odsúdené matky s deťmi či príspevok na materskú školu.

Ďalším avizovaným opatrením je zmena vymedzenia trestného činu znásilnenia, tak aby sa jeho základom stalo neudelenie súhlasu so sexom a aby podmienkou trestnosti nebolo aktívne bránenie sa obete. Tým sa má zlepšiť právna ochrana žien pred sexuálnym násilím a obťažovaním.

Niektoré návrhy sa týkajú posilnenia pozície žien na pracovnom trhu a spravodlivejšieho rozdelenia dôchodkov, aby ženy nedoplácali na to, že sa v priemere viac starajú o rodinu.

Koalícia OĽANO a priatelia chce umožniť utajený pôrod

Strana chce uskutočniť politiky zamerané na znižovanie nerovností medzi mužmi a ženami a odstraňovanie diskriminácie žien. Našli sme niektoré z nich, napríklad zaviesť mobilné mamografy a gynekologické ambulancie pre ženy v marginalizovaných komunitách či zriadiť škôlky v priestoroch nemocníc pre matky pracujúce v štátnych nemocniciach. 

“Navýšime mzdový bod u žien na materskej a rodičovskej dovolenke tak, aby ich dôchodok nebol znížený kvôli starostlivosti o deti,” uvádza OĽANO v programe. “Zvýhodníme čiastočné úväzky pre ženy s deťmi, aby si mali možnosť zabezpečiť dôstojné podmienky pre výchovu detí.”

V kapitole o prevencii a ochrane pred násilím nehovoria o násilí na ženách či rodovo podmienenom násilí, ale o násilí na ženách, mužoch, deťoch a starých ľuďoch. V tejto oblasti koalícia prináša viaceré opatrenia, napríklad prijatie zákona o domácom násilí. 

Strana sa prezentuje ako prorodinná a prichádza s rôznymi riešeniami, ktoré by mohli pomôcť aj ženám. Napríklad: “Upravíme poberanie tehotenského príspevku pre absolventky stredných a vysokých škôl až po narodenie dieťaťa a pre matky na reťazovej rodičovskej dovolenke,” píše strana v programe. “Presadíme režim utajeného tehotenstva, počas ktorého bude mať žena nárok na nemocenské dávky a môže požiadať o utajený pôrod.” 

OĽANO má v programe vymenované, aj ktoré opatrenia v prospech žien nepodporia: sú to bezplatná antikoncepcia, zrušenie informovania ženy pred interrupciou a preplácanie umelých oplodnení lesbickým párom.  

KDH chce podporiť tehotné ženy

Strana chce podporiť zrovnoprávnenie postavenia žien v spoločnosti v najširšom zmysle slova. Konkrétne sme našli dve opatrenia: “Pripravíme opatrenia na podporu tehotných žien v ťažkej životnej situácii, aby sa mohli rozhodnúť pre život svojho dieťaťa,” píše strana v programe.

Myslí aj na mladé rómske matky, pre ktoré chce pripraviť programy osvety v oblasti pôrodnosti neplnoletých dievčat.

SME RODINA o ženách nepíše

V prorodinne zameranom programe sme nenašli opatrenia zamerané špecificky na ženy. 

Prečítajte si tiež, čo ponúkajú politické strany k téme platové rozdiely.