Vaše dieťa je výnimočné a jeho charakter poznačí jeho spôsob existencie na celý život. Niektoré deti sú introvertné a ďalšie skôr extrovertné. Sú deti pokojné a iné výbušné. Vieme tiež, že najmenej 50 percent inteligencie vašich detí určujú vaše gény. Niektoré štúdie uvádzajú, že ďalších 25 percent závisí od spolužiakov a od kamarátov, s ktorými sa stýkajú. To viedlo niektorých odborníkov k predpokladu, že rodičia majú malý vplyv na rozvoj svojich detí. Toto tvrdenie však nie je správne. Dieťa, najmä v prvých rokoch života, potrebuje svojich rodičov, aby sa rozvíjalo...

Vedci dokázali, že počas prvých rokov života má detský mozog taký potenciál, aký už nikdy nenadobudne. Treba sa vtedy sústrediť na jeho rozvoj a ísť cieľavedome po zdokonaľovaní detského mozgu? Rozvíjať ho stoj čo stoj?

Nie. Neznamená to, že by sme sa mali snažiť urobiť z detí malých géniov. Práve naopak, jednostrannosť vo výchove má za následok vznik rôznych sociálnych deformácií, ktorých sa neskôr dospelý človek ťažko zbavuje. Len rovnomerné rozvíjanie racionálnej a emocionálnej inteligencie dokáže deťom zabezpečiť plynulý všestranný vývin a je dobrým základom úspešného a plnohodnotného života.

 

Álvaro Bilbao.  Foto - Ikar

 

Neuropsychológ Álvaro Bilbao, ktorý je sám trojnásobným otcom, približuje rodičom mentálny svet detí, aby ich mohli vychovávať v súvislosti s pochopením ich vnútorných potrieb.

Kniha Detský mozog vysvetlený rodičom je hodnotným a praktickým návodom, ktorý vyvracia mnohé povery. Zrozumiteľným spôsobom predkladá informácie najnovších výsledkov neurovedy, aby všetci rodičia dokázali pomôcť svojim deťom rozvinúť ich rozumový potenciál, a zároveň dosiahnuť maximálnu emocionálnu rovnováhu.

Je to kniha, ktorá vás dojme a pomôže vám pochopiť, čo vaše deti skutočne potrebujú.

 

 

V knihe Detský mozog vysvetlený rodičom sa okrem iného dozviete:

 

  • Aké sú nástroje na podporu rozvoja detského mozgu?
  • Ako nenásilným spôsobom rozvíjať rečové schopnosti a pamäť?
  • Ako dieťa naučiť dôvere, zodpovednosti a asertivite?
  • Do akej miery treba dieťa viesť?
  • Kedy je vhodné a kedy nevhodné zasahovať do jeho činnosti?
  • Posudzovať či neposudzovať výsledky detskej práce?
  • Ako uplatňovať vo výchove princíp rovnováhy?

 

Čo je však dôležitejšie, vďaka knihe Detský mozog vysvetlený rodičom sa naučíte používať optimálne riešenia v rozličných situáciách tak, aby ste naplnili skutočné potreby vašich detí. A aby ste tak podporili ich zdravý mentálny a emocionálny vývin. Ten je totiž základom ich ďalšieho úspešného, nezávislého a plnohodnotného života.

 

(Autor je literárny publicista, pracuje vo vydavateľstve Ikar)