BRATISLAVA. Na Slovensku zomrie každoročne zbytočne 300 žien na rakovinu prsníka. V rámci roku prevencie na to upozornilo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Pripomína, že ak by sa ochorenie vďaka preventívnej prehliadke podchytilo včas, zachránilo by sa aj viac ľudských životov.

 

Zvýšiť záujem o prevenciu

Tento rok plánuje rezort zdravotníctva spustiť skríning prsníkov. Úmysel MZ SR pripomenul štátny tajomník Stanislav Špánik. "V roku 2019 chceme zvýšiť záujem o prevenciu, podporiť zodpovednosť za vlastné zdravie, presadzovať aktívny prístup k zdravému životnému štýlu a zvýšiť kvalitu života," uviedol.

Dodal, že tieto ciele vníma MZ ako "zásadné", najmä v súvislosti s ochoreniami, ktorým je možné predchádzať. Znížiť výskyt nádorových ochorení, ktoré by mali byť u slovenských pacientov rozpoznané rýchlejšie, si za cieľ kladie aj Národný onkologický program (NOP), ktorý ministerstvo pripravilo.

 

 

Rok prevencie onkologických ochorení

Zdravotné poisťovne otvorili rok prevencie onkologických ochorení skríningom rakoviny hrubého čreva. Keďže je rakovina druhou najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, ťažiskový dôraz v programe kladie MZ SR na prevenciu, diagnostiku, včasnú liečbu, podpornú, ale aj paliatívnu starostlivosť.