Najbližší víkend je venovaný parkom a záhradám. Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad začína v piatok (3.6.) a do nedele majú všetci návštevníci jedinečnú možnosť navštíviť a spoznať viac ako 100 parkov a záhrad po celom Slovensku.

24. ročník podujatia, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti Rendez-vous aux Jardins. Viac ako 500 záhrad nachádzajúcich sa v 23 európskych krajinách otvára svoje brány od piatka 3.júna do nedele 5. júna 2022, aby spoločne oslávili význam parkov a záhrad pre našu spoločnosť.

V roku 2022 bola zvolená celoeurópska téma „Parky a záhrady čelia klimatickej zmene“. Parky a záhrady plnia nenahraditeľnú funkciu v čase klimatických zmien a zároveň sú aj samé týmito zmenami vo veľkej miere dotknuté 

Víkend otvorených parkov a záhrad 2022

V roku 2022 sa do podujatia prihlásilo 101 parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie má ambíciu stať sa festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt kultúrnej krajiny Slovenska, ktorej sú parky a záhrady významnou súčasťou. Hlavnou aktivitou podujatia sú komentované prehliadky parkov a záhrad, ktoré zabezpečujú ich vlastníci, správcovia a veľké množstvo dobrovoľníkov.

Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenské podujatie, do ktorého sa zapája aj množstvo parkov a záhrad z územia celého Slovenska.   

Bratislava: súkromné záhrady aj tematické okruhy 

Bohatý program ponúka Bratislava, kde budú pre návštevníkov sprístupnené mnohé zelené lokality a súkromné záhrady. Pre náročnejších návštevníkov sú pripravené aj špeciálne tematické prehliadky s odbornými sprievodcami. V rámci okruhu Záhrady ako múza pre hudbu budú prezentované záhrady, s ktorými sa spájajú mená známych hudobných osobností a miesta, kde sa v minulosti konali nezabudnuteľné koncerty pod holým nebom 

Ďalšie tematické okruhy sa budú konať  v Horskom parku, ktorý bude pre anglicky hovoriacich záujemcov, Palácové záhrady čakajú rusky hovoriacich návštevníkov.  Okruh s názvom Kúzelná Bratislava a jej ukryté zelené tajomstvá je špeciálne pripravený pre deti. Na bicykli cez tri parky sa prevezú cyklisti. Prehliadka Záhady hradnej záhrady bude interaktívna a so sprievodcom bude možné navštíviť tajomný Rómerov dom. 

Na tematické okruhy je nutné zakúpiť si vstupenku a dopredu sa zaregistrovať na stránke podujatia www.vopz.sk 

Okrem tematických prehliadok  budú  otvorené aj viaceré záhrady, ktoré si návštevníci budú môcť pozrieť so sprievodcami - dobrovoľníkmi či priamo s majiteľmi a správcami týchto lokalít.

Západné Slovensko 

Na západnom Slovensku si budú môcť návštevníci so sprievodcami prezrieť ovocný sad Schaubmarovho mlyna v Pezinku, záhradu Domu architektov vo Vištuku, Zámocký park v Malackách, Hlohovci,  alebo  Záhrada a sad v Zavare. Arboristi z ISA Slovensko ošetria stromy v Zámockej záhrade v Holíči, v parku  Dolná Krupá a Galanta.

Jednou z veľkých atrakcií tohto ročníka VOPZ bude premietanie filmu v parku pred kinom Mier v Nových Zámkoch pomocou bicyklov na výrobu elektriny.

Stredné Slovensko 

Na strednom Slovensku napríklad v Budatínskom parku bude prednáška na tému „Klimatická kríza“, svojhe brány otvorí aj Muzeálna záhrada SNM v Martine, záhrada pri rodnom dome súrodencov  Rázusovcov vo Vrbici , alebo záhrada pri Bábkovom divadle v Žiline. Pridáva sa aj  mesto Liptovský Mikuláš som svojimi siedmimi lokalitami. Nový „Náučný chodníka“ otvoria v Hrádockom arboréte v Liptovskom Hrádku.

Východné Slovensko

Aj na východnom Slovensku priblížia hlavnú tému tohto ročníka: “Parky a záhrady čelia zmenám klímy“  nielen teoreticky, ale aj prakticky v parku pri Kaštieli Strážky. V parku pri Kaštieli v Hodkovciach budú návštevníkov sprevádzať klienti domova sociálnych služieb, ktorí svoje prehliadky uskutočňujú v rámci sociálneho turizmu. Tohto roku sa zapája aj  Výmenník Wupertálska v Košiciach,  Park rodín v Tvrdošovciach a aj park pri kaštieli v Petrovanoch. Dlhoročným partnerom podujatia VOPZ je mesto Spišská Nová Ves, ktoré do podujatia zapája šesť svojich lokalít.

Už tradične sa do podujatia zapájajú mnohé ukážkové prírodné záhrady, ktoré pripravili pre návštevníkov skvelý program a ukážky zdravého pestovania - Žito v sýpke v Moravskom Lieskovom,  Sad u Harušťákov,  Jedloles,  Záhradu pod Ďurkovcom, Záhrada v starom sade, Vidiecku záhrada v Petrovciach nad Laborcom či Včelársku záhradu v Smoleniciach.

Zoznam podujatí Víkendu otvorených parkov a záhrad nájdete na webovej stránke podujatia www.vopz.sk.