BRATISLAVA. Ženy slovenskej národnosti budú aj naďalej potrebovať povolenie, ak si pri zmene priezviska nebudú chcieť písať koncovku "ová". Plénum NR SR totiž vo štvrtok nepodporilo návrh novely zákona o mene a priezvisku od SaS, ktorá mala umožniť ženám slovenskej národnosti zmeniť si svoje priezvisko na formu bez koncovky slovenského prechyľovania aj bez toho, aby to podliehalo povoľovaniu.

SaS to označuje za diskriminačné

Táto možnosť existuje aj v súčasnosti, ale týka sa iba osôb inej ako slovenskej národnosti. Slovenky si takto môžu zmeniť priezvisko iba na základe povolenia. SaS to označila za diskriminačné a za neprimeraný zásah do osobnej identity osôb slovenskej národnosti.

"V praxi dochádza k obchádzaniu zákona spôsobom, že aj žena slovenskej národnosti, ktorá si chce takto zmeniť priezvisko, v žiadosti uvedie, že má inú ako slovenskú národnosť. Národnosť nie je možné žiadnym spôsobom objektívne overiť a je potrebné rešpektovať subjektívne vyhlásenie každého jednotlivca," uviedli liberáli. Obmedzenie možnosti zápisu ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania je teda podľa nich možné veľmi jednoducho obísť.

SaS neprešiel ani ďalší návrh

SaS neuspela ani s návrhom novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Účelom právnej normy bolo vrátiť sa v plnom rozsahu do stavu pred rokom 2013, keď bolo regionálne školstvo financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva. "Dôjde tak zjednoteniu zdroja finančných prostriedkov, čo by v konečnom dôsledku malo prispieť k transparentnosti, prehľadnosti a efektívnosti financovania školstva," uviedli autori. Novela mala zároveň obnoviť existenciu krajských školských úradov ako rozpočtových organizácií ministerstva školstva a vrátiť im kompetencie na úseku školstva.