Podľa nedávneho výskumu z Harvard univerzity majú ženy nižšiu pravdepodobnosť byť zamestnané na rovnakej pozícii ako muži s rovnakými schopnosťami. Ich očakávané mzdy sú navyše výrazne nižšie než u mužov s rovnakými kvalifikáciami.

Rozhovor s Kristínou Pomothy, organizačnou psychologičkou a koučkou, v rámci kampane I SEE ME odhalil, že problém nízkej sebahodnoty žien je aj výsledkom toho, ako pracujeme a žijeme v spoločenských a organizačných štruktúrach.

Hodnoty u mužov a žien

Podľa nej prevládajú v moderných spoločnostiach maskulínne hodnoty ako výkon, zameranie na cieľ, zisk a súťaž, ktoré sú pre úspech dôležité, ale nie dostatočné. Feminínne hodnoty ako starostlivosť, spolupráca a empatia sú často podceňované, hoci sú kľúčové pre riešenie súčasných problémov.

Situácia na Slovensku je ešte komplikovanejšia, keďže spoločnosť, muži aj ženy, vykazujú pomerne vysokú mieru maskulinity. Ženy sa adaptujú na prevahu maskulínnych hodnôt v pracovnom prostredí, aby dosiahli úspech, ale ich úsilie zostáva nedocenené.

Podľa ďalšieho výskumu sa ženy podhodnocujú, aby sa vyhli označeniam ako príliš priebojné alebo agresívne. Takmer 80 percent žien sa tak potýka s nízkym sebavedomím a vyhýba sa prezentácii v práci.

Kristína hovorí aj o výzvach, ktorým čelia slovenské ženy. Na Slovensku sa podľa nej hodnota rodiny nepretavuje do spoločenských noriem ani zákonov. Zdôrazňuje dôležitosť porovnávania štatistík týkajúcich sa starostlivosti, rozdielov v príjmoch a zamestnanosti žien.

“Slovensko má jednu z najnižších mier zamestnanosti matiek s malými deťmi (0 až 6 rokov) v Európskej únii, najmä medzi ženami s deťmi vo veku 0 až 2 roky,” uvádza Kristína Pomothy.

Ženy venujú domácim prácam viac ako 40 percent času

Ďalej upozorňuje, že dôsledkom patriarchálnych vzorcov zakorenených v spoločnosti, venujú ženy na Slovensku domácim prácam viac ako 40 % času ako muži. Kristína povzbudzuje ženy, aby sa aktívne zasadzovali za seba a presadzovali myšlienku, že kvalitný život je dosiahnuteľný v rámci rodiny, partnerských vzťahov a účasti v komunite.

Kristína Pomothy, organizačná psychologička a koučka. Foto - Veronika Š.Pilátová

Zdôrazňuje význam zraniteľnosti a hľadania spojenia so sebou samými. Podľa nej môžu ženy, ktoré stavajú svoje osobné blaho na prvú priečku, slúžiť ako inšpirácia pre mladšie generácie.

Pri tomto úsilí poukazuje na dôležitosť porovnávania štatistík týkajúcich sa rodiny, starostlivosti a zamestnanosti. Zároveň podčiarkuje potrebu spravodlivého rozdeľovania domácich povinností medzi partnermi.

Ženská sebahodnota

O zmene postavenia žien hovorí v kampani I SEE ME aj urbanistka Milota Sidorová. V jej príbehu sa zrkadlí situácia, ktorú zaznamenala po návrate na Slovensko. Stretla ženy, ktoré otvorene hovorili o tom, že nechcú mať deti alebo nemôžu mať deti, a cítili sa takmer ako nezvyčajné javy.

"Videla som, aký dosah malo päťnásobné materstvo na našu matku. Je úžasná osoba, ale štát jej to nijako neoplatí. Ani dôchodok, ani prácu, nič. Budeš robiť všetko, čo treba, a nakoniec skončíš ako žena v chudobe. To nechcem pre žiadnu ženu na tomto svete. Chápem, prečo ženy odkladajú materstvo. Chcú viac," rozpráva Milota.

Milota taktiež zdôrazňuje, že tlak na ženy, bez ohľadu na to, či majú deti alebo nie, v spoločnosti pretrváva. Taktiež poukazuje na dôležitosť otvorenej diskusie o rodičovstve aj s mužmi. Podotýka, že dnešná generácia žien a mužov mení svoj životný štýl a definuje nové normy v oblasti rodiny a kariéry.

S ďalšími faktami a skutočnosťami, ktoré ovplyvňujú ženskú sebahodnotu a úsilie o dosiahnutie cieľov v práci, a zároveň o autenticite sa dozviete aj počas panelovej diskusie v Bratislave v kníhkupectve Martinus na Nivách už 27. septembra.