Ženy spotrebujú o polovicu menej dát ako muži a využívajú ich inak. Míňajú ich hlavne na sociálne siete a dátujú viac doma ako v práci. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti United Consultants pre mobilného operátora 4ka, ktorého klienti a klientky dátujú trikrát viac ako zákazníci ostatných mobilných operátorov.

 

Zdroj - United Consultants

 

Ženy hlavne lajkujú a komentujú sociálne siete

Pre poradenskú spoločnosť i mobilného operátora je takýto rozdiel medzi mužmi a ženami prekvapujúce zistenie. „Používatelia mobilných telefónov na Slovensku predátujú v priemere 1 GB dát mesačne. Predpokladali sme, že v otázke používania mobilných dát bude pomer mužov a žien viac-menej vyrovnaný. Keď sme sa však pozreli na zákazníkov 4ky, ktorí predátujú viac, než spomínaný 1 GB mesačne, iba necelú tretinu tvorili ženy-zákazníčky. Prekvapivé je to o to viac, že tento mobilný operátor ponúka veľký objem dát za výhodnú cenu,“ uviedol pre Ženy v meste šéf United Consultants a marketingový expert Marian Timoracký.

 „Výsledky tohto unikátneho prieskumu ukázali, že ženy dátujú menej, ale hlavne že používajú dáta v mobilných zariadeniach inak ako muži. Myslíme si, že ženy by mali byť rovnoprávne vo všetkom – teda aj vo využívaní technológií. V 4ke sa snažíme túto víziu naplniť,“ hovorí produktová manažérka 4ky Andrea Čagalová.

Ženy podľa prieskumu najviac využívajú internet vo svojom mobilnom zariadení na spravovanie svojho sociálneho profilu, lajkovanie a komentovanie stránok na Facebooku alebo na instagrame. Robí to až 68 percent žien, ale len 55 percent mužov. Druhou najčastejšou aktivitou žien je vyhľadávanie informácií na Google (60 percent žien, ale 67 percent mužov) a posielanie a prijímanie správ (50 percent žien) a emailov (49 percent žien).

 

 

Veľa dát spotrebuje žena okolo 34 rokov

Správanie žien v online priestore autorov prieskumu prekvapilo. „Pôvodná hypotéza bola, že muži vo všeobecnosti využívajú mobilné dáta viac, než ženy. Existuje však viacero prípadov, kedy to neplatí. Napríklad v oblasti nakupovanie cez internet - ženy, ktoré zvyknú nakupovať tovar cez internet spotrebujú o 15 percent viac mobilných dát, než muži nakupujúci cez internet. Taktiež v prípade používania mobile bankingu - ženy, ktoré ho využívajú, spotrebujú o 10 percent viac mobilných dát, než muži, ktorí „bankujú“ cez svoj mobil. Viac mobilných dát než muži, spotrebujú taktiež ženy, ktoré vyhľadávajú konkrétne lokality pomocou digitálnych máp, alebo ženy, ktoré vybavujú elektronickú poštu – prezeranie a posielanie e-mailov,“ uviedol Timoracký.

Typická žena, ktorá spotrebuje u mobilného operátora viac než 2 GB dát mesačne, má v priemere 34 rokov, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, žije v malom meste od 5 do 20 tisíc obyvateľov, hlavne v Prešovskom kraji. S vekom súvisí aj množstvo využívaných dát.

„V prípade využívania mobilných dát vo 4ke platí z hľadiska veku nepriama úmera, čím je zákazníčka staršia, tým menej používa mobilné dáta. Ženy vo 4ke spotrebujú priemerne 1,6 GB dát mesačne - ženy vo veku 18 až 26 rokov spotrebujú až 2,6 GB dát mesačne, ženy vo veku 37 až 46 rokov spotrebujú menej ako 1,4 GB mesačne,“ vysvetlil Martin Kozár zo spoločnosti United Consultanst.

 

Foto - pexels.com

 

Ženy využívajú internet v mobile doma

Ženy internet v mobile používajú hlavne doma. „V prieskume sme sa respondentov pýtali, kde využívajú svoje mobilné zariadenie najčastejšie. Keď sme rozdelili odpovede mužov a žien, zistili sme, že až 73 percent žien ho využíva najčastejšie doma; u mužov je to len 53 percent. Viac mobilných dát pritom spotrebujú tí, ktorí ho využívajú hlavne v práci,“ uviedol Timoracký.

Dátovanie má podľa expertov aj iný rozmer, môže ženám pomôcť presadiť sa na trhu práce, kde je digitálne vzdelanie stále žiadanejšie. „Súčasné mobilná telefónia sa mení na mobilné dátovanie. Čoraz viac zákazníkov prechádza z klasických hovorov na dátové hovory – Skype, Face time, Viber, Hangout; čoraz viac ľudí z klasických SMS správ prechádza na mobilné aplikácie typu Messenger či Whatsapp. Celosvetovo badať posun od fotografií k videám. Ľudia si zvykajú na streamovanie hudby a videí ... Všetky skúsenosti s takýmito aplikáciami sú predpokladom úspešného zvládania biznis cloudových riešení, bez ktorých sa v súčasnosti už prakticky žiadna firmy či inštitúcia nezaobíde. Skúsenosti s dátovaním tak podľa môjho názoru môžu ženám pomôcť uspieť na trhu práce pomerne významným spôsobom,“ dodáva Timoracký.