Betónový múr na Okružnej ulici dostáva novú podobu. Panely s hanlivými nápismi a čarbanicami sa menia na estetické obrazy zobrazujúce dominanty mesta.