Do firmy nastupoval, keď mala 32 zamestnancov a nevidel dôvod riešiť s kolegami a kolegyňami, akú má sexuálnu orientáciu. “Kariérne som rýchlo postupoval, časom som sa prestal obávať, že by to poznačilo moju prácu. S mnohými ľuďmi som pracoval dlho a poznal som ich. Tak som sa mohol priznať, že som gay – prirodzene to prišlo, tak ako sme si s kolegami budovali nadštandardné pracovné vzťahy,” povedal pre Ženy v meste Richard Hargaš. V Accenture, ktorá sa z firmy s 32 zamestnancami rozrástla na spoločnosť s 1600 pracovníkmi, pracuje vyše 19 rokov. Je riaditeľom Úseku Technológii pre Slovensko.

K sexuálnej orientácii sa priznal kvôli sebe, ale aj preto, aby pomohol ostatným, ktorí s tým bojujú. “Ja osobne som s tým vysporiadaný, mám rodinu a známych, ktorí to akceptujú a podporujú ma, ale nie je to ľahké. Ak patríte k LGBT skupine a tajíte to, tak časť energie využívate na to, aby ste to skryli. Keď sa po víkende stretnete s kolegami a riešite, ako ste sa mali cez víkend, tak sa kontrolujete, čo poviete, väčšinou mlčíte a nezapájate sa, nemôžete sa podeliť o svoje zážitky,” vysvetľuje. Ničí to súkromný, ale aj pracovný život. “Určite to vplýva na vašu produktivitu a výkon v práci,” dodáva Hargaš.

 

Richard Hargaš.  Foto - archív RH

 

Accenture podporuje LGBT zamestnancov a zamestnankyne

Aj preto sa spoločnosť Accenture Slovensko rozhodla podporiť zamestnancov a zamestnankyne, ktorí patria k LGBT komunite. Viac ako dva roky rozvíja iniciatívy, ktoré im dávajú priestor hovoriť otvorene, kým sú a čo to obnáša.

Nie sú to len heslá a vznešené ciele vo firemnej prezentácii. Menšinu firma spája s väčšinou tak, že to vidíte, aj keď do firmy prídete ako hosť. Mnohí zo zamestnancov nosia firemné karty na dúhovej šnúrke s nápisom LGBT Ally/ Diversity Ally. “To sú tzv. spojenci, ľudia, ktorí sa k LGBT hlásia alebo ju len – ako súčasť väčšiny -  podporujú inklúziu,” vysvetľuje Hargaš, keď nám ukazuje svoju šnúrku. Z 1600 zamestnancov a zamestnankýň ju dobrovoľne nosí viac ako 600. “Aj mnohí klienti prejavili o šnúrku záujem,” teší sa Hargaš.

Minulý rok firma zaviedla benefity aj pre týchto zamestnancov. “Spoločnosť Accenture svojím zamestnancom a zamestnankyniam umožňuje čerpať rodinné benefity bez ohľadu na ich orientáciu, či identitu. Firme stačí čestné vyhlásenie o tom, že partnerke sa narodilo dieťa alebo o osvojení dieťaťa. Na základe neho vyplácame príspevok pri narodení dieťaťa alebo umožňujeme čerpať deň voľna. Podobne postupujeme napríklad pri svadobnom bonuse, ktorý vyplácame na základe predloženia dokladu o uzavretí registrovaného partnerstva z inej krajiny. Naše interné postupy a nároky na bonusy sme všetky zrevidovali inkluzívnou optikou tak, aby ku nim mal prístup každý z našich zamestnancov bez ohľadu na rodinné usporiadanie, v ktorom žije, aj v prípade, že mu potrebné právne náležitosti neposkytuje náš štát,” hovorí Lucia Skraková, HR manažérka spoločnosti..

 

Víťazi Via Bona 2017, medzi nimi aj Accenture.  Foto - Nadácia Pontis

 

Špeciálna cena za benefity pre LGBT

Accenture Slovensko za to získalo špeciálnu cenu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR -  Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2017. Hodnotiaca komisia ocenila odvážny a inovatívny prístup firmy pri poskytovaní benefitov pre LGBT zamestnancov, ktoré pokrývajú 100 percent možných rodinných scenárov.

“Slovensko patrí ku krajinám, ktoré nemajú žiadnu právnu úpravu pre partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. LGBT pracovníci preto napríklad v oblasti rodinných benefitov nemajú prístup k právam a možnostiam heterosexuálnych párov. Accenture však v tomto smere urobilo krok nad rámec zákona a vyslalo tým i dôležitý celospoločenský signál o tom, čo znamená skutočná inklúzia v praxi,” hovorí Ivana Vagaská,  senior programová manažérka, ktorá sa v nadácii Pontis venuje zodpovednému podnikaniu i téme diverzity vo firmách. Pontis každoročne udeľuje zodpovedným firmám cenu Via Bona Slovakia.

“Stretávame sa s firmami, ktoré deklarujú, že ak im príde požiadavka na uplatnenie rodinného benefitu od LGBT pracovníka, vyjdú mu/jej v ústrety. Takýto prístup by však nemal zostať na ad hoc báze a naozaj by mal byť zakotvený aj v interných dokumentoch firmy. Vytvára to úplne inú východiskovú pozíciu pre LGBT ľudí, nielen pre tých, čo sú vo firme, ale aj pre potenciálnych zamestnancov a zamestnankyne,” vysvetľuje Vagaská, prečo špeciálnu cenu udelili práve spoločnosti Accenture.

 

 

Vo vysokej pozícii aj s inou sexuálnou orientáciou

Richard Hargaš benefity vo firme pre homosexuálnych rodičov či na sobáš s partnerom nevyužil, ale oceňuje to. V pracovnom čase funguje na vysokej firemnej pozícii, vo voľnom čase je ako dobrovoľník lídrom aktivít pre LGBT skupinu v Accenture Slovensko.

“Tá problematika sa veľmi zjednodušuje, ľudia si myslia, že byť LGBT je voľba, pritom, ak si vezmete, s koľkými problémami sa ľudia z LGBT na Slovensku boria, tak je to veľmi úsmevný argument,” hovorí Hargaš. Nevidí pritom dôvod, aby sa mal cítiť menejcenný. “Platím dane a nie malé a rád by som od štátu za to dostal rovnaké zaobchádzanie ako iní občania,” hovorí.

V Accenture pripravujú pre LGBT ďalšie aktivity,  “Chceme kolegom a kolegyniam ukázať role model, presvedčiť ich, že sa môžu dostať na vysokú pozíciu vo firme, hoci sú inej sexuálnej orientácie. Že sa im za to nikto nebude smiať,” hovorí Hargaš. S kolegami sa druhý rok po sebe zúčastnili na Dúhovom Pride pochode, chcú natočiť videá s príbehmi kolegov, aby väčšina vo firme spoznala príbehy bežných LGBT ľudí, pretože mnohé médiá často prezentujú len tú časť LGBT komunity, ktorá je pre väčšinu svojim správaním viditeľnejšia (a rušivejšia) a podporujú tak vytváranie stereotypov.

 

Dúhová šnúrka ako podpora LGBT vo firme Accenture.  Foto - archív ZVM 

 

Firmy a EÚ robia pre LGBT viac ako štát

“Najlepšie riešenie pre LGBT komunitu na Slovensku by bolo, keby sa každý ku svojej sexuálnej orientácii priznal. Väčšina by bola prekvapená, že má niekoho takého v rodine alebo vo svojom okolí a nemá s ním vlastne žiadny skutočný problém, iba ho v skutočnosti nepozná,” dodáva Hargaš.

Podpora zamestnancov a zamestnankýň z LGBT komunity zatiaľ funguje hlavne vo firmách v IT sektore resp. v nadnárodných firmách. “Podobné programy majú aj Lenovo, DELL či IBM.  Stretávame sa, spolupracujeme v rámci workshopov, chodíme spolu na LGBT biznis fórum, ktorý je raz ročne,” hovorí Hargaš. Želá si, aby sa k nim pridali aj firmy s väčším dosahom na spoločnosť ako sú banky či veľké reťazce. 

“Je smutné, že firmy a Európska únia robia pre LGBT viac ako vlastný štát,” dodáva Hargaš.