BRATISLAVA. Riaditeľkou budúcich simulovaných misií na Mesiac a Mars na Havaji bude slovenská astrobiologička a predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Michaela Musilová.

 

Musilová povedie misie od budúceho roka

Tohtoročná simulovaná misia na Mars sa predčasne prerušila kvôli nehode člena tímu. Majiteľ simulovanej vesmírnej stanice na Mauna Loa na Havaji, pôvodne určenej len pre misie na Mars, však umožnil výskum spojený aj s misiami na Mesiac. Musilovej ponúkol úlohu riaditeľky všetkých budúcich misií. Simulované misie na Mesiac začnú na konci novembra a budúci rok bude Musilová vedúcou misie organizovanej Európskou vesmírnou agentúrou (ESA).

Musilová chce aj naďalej spájať svoje aktivity a svoj výskum so Slovenskom. "Na šiestu NASA misiu mal pôvodne poputovať slovenský rover, kompletne vyvinutý na Slovensku firmou RoboTech Vision v spolupráci so SOSA. Namiesto toho bude rover súčasťou ESA misie budúci rok a v novembri tohto roku bude otestovaný v ESA stredisku ESTEC v Holandsku. Rover má pomôcť mojej posádke s niekoľkými vedeckými a technickými prácami, vrátane snímania terénu pre vedecké účely a zberu vzoriek. Dáta z rovera budú k dispozícii pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU)," priblížila.
 

 

Experimenty stredoškolákov a stredoškoláčok

Misie sa tiež zúčastní experiment, ktorý vyhrá v druhom kole súťaže Misia Mars, ktorú organizovali Slovenské elektrárne v spolupráci so SOSA. "Najlepších päť tímov stredoškolských študentov z celého Slovenska bude prezentovať svoje experimenty pred odbornou porotou. Na konci podujatia budú vyhlásení víťazi, ktorí budú mať päť týždňov na prípravu experimentu pre ESA misiu," dodáva Musilová.

Počas misie budú môcť dávať pokyny posádke o tom, ako majú realizovať experiment, a neskôr budú môcť využiť dáta z experimentu na škole. Medzi ceny pre víťazov patrí aj exkurzia do CERNu vo Švajčiarsku.