BRATISLAVA. Politické strany sa vo svojich predvolebných programoch o postavenie žien na Slovenku nezaujímajú. Taký je výsledok analýzy nezávislého a apolitického združenia Platformy žien Slovenska, ktorá s deviatimi expertkami a expertmi od septembra minulého roka až do marcových volieb hodnotila programy politických strán v rámci projektu Hlasy žien.

„Z analýzy vyplynulo, že žiadna z politických strán výrazne nereflektovala sociálno-ekonomické postavenie žien vo svojich predvolebných programoch. Nezareagovali na naše odporúčania, ktoré sme im v septembri zaslali,“ hovorí Miriama Letovanec, predsedníčka platformy, ktorá výsledky analýzy zverejnila na konferencii Spájame sa aj pre Vašu budúcnosť.

 

 

SMER zhodnotiť nevedeli

Expertky a experti hodnotili, ktoré z politických strán zapracovali do programu zlepšenie daňového a odvodového zaťaženia, zlepšenie podnikateľského prostredia a podporu zamestnanosti, nástroje v oblasti zosúladenia osobného, pracovného a rodinného života. Sledovali aj počet žien a ich umiestnenie na kandidátke.

Najlepšie pri hodnotení dopadli strany OĽaNO, MOST-HÍD a SaS. O ženách vo svojich programoch minimálne alebo vôbec hovorili SMK, SNS, Sme rodina a Ľudová strana Naše Slovensko Mariána Kotlebu. Program vládnej strany SMER experti  hodnotiť nemohli, pretože tam k postaveniu žien našli päť viet, ktoré nebolo možné analyzovať. 

Ženy pre politikov stále nie sú dôležitou téma a zrejme sa na tom veľa nezmení ani po voľbách. „Znovu raz sme v  situácii, že dominujú iné problémy, ktoré súvisia s podstatou fungovania demokracie. Teda zase nejde o politiky, ale o spôsob robenia politiky. Je to škoda, lebo sme mysleli, že túto fázu máme za sebou,“ povedala sociologička Oľga Gyárfášová.

 

 

Vo vláde potrebujeme ženu

Do nového parlamentu sa po sobotňajších voľbách dostalo 29 žien, o púť viac ako ich bolo podľa Štatistického úradu zvolených hneď vo voľbách v roku 2012. „Ide väčšinou o ženy z podnikateľského prostredia a verejnej služby, jedine OľaNO malo na kandidátke viacero občiansky angažovaných žien ,“ dodala Letovanec. Ženské organizácie chcú viac tlačiť na to, aby sme vo vláde mali ženu.

„Dúfam, že Slovensko už nebude tou krajinou, ktorá nemá jedinú ministerku vo vláde rovnako ako Maďarsko. Celkovo rodová agenda ako sa to ukazuje aj v programoch, nijako nedominovala, dokonca niektoré politické strany ju odignorovali,“ dodáva Gyárfášová. 

Aktívne ženy vo vláde chce aj riaditeľka TOP centra podnikateliek Elvíra Chadimová. „Podnikateľky jednoznačne očakávajú, že nová vláda prijme opatrenia, ktoré zlepšia podnikateľské prostredie, ktoré sa siedmy rok po sebe zhoršuje. To znamená znížiť dane a zaviesť rovná daň, odstrániť administratívne bariéry. Potrebujeme pomôcť skupine malých podnikateľov, živnostníčkam, aby sa vytvorila stredná vrstva, ktorá nám odišla,“ hovorí Chadimová.

Platforma bude aj naďalej sledovať, čo sa z predvolebných programov dostane do programového vyhlásenia novej vlády a do zákonov. V pilotnom projekte Hlasy žien chce pokračovať.

 

Konferencia Platformy žien Slovenska.

 

1.  Zoznam odporúčaní, ktoré dala Platforma politickým stranám v septembri 2015

 

  • Zníženie administratívneho zaťaženia  pri zakladaní firiem s využitím jedného registra na jednom mieste do 24 hodín.
  • Vytvorenie co-workingových a motivačno-vzdelávacích centier na báze lokálnych partnerstiev.
  • Malá úverová schéma pre ženy – podnikateľky so symbolickou paušálnou úrokovou sadzbou spojená s poradenstvom pri podnikaní.
  • Aktívne zapojenie verejnej správy do využívania flexibilných foriem zamestnávania, práce z domu a skrátených úväzkov s ohľadom na individuálne potreby vo vzťahu k starostlivosti o člena rodiny.
  • Zmena príslušných zákonov, ktoré sa dotýkajú nastavenia materskej a rodičovskej dovolenky podľa vzoru Českej republiky.
  • Zavedenie bonusu rodovej rovnosti podľa vzoru Švédska zameraného na odstránenie rodovej nerovnosti medzi mužmi a ženami.
  • Zmena fungovania a ohodnotenia opatrovateľských služieb pre deti a odkázaných členov rodiny.   
  • Systematické umiestňovanie detí vo veku od 0 až 6 rokov do predškolských zariadení (štátnych a súkromných).
  • Prijatie opatrení na zamedzenie marginalizácie žien v spoločnosti – zvýšenie zastúpenia žien na rozhodovacích pozíciách.  

 

Prečítajte si aj Experti analyzujú programy politických strán. Chcú zistiť, čo robia pre ženy na Slovensku