BRATISLAVA. Vlani bolo v rámci 28 krajín Európskej únie až 223 miliónov domácností. Tretina z týchto rodín (65 miliónov) mala nezaopatrené deti, ktoré s nimi žili. V porovnaní s rokom 2017 však počet rodín s deťmi mierne klesol. Súvisí to s postupným odkladaním materstva na neskôr. 

Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je Slovensko na popredných priečkach v počte rodín s deťmi. Najvyšší podiel má Írsko (39 percent), nasleduje Cyprus, Poľsko a Slovensko (všetky 36 percent). 

 

Najviac domácností v EÚ má jedno dieťa 

V rámci EÚ takmer polovica domácností s deťmi (30,6 milióna) má len jedno dieťa, 40 percent z týchto domácností (25,8 milióna) má dve deti a 13 percent (8,5 milióna) má tri deti. "Aj u nás sa však ukazuje celoeurópsky trend postupného odkladania materstva na neskôr, preto sme mali vlani v medziročnom porovnaní menej domácností s deťmi. Štatistiky ukazujú, že najviac máme rodín s jedným dieťaťom. Hlavným dôvodom sú financie. V dnešnej dobe je finančne náročné mať početnejšiu rodinu," tvrdí Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. 

V prípade Slovenska sú najohrozenejšou skupinou práve slobodné ženy a matky, prípadne otcovia, ktorí sú na starostlivosť o dieťa sami. Podľa analytičky slobodné matky či otcovia častokrát  s ťažkosťami zvládajú finančne utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré je z pohľadu financií najnáročnejšie. Naopak najlepšie v tomto prípade zvládajú nečakané finančné výdavky rodiny, kde sú rodičia s dvoma deťmi.

 

 

Ženy odkladajú materstvo 

Trendom je, že ženy odkladajú materstvo, čím sa automaticky posúva priemerný vek prvorodičiek. Na Slovensku je to v priemere 27 rokov. Mnohé ženy v dnešnej dobe riešia ekonomický aspekt materstva. Musia totiž viac zladiť prácu s rodinou ako muži. Na Slovensku sa stará o deti, prípadne sa s nimi učí, a to najmenej hodinu denne, zhruba 35 percent žien a 19 percent mužov. O chod domácnosti sa stará 77 percent žien a 47 percent mužov, 6 z 10 žien varí a upratuje najmenej hodinu denne, u mužov je to len každý šiesty.

Najmenej domácností s deťmi je podľa štatistík v Nemecku a Fínsku (22 %), nasleduje Švédsko (23 %), Rakúsko (25 %) a Bulharsko (24 %). Najviac domácností s troma a viac deťmi bolo vlani v Írsku (19 %), Belgicku a Francúzsku (obe 18 %), Holandsku (17 %) a Veľkej Británii (16 %). Na opačnej strane je Bulharsko (10 %), Portugalsko (7 %), Španielsko a Taliansko (obe 8 %), Lotyšsko (9 %),  Litva (10 %). 

V únii je aktuálne 15 percent domácností, kde žije jeden rodič s dieťaťom alebo deťmi. Najmenej single domácností je práve na Slovensku, a to iba 8 percent.