NITRA. Na čele Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre bude po prvýkrát v 66-ročnej histórii univerzity stáť žena. Akademický senát SPU zvolil v stredu do tejto funkcie na nové funkčné obdobie 2018 až 2022 súčasnú dekanku Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Klaudiu Halászovú, potvrdila predsedníčka Akademického senátu SPU v Nitre Danka Moravčíková. Halászová nahradí na rektorskom poste Petra Bielika, ktorý stojí na čele univerzity už dve volebné obdobia a zákon mu neumožňuje tretí raz kandidovať.

 

Kandidovali štyri ženy

Kandidatúru na funkciu rektora SPU prijali štyri ženy. Členovia senátu sa rozhodovali medzi Halászovou, dekankou Fakulty ekonomiky a manažmentu Elenou Horskou, vedúcou Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Magdalénou Lacko – Bartošovou a dekankou Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Oľgou Roháčikovou.

Prioritou 44-ročnej Halászovej v oblasti vzdelávania bude pripravovať absolventov univerzity tak, aby ich vedomosti a zručnosti boli v súlade s požiadavkami trhu práce. Plánuje zvyšovať atraktivitu a kvalitu študijných programov, motivovať fakulty, aby zefektívňovali vzdelávací proces a hľadali vhodné formy a metódy vzdelávania. Zároveň chce zefektívniť podmienky a poskytovanie v oblasti praktickej výučby, výskumu, vývoja a realizácie odborných praxí študentov.

 

Vytvorí univerzitnú komunitu 

Nová rektorka chce aktívne podporovať kluby absolventov na fakultách s cieľom vytvorenia univerzitnej komunity prepojenej s absolventmi, aj zlepšovať materiálno-technické zázemie pre vzdelávanie. Zdôraznila tiež potrebu spolupráce so zástupcami stredných škôl s cieľom výmeny skúseností vo vzdelávaní a informovaní o aktuálnych možnostiach štúdia na univerzite a potrebu internacionalizácie vzdelávania na univerzite.