Dobročinný Ples v opere už po 18-krát symbolicky otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Prišlo 600 si hostí, ktorí sa nielen zabávali, ale aj pomáhali. Podporili program program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami Koalíciou pre deti Slovensko a Nadáciou pre deti Slovenska. Záštitu nad plesom prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pozrite si ako plesali.