Dvadsať teologičiek sa na Bibliu pozrelo ako feministky, aby ukázali, že feministické hodnoty a výklad Biblie nie sú nezlučiteľné. Chcú, aby sa Biblia prestala využívať na ospravedlňovanie podriadenosti žien voči mužom. Vznikla z toho kniha, ktorá prináša moderný pohľad na rovnosť žien. Kniha vyšla vo Francúzsku pod názvom Une bible des femme (Biblia žien).

 

 

Biblia žien rieši ženské otázky a vieru 

“Je to biblia s malým “b”, pretože to nie je nová biblia, ale komentár biblického textu. Snažíme sa v nej spojiť výsledky súčasných výskumov so ženskými otázkami, ako je telo, angažovanosť, služba, podriadenosť, materstvo, sterilita lebo násilie. To sú pre nás ženy z kresťanskej tradície veľmi ťažké otázky,” povedala podľa AFP profesorka teológie zo Ženevy Elisabeth Parmentierová, ktorá stála pri zrode knihy spolu s profesorkou Lauriane Savoyovou. Pridali sa k ďalšie katolícke a protestanské teologičky z Québeku, Francúzska, Švajčiarska, Nemecka a Afriky.

"Zistili sme, že panuje obrovská neznalosť biblických textov, mnoho ľudí ju vôbec nepozná alebo si myslia, že sú úplne zastaralé a nijako sa nezhodujú s terajšími hodnotami rovnosti,” povedala pro AFP Savoyová.

 

 

Biblia žien má ukázať na obmedzenia pre ženy

Ako príklad uvádzajú príbeh Márie Magdalény či Márie Magdalskej, ktorá sa v evangeliách objavuje najviac. "Zostáva s Ježišom aj v čase, keď zomiera na kríži a všetci učeníci prepadnú strachu. Práve ona prichádza k jeho hrobu ako prvá a objavuje vzkriesenie. Je to zásadná postava, ktorá bola opisovaná ako prostitútka, čo sa hodila Ježišovi k nohám a v nedávnych fikciách bola dokonca Ježišovou milenkou,” vysvetľuje Savoyová.

Biblia žien, ktorá vyšla pred niekoľkými týždňami, má tiež vyjadrovať úctu k publikácii s podobným názvom - Woman's Bible z roku 1898. Napísala ju americká sufražetka Elizabeth Cady Stantonové.

"Naše kapitoly zhrňujú kresťanské tradície, tendenčné preklady, čiastočné výklady, náznaky patriarchátu, ktoré mohli viesť k mnohým obmedzeniam či dokonca zákazom pre ženy,” vysvetľujú autorky v predslove.