Ženy na celom svete sú v poslednom desaťročí z roka na rok nahnevanejšie, v porovnaní s mužmi uvádzali negatívne pocity ako stres, obavy, hnev a smútok častejšie.

Prieskum: Narástol počet nahnevaných žien

Ukázal to prieskum Gallupovho ústavu, ktorý oslovuje každoročne viac ako 120-tisíc ľudí vo viac ako 150 krajinách a účastníkov prieskumu sa pýta okrem iného aj na to, aké emócie cítili najčastejšie v predchádzajúci deň. Aj keď nárast zaznamenali obe pohlavia, v posledných rokov stúpol počet nahnevaných žien výraznejšie. V celosvetovom priemere sa v predošlý deň cítilo nahnevane o 6 percent viac žien ako mužov.  

Prejavilo sa to najmä počas pandemických rokov, keď odvetvia s dominanciou žien, ako je zdravotná starostlivosť a starostlivosť o deti, boli neúmerne zaťažované a k tomu sa pridali zvýšené povinnosti v domácnosti. To potvrdzujú aj najnovšie zistenia z údajov Gallupovho inštitútu z roku 2020, podľa ktorého matky počas lockdownu prevzali viac domácich povinností ako otcovia, čo spôsobilo aj skrátenie ich plateného pracovného času. Výnimkou z tohto trendu neboli ani matky, ktoré zarábali viac ako otcovia.

Soraya Chemaly, autorka knihy Rage Becomes Her, si myslí, že zistenia poukazujú na segregovaný trh práce podľa pohlavia.

„Ženy zvyčajne vykonávajú pseudomaterskú a slabo platenú prácu,“ povedala pre BBC. „Zažívajú vysokú úroveň potláčaného hnevu. Je to dôsledok toho, že sa od nich očakáva neúnavná práca. A bez legitímnych hraníc.“

Porušovanie práv žien vo svete

Psychiater a zakladateľ SNEHA, mimovládnej organizácie na prevenciu samovrážd, Dr. Lakshmi Vijayakumar, poznamenal, že ženy v krajinách ako je India sú „spútané archaickými, patriarchálnymi systémami a kultúrou“.

„Nesúlad medzi patriarchálnym systémom doma a emancipovanou ženou mimo domova spôsobuje veľa hnevu,“ povedala.

„V Indii vidíte mužov relaxovať, ísť do čajovne, fajčiť. A vidíte ženy, ktoré sa ponáhľajú na stanicu. Rozmýšľajú, čo uvariť. Mnoho žien začne krájať zeleninu už cestou domov vo vlaku.“

Nezávislá štúdia pre BBC, ktorá v poslednom desaťročí viedla rozhovory so ženami v pätnástich krajinách zistila, že 50 percent žien sa cíti lepšie pripravených robiť samostatné finančné rozhodnutia ako pred 10 rokmi. Dve tretiny žien uviedli, že sociálne médiá mali na ich životy pozitívny vplyv.

V dvanástich krajinách 40 percent žien uvádza, že pri vyjadrovaní svojich názorov sa cítia slobodnejšie ako pred desiatimi rokmi.

Zdrojom hnevu boli aj udalosti, ktoré sa významne dotkli práv žien vo svete – protesty proti iránskemu režimu, ktoré vyvolala smrť mladej ženy, zrušenie rozhodnutia Roe vs Wade Najvyšším súdom v USA, ktoré viedlo k sprísňovaniu potratových zákonov vo viacerých amerických štátoch, rozhodnutie Indonézie trestať nemanželský sex, sprísňovania práva na potrat v Poľsku.  

Ak sa k tomu pridajú pretrvávajúce rozdiely v rozdielnom odmeňovaní žien a mužov, je zrejmé, prečo sa ženy môžu z roka na rok hnevať viac.