BRATISLAVA. Takmer polovica mladých Sloveniek prejavila záujem o kariéru vo vede či IT, no napriek tomu si túto cestu naozaj zvolí iba štvrtina z nich. Podľa prieskumu na vine nie je nedostatočná podpora rodiny, ale skôr nedostatok ženských vzorov z praxe. Ukázala to európska štúdia spoločnosti Microsoft, ktorá zahŕňala 11 500 dievčat a mladých žien vo veku 11 až 30 rokov a odhalila úzke prepojenie medzi životnými vzormi a motiváciou či záujmom dievčat o kariéru v technických či prírodovedných odboroch (STEM). 

 

 

Slovenky motivujú ženské vzory

Do prieskumu sa zapojilo aj 500 slovenských dievčat a mladých žien a čísla ukázali, že ich záujem o prírodovedné a technické predmety sa takmer zdvojnásobil, keď mali vo svojom okolí pozitívny vzor z odboru (iba 14 percent dievčat bez vzoru prejavilo záujem o STEM v porovnaní s 27 % dievčat, ktoré vzor mali). Najviac vzory ovplyvnili ich záujem o kariéru v IT, kde záujem dievčat stúpol až o 21 percent, čo je pozitívna správa najmä v situácii, keď dievčatá predstavujú iba približne 12 % z celkového počtu študentov na technických vysokých školách na Slovensku.

"Najväčším a jediným motivátorom záujmu slovenských dievčat o technické a prírodovedné odbory sú praktické zážitky a skúsenosť s aplikáciou STEM v reálnom živote. Podpora zo strany rodiny hrá výrazne menšiu rolu ako v iných európskych krajinách," komentuje výsledky štúdie Lenka Čábelová z Microsoft Česká republika a Slovensko.

Čo je však dôležitejšie, mladé ženy so vzorom preukázali výrazne viac nadšenia pre kariéru v týchto oboroch – 57 % tých, čo vzor majú v porovnaní s 32 percent bez vzoru. To je 25-percentný nárast a podstatne viac ako európsky priemer (15 %), čo ukazuje, aké sú vzory a preklady pre slovenské mladé ženy dôležité.

 

 

Pracuje iba štvrtina

Podľa Čábelovej je však alarmujúce, že iba štvrtina mladých žien, ktoré majú záujem o prácu v STEM odboroch, v nich dnes aj naozaj pracuje. To predstavuje obrovskú príležitosť premeniť túto vášeň na realitu. Ženy dnes reprezentujú iba 30 percent pracovníkov v európskom IT a čím skôr príde spoločnosť s komplexnou stratégiou, ako motivovať viac slovenských dievčat pre štúdium technických a prírodovedných smerov a následne pre prácu v týchto odboroch, tým lepšie sa dokážeme pripraviť a formovať budúcnosť.

Zatiaľ čo prieskum zdôraznil pozitívny vplyv životných vzorov na záujem dievčat o štúdium technických smerov, takisto odhalil aj znepokojujúcu skutočnosť, že IT a iné technické smery o dievčatá prichádzajú už vo veku 12 rokov, keď sa väčšina ešte len rozhoduje pre štúdium na strednej škole.