Na základnej škole vyhrávala matematické a fyzikálne olympiády, dokázala poraziť aj starších spolužiakov. Keď ju však prijali na dve vysoké školy, nenašiel sa nikto, kto by ju podporil, aby si vybrala matematicko-fyzikálnu fakultu. Dokončila teda Ekonomickú univerzitu, ale zahraničný obchod, ktorý vyštudovala, nikdy nerobila. Po škole sa prihlásila na pohovor do konzultačnej firmy, dnešnej spoločnosti Accenture. Alena Kanabová netušila, že sa pre ňu začína kariéra v oblasti informačných technológií (IT).   

 

Alena Kanabová (vpravo) a kolegyňou Luciou Skrakovou.   Foto - Accenture

 

 Viac žien v IT

”Prvé samostatné zadanie, ktoré som po nástupe do firmy dostala, bolo vytvoriť jednoduchú excelovú aplikáciu  na podporu interného finančného reportingu vo firme, ktorá mala vtedy do 20 lokálnych zamestnancov. Aj v nadväznosti na prvé školenia, ktorými som si prešla a ktoré boli hlavne o programovaní, som definitívne pochopila, že firma, do ktorej som nastúpila , nie je len biznisová konzultačná firma. Predtým som vôbec netušila, že ide o firmu, ktorá napríklad zrealizovala prvú  inštaláciu počítača v komerčnej sfére a pre svojich klientov realizuje primárne služby spojené s informačnými technológiami (IT), ” spomína si Alena Kanabová na svoje začiatky v IT sektore v roku 1997. V Accenture dnes pracuje 20 rokov ako úspešná senior manažérka.

Stretávame sa spolu na OpenSlava, jednej z najväčších medzinárodných konferencií o nových technológiách v strednej Európe, ktoré Accenture organizuje v Bratislave na troch vysokých školách - Fakulte informatiky a informačných technológií STU, Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Práve na OpenSlava otvorili pred dvoma rokmi tému ako dostať do IT viac žien. “Kolegyňa z Rumunska nás vtedy prekvapila tvrdením, že oni tento problém nemajú, keďže vláda zaviedla daňové úľavy pre ľudí študujúcich technické smery, bez ohľadu na pohlavie. Pomer mužov a žien je tam vyrovnaný. Na Slovensku však technické a IT smery študuje menej ako 10 percent študentiek,” hovorí Kanabová. Nepomer je viditeľný aj pri pohľade na účastníkov konferencie. Väčšinou muži. 

 

Konferencia OpenSlava 2018.  Foto - Accenture   

 

Špeciálne kurzy pre ženy

V Accenture to cítia už  pri záujme uchádzačov o prácu. “Hneď na vstupe máme málo žien, preto sme sa minulý rok rozhodli s tým niečo robiť a prihlásili sme sa tak k ambicióznemu cieľu - do roku 2025 chce firma celosvetovo dosiahnuť vyrovnaný pomer mužov a žien aj na technických pozíciách,” vysvetľuje Kanabová. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo bola firma Accenture tento rok vyhodnotená ako číslo 1 v Thomson Reuters globálnom rebríčku vedúcich spoločností z pohľadu inklúzie a diverzity.  

K rekvalifikačným kurzom pre nezamestnaných vysokoškolákov, ktoré už niekoľko rokov podporujú, tak pribudli tento rok špeciálne kurzy pre ženy.    

“Prihlásili sa nám ženy z rôznych odborov od učiteliek, administratívnych pracovníčok až po právničky. Tiež ženy na materskej dovolenke, ktoré sa pripravujú na ďalšiu profesionálnu kariéru. Väčšina žien má vysokoškolské vzdelanie, od čerstvých absolventiek až po ženy s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami v iných oblastiach,” hovorí Andrej Orban, manažér zodpovedný v Accenture na Slovensku za nábor nových kolegov.

Sú medzi nimi ženy s podobnými príbehmi, aký má za sebou Alena Kanabová. Doma ani v škole nikto nepodchytil ich technické nadanie a keď doštudovali vysoké školy, zistili, že nechcú ísť robiť niečo, k čomu vlastne nemajú vzťah.

“Mali sme u nás v kurze šéfku právnickej firmy, ktorú to stále ťahalo k IT, ale aj pod vplyvom rodičov išla študovať právo. Teraz si povedala, že si splní sen a už je na jednom z našich projektov vo Viedni, kde rozbieha svoju IT kariéru na pozícii testerky,” teší sa Kanabová.

 

Otvorenie programu Ženy v (IT) kurze vo februári 2018.  Foto - Accenture

 

Za rok zamestnali 30 žien z kurzu

Ženy, ktoré do kurzu prídu, nemajú väčšinou žiadne skúsenosti s programovaním. “V rámci kurzov sa naučili používať nástroje testovania, vytvárať moderný design webových stránok, pracovať s databázovými systémami a získali teoretické a praktické základy programovania v rôznych programovacích jazykoch,” vysvetľuje Orban, ktorý nasadenie a záujem žien veľmi chváli. Cítiť to bolo aj na výsledku.  “Za posledných 12 mesiacov sme dokázali v Accenture zamestnať takmer 30 žien z preškoľovacích kurzov na pozíciách testerka, či dokonca juniorná programátorka alebo dátova analytička,” dodáva spokojne Andrej Orban s tým, že záujem žien o preškoľovanie rastie a budú v tom pokračovať.

Kanabová upozorňuje, že mnoho žien nesprávne spája prácu v IT s programovaním niekde v zadnej miestnosti firmy. “Moja práca napríklad je ísť do veľkej firmy, zmapovať aktuálne procesy a technológie a zaviesť tam nový informačný systém tak, aby priniesol klientovi pozitívnu zmenu. Je to neustála práca s ľuďmi, ktorých treba zaškoliť, ale aj si ich získať pre nový systém,” vysvetľuje Kanabová, ktorá kolegyne v Accenture chváli.

“Ženy dokážu veľmi dobre pracovať so svojou silnou stránkou, ktorou je empatia a schopnosťou pracovať v tíme. Moje skúsenosti so ženami hovoria, že sú to perfekcionistky, na ktoré sa môžem spoľahnúť, hoci treba povedať, že ich táto vlastnosť občas zväzuje a neveria si tak, ako by mali,” dodáva Kanabová. 

 

Alena Kanabová vedie panelovú diskusiu na OpenSlava 2018.  Foto - Accenture     

 

 
Digitálna ekonomika mení trh

Accenture chce ženy do firmy nielen získať, ale aj si ich udržať, čo nie je pri náročnej práci a dominancii mužov vždy ľahké. Ale dá sa to. Alena Kanabová pracuje v Accenture 20 rokov a zvládla popri práci dve materské. Dnes radí ženám po materskej ako zvládnuť rodinu i prácu a spoluvytvára programy, na ktorých sa snažia ženám, ale aj mužom vysvetliť, že potenciál žien posúva firmu vpred.

Naše stretnutie na konferencii OpenSlava sa končí. Alena Kanabová sa musí pripraviť na panelovú diskusiu, ktorú bude o chvíľu moderovať. Témou budú zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu v budúcnosti.

“Z nášho minuloročného prieskumu vyplynulo, že z detí, ktoré začali navštevovať školu v roku 2016, bude až 65 percent mať zamestnanie, ktoré dnes ešte neexistuje, ale v rámci digitálnej ekonomiky vznikne. Aj v povolaniach, ktoré už existujú, budú technológie stále viac zastúpené,” hovorí, keď sa lúčime. Aj preto v Accenture pokračujú nielen v preškoľovaní žien, ale snažia sa zmeniť spôsob výučby informatiky cez školenia učiteľov a učiteliek tak, aby talenty podchytili už na základných školách. Všetky talenty, bez ohľadu na pohlavie.  

 

 

(Viac informácii o IT kurzoch pre ženy, ktoré realizujú partnerské organizácie s podporou Accenture, nájdete na stránkach Ženy v (IT) kurze a AjTyvIT)