BRATISLAVA. Spoločnosť Heineken uviedla na Slovensku reklamnú kampaň Hurbanovské mamičky sú späť na nealkoholické pivo light, ktorá je podľa odbornej poroty sexistická. V Mexiku a Holandsku tá istá spoločnosť zaujala reklamnou kampaňou proti násiliu na ženách či na podporu diverzity.

 

Kampaň na Slovensku:

 

Len ideál krásy a posmech veku

Reklamný spot Hurbanovské mamičky sú späť boli verejnosťou nominované do tohtoročnej súťaže Sexistický kix, ktorá hodnotí, či reklama neznevažuje a nediskriminuje ľudí na základe príslušnosti k ženskému či mužskému rodu.

K spotu spoločnosti Heineken odborná porota uviedla, že “ide o sexistickú reklamu založenú na rodových stereotypoch. Zobrazuje ženy ako ľahko manipulovateľné prostredníctvom ideálu krásy a staršie ženy znevažuje ako tie, na ktorých výzore a telách už vôbec pre ich vek nezáleží.” Porota vo svojom stanovisku uviedla, že reklama je v príkrom rozpore s tým, o čo sa firma usiluje v iných krajinách, ako napríklad v Holandsku.

Heineken sa bráni, že reklamu sa snažili vytvoriť citlivo a s rešpektom a stretli sa len s pozitívnymi reakciami, napríklad na portáli Modrý koník.

“Naším zámerom v žiadnom prípade nebolo akokoľvek znevažovať príslušníčky nežného pohlavia, ktoré sú našou primárnou cieľovou skupinou. Je nám, samozrejme, veľmi ľúto, ak ju takto niektoré dámy vnímali,” povedala pre Ženy v meste Jana Čikelová, manažérka korporátnych vzťahov Heineken. Vysvetlila, že okrem televíznej reklamy bol súčasťou kampane rozhlasový spot, ktorý naopak hovorí o tom, že život nie je o fyzickej kráse, kabelkách či iných povrchných veciach, ale práve o rozvíjaní a budovaní vlastného potenciálu.

 

Kampaň v Holandsku:

 

Cenu pre firmu za rodovú rovnosť

“Vtip a zveličovanie v televíznom spote sme sa snažili vytvoriť citlivo a s rešpektom  voči všetkým ženám, a zatiaľ sme sa stretli iba s pozitívnymi ohlasmi na výslednú kampaň. Ocenili ju aj naše konzumentky na portáli Modrý koník, s ktorým sme rozvinuli spoluprácu, ako aj čitatelia portálu medialne.trend.sk, kde sme v rámci hlasovania verejnosti získali najvyššie hodnotenie v danom mesiaci,” dodala Čikelová.

Reklamu kriticky vníma aj Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na ministerstve práce, sociálny vecí a rodiny.

„Priznám sa, že táto reklama Heinekenu ma nemilo prekvapila. Heineken dostal od nášho ministerstva v roku 2012 ocenenie ako firma ústretová k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí práve pre aktivity, ktoré robia – alebo aspoň počas predchádzajúceho vedenia robili – na podporu žien. Prezentovaný spot k nim určite nepatrí. Je mi ľúto, že spoločnosť, ktorá v iných krajinách robí reklamu s jasnými prvkami spoločenskej zodpovednosti a v rámci Slovenska podpísala aj Chartu diverzity, nereflektuje vo svojej komunikácii princípy tolerancie a nediskriminácie, ku ktorým sa hlási,“ povedala Pietruchová pre Ženy  v meste.

 

Kampaň v Mexiku: 

 

V Mexiku násilníkom pivo nedajú 

V Mexiku Heineken uviedol kampaň na pivo Tecate so sloganom: "Ak ju nerešpektuješ, Tecate nie je pre teba. Nechceme, aby si nás kúpil." V Mexiku sú dve z troch žien obeťou násilia a spoločnosť Heineken sa takto rozhodla podporiť boj proti násiliu na ženách. Pivo Tecate je najsilnejšou značkou spoločnosti na mexickom trhu. V Holandsku uviedla spoločnosť Heineken kampaň o rešpekte k názorom druhým a pri pive zjednotila ľudí s opačnými názormi na politiku, feminizmus či životné prostredie. 

Spoločnosť Heineken, ktorá je členom globálnej skupiny Heineken, je lídrom na slovenskom pivnom trhu a svoje pivá varí v Hurbanove, v najväčšom slovenskom pivovare založenom v roku 1969, kde zároveň prevádzkuje najväčšiu sladovňu v strednej a východnej Európe.  V ponuke má Zlatý Bažant, ale aj Corgoň, Kelt, Martiner a Gemer.

 

Prečítajte si aj Vyhlásili najsexictickejšie reklamy roka. Anticenu získali známe firmy ako Fernet či Budiš