Ak máte dieťa, ktoré ešte nemá tri roky, vyrazte do Prahy a jazdite mestskou hromadnou dopravou zadarmo. Dovolenku alebo výlet si tak užijete ešte lepšie a Prahu budete opúšťať s dobrým pocitom, že tu zase niekto premýšľal hlavou a myslel na pohodlie ľudí, čo v dnešnej dobe zase tak časté nie je.

Pražský dopravný podnik vychádza teraz v ústrety rodinám s deťmi. Pre akýkoľvek sprievod detí do troch rokov zaviedol od začiatku prázdnin cestovné zadarmo. Zadarmo môžu jazdiť so svojimi deťmi aj mamičky alebo oteckovia zo Slovenska i iných krajín. Dieťaťu však musia nechať vystaviť špeciálnu preukážku za poplatok 20 českých korún.

 

 

Preukaz na jeden rok

"Tento zvláštny preukaz dáva nárok na zvláštne cestovné pre osobu sprevádzajúcu dieťa do veku 3 rokov, a to iba na území Prahy. Na vydanie preukazu je žiadateľ (v tomto prípade zákonný zástupca dieťaťa) povinný doložiť vek dieťaťa a poskytnúť jeho požadované osobné údaje - meno, priezvisko, dátum narodenia, " vysvetľuje hovorkyňa Dopravného podniku hl. mesta Prahy Aneta Řehková.

Doložiť požadované údaje môžete rodným listom dieťaťa, prípadne jeho overenou fotokópiou. Identifikácia zákonného zástupcu sa overuje porovnaním rodného listu dieťaťa s občianskym preukazom zákonného zástupcu, kde musí súhlasiť aspoň dátum narodenia, meno a miesto narodenia rodičov alebo občianskym preukazom, iba však v tých prípadoch, keď dieťa žiadateľa je v tomto občianskom preukaze zapísané vrátane jeho rodného čísla, prípadne cestovným pasom za rovnakých podmienok.

"Po žiadateľovi je požadovaná aktuálna fotografia dieťaťa s rozmermi 3,5 × 4,5 cm a nie staršie jeden rok, pretože dieťa sa rýchlo mení. Preukaz je vydávaný s platnosťou na 1 rok," dodáva Řehková.

 

 

Svetové metropoly a cestovné zdarma

Praha chce rôznymi zľavami nalákať na hromadnú dopravu viac cestujúcich a odľahčiť tak preplnené centrum mesta, kde často stojí autá i niekoľko hodín v zápche. A chystá aj ďalšie novinky. Zadarmo môžu v Prahe cestovať psy. Za tri roky by sa tiež mala začať stavať ďalšie trasa metra, a za pár rokov sa možno budete môcť v Prahe prejsť metrom, ktoré nebude nikto riadiť. Bezpilotné vagóny by sa mohli pražským podzemím preháňať v roku 2023.

Možno, že aj Praha raz ponúkne cestovanie svojou hromadnou dopravou zadarmo úplne všetkým. Mohla by sa inšpirovať v niektorých svetových metropolách. Zadarmo v MHD môžu všetci bez rozdielu jazdiť napríklad v estónskom Talline, v austrálskom Sydney, v thajskom Bangkoku alebo v americkom Miami.

 

 

 

 

 

Ďakujeme, že ste článok dočítali až do konca. V tejto chvíli už pripravujeme ďalší.

 

 

Spoplatnené s PlatbaMobilom.sk.