Na nádvorí viedenskej radnice sú stojany na bicykle. Na tabuľke, o ktoré sa opierajú, je napísané: Príjemnú jazdu želá starosta. Bicykle tu letia, či ste na radnici alebo na Mariahilfestrasse, prerobenej na pešiu zónu. Lebo aj chodiť pešo do práce či domov je vo Viedni hitom. Celý tento rok vyhlásili za rok chôdze. A chodiť sa vám chce, keď vidíte tie upravené parky.

Starostlivo tu dbajú nielen o zdravie väčšiny, ale aj o blaho menšiny. Na viedenských semaforoch sa ešte stále držia za ruky dve ženy či dvaja muži, na počesť Eurovízie, ktorú vyhrala bradatá Conchita.

Kdekoľvek sa k vám na recepcii, na slávnostnom večere či odovzdávaní cien prihovorí vrchnosť, nikdy v oslovení či v prejave neopomenie ženy. Citlivo hovoria o učiteľkách a učiteľoch, kandidátkach a kandidátoch, o cyklistkách a cyklistoch. Starajú sa o ženy, aj keď sú to migrantky. Projekt radnice Mama sa učí nemecky pre matky, ktoré chodia spolu s deťmi do školy, aby sa s nimi dohovorili v ich novom jazyku, dostalo niekoľko cien ako projekt. Ako projekt, ktorý sa snaží integrovať cudzinky.

Vo Viedni sa starajú aj o tých, čo sa tu nenarodili a nežijú, ale prišli, lebo utekajú. Na železničnej stanici majú pre nich pripravené veci, ktoré darovali obyčajní ľudia i firmy, aby pomohli. Darovali viac ako utečenci potrebujú, takže nateraz museli humanitárne organizácie zastaviť zbierky.  

Jasné, že nie všetko vo Viedni funguje stopercentne. Ale to, že tu žijú všetky možné národnosti, náboženstvá, ľudia rôznych farieb pleti, politických názorov a zástancovia najrôznejších životných štýlov mestu veľmi svedčí. Titul najlepšie miesto pre život, ktorý Viedeň získala niekoľkokrát cítite, aj keď prídete len na pár dní. Ľudia sa tu nevyvyšujú nad druhých.

 

Prečátajte si ja Dva druhy dovoleniek

 

Ďakujeme, že ste článok dočítali až do konca. V tejto chvíli už pripravujeme ďalší.

Spoplatnené s PlatbaMobilom.sk.