BRATISLAVA. Materská a neskôr rodičovská dovolenka sú prekážkou v kariére. Myslí si to 61 percent žien, ale aj 58 percent mužov.

„Takmer každá druhá žena uviedla, že mala po návrate problém získať svoje pôvodné pracovné miesto,“ uviedla na tlačovej konferencii spoluautorka prieskumu pre Poštovú banku Stanislava Púčková z agentúry 2muse.

„Rodičovstvo má výrazný vplyv na zamestnanosť žien. Vo veku od 25 do 49 rokov je miera zamestnanosti u žien, ktoré majú doma dieťa mladšie ako 6 rokov pod úrovňou 40 percent. V rovnakej vekovej kategórii je miera zamestnanosti u mužov viac ako 83 percent,“ hovorí k výsledkom prieskumu riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová. Dodáva, že trojročnou materskou a rodičovskou dovolenkou vznikne taký rozdiel v postavení a plate muža a ženy na pracovnom trhu, ktorý už žena nedobehne.

 

 

Otcov ostáva doma stále málo

Riešením by bolo zdieľané rodičovstvo, ktoré muži na Slovensku stále dostatočne nevyužívajú. V roku 2014 išlo na rodičovskú či materskú dovolenku 500 mužov, v roku 2015 to bolo tisíc mužov.

V prieskume každý druhý muž uviedol, že by bol ochotný ísť na materskú či rodičovskú dovolenku, ale hlavne v prípade, že by partnerka alebo manželka zarábala viac ako on. Podľa Oľgy Pietruchovej si muži neuvedomujú, že podľa zákona majú počas 28 týždňovej materskej či rodičovskej dovolenky  nárok na 70 percent zo mzdy. K tomu sa ešte pridá príjem manželky, ktorá so do práce vráti.

V Poštovej banke, ktorá si prieskum dala vypracovať, je na materskej dovolenke 97 žien a jeden muž spomedzi 900 interných zamestnancov. V banke, kde pracuje 2/3 žien sú zamestnankyne podľa produktovej manažérky Melindy Burdanovej na materskej a rodičovskej dovolenke v priemere dva roky a tri mesiace.

 

 

Znevýhodňuje pracovný trh

Aj bez ohľadu na materskú či rodičovskú dovolenku, pociťujú muži i ženy najväčšie rodové znevýhodnenie v pracovnej oblasti. Znevýhodnenie na pracovisku alebo pri hľadaní zamestnania zažila takmer každá druhá žena a zhruba každý desiaty muž. Medzi ženami je to 40 percent žien s vysokoškolským vzdelaním a to hlavne na západe Slovenska. „Zrejme je to aj preto, že v Bratislavskom kraji vnímajú niektoré veci citlivejšie ako na východe Slovenska,“ vysvetlila Púčková.

„Sme svedkami horizontálnej aj vertikálnej segregácie. V oblastiach ako zdravotníctvo, sociálne služby a vzdelávanie tvoria ženy až okolo 80 percent pracovnej sily a v oblasti verejnej správy 70 percent. V súkromnom sektore s vyššími zárobkami predstavujú ženy iba 41,6 percent zo všetkých zamestnaných," upozorňuje Pietruchová.

Oblasti, kde sa rodové rozdiely stierajú sú podľa prieskum názory na spoločné hodnoty. Ženy i muži za najväčšie hodnoty považujú zdravie a rodinu. Rozdiely sa zmenšujú aj v oblasti bankovníctva a narábaní s financiami. Ženy, ktoré zarábajú o pätinu menej, sa doťahujú na mužov v sporení. Spoločný bankový účet vlastní len štvrtina opýtaných, partneri i manželia majú oddelené účty.

 

 

Prečítajte si aj Na plat musia ženy robiť o tri mesiace dlhšie ako muži