V marci 2016 volilo podľa agentúry Focus Ľudovú stranu Naše Slovensko 31 percent žien. V marci 2019 už mali podporu 43 percent žien. Kotlebovci hovoria o strachu, bezpečnosti a tradičnej rodine a oslovujú tým stále viac ženských voličiek.

“Vo všeobecnosti pritom platí, že extrémistické a radikálne strany sú populárnejšie medzi mužskými voličmi. Rodová priepasť (gender gap) sa veľmi výrazne prejavila aj vo voľbách 2016 - v elektoráte ĽSNS predstavovali dve tretiny muži, tretinu ženy,” uviedla pre Ženy v meste politologička Oľga Gyárfášová.

Voľby 2020: ĽSNS, ženy, potraty

ĽSNS, ktorá je podľa januárového prieskumu agentúr Focus druhou najsilnejšou stranou, oslovuje stále viac žien, hoci nerobí nič pre zlepšenie ich práv a postavenie v spoločnosti. V aktuálnom poslaneckom klube majú kotlebovci dve ženy, na kandidátke pre voľby 2020 v prvej dvadsiatke tri kandidátky.

“Zastúpenie žien v politike nie je téma, ktorú by kotlebovci tematizovali. ĽSNS je svojim profilom, programom, témami, či politickými cieľmi mačistickou stranou. Pojmy ako rodová rovnosť, práva žien aj v inom kontexte ako je “tradičná rodina”, ktorá je chápaná diskriminačne voči všetkému, čo nezapadá do ich predstavy, sú mimo ich predstáv,” vysvetľuje Gyárfášová.

Predseda strany ĽSNS Marian Kotleba predstavil kandidačnú listinu do parlamentných volieb 2020. Foto TASR - Pavol Zachar

 

 

Kotlebovci počas štyroch rokov, čo sedeli v parlamente, viackrát iniciovali zmenu zákona, ktorý by sprísnil ženám prístup k interrupciám. Potom, čo ich návrhy neprešli, podporili návrhy politických strán z vlády i opozície, ktoré smerovali k obmedzeniu potratov na Slovensku.

Voľby 2020: Pre kotlebovcov sú ženy iba matky 

Čo si ĽSNS naozaj myslí o ženách prezradila podľa rodovej expertky Zuzany Maďarovej dôvodová správa k legislatívnemu návrhu, ktorý chcel ženám obmedziť prístup k bezpečnej a legálnej interrupcii.

“Podľa tejto správy sú ženy predovšetkým „nádejné matky“ a mnohým z nich záleží len na kariére a povýšení v práci, sú schopné „obetovať“ svoje potenciálne deti kvôli „zhýralému životnému štýlu“, „predĺženiu si mladosti“ či kvôli pohodlnosti,” hovorí Maďarová s tým, že správa predstavuje ženy ako nástroj politiky štátu, ktorý má vyriešiť spoločenské problémy ako neudržateľný dôchodkový systém, zamestnancov chýbajúcich vo firmách či nedostatok „socializovaných“ detí v školách.

“Ťažko si teda predstaviť, že by politická strana s takouto predstavou o ženách navrhovala opatrenia, ktoré by im mali reálne zlepšiť život,” dodáva Zuzana Maďarová.

Voľby 2020: ĽSNS boduje tradičnou rodinou

Kotlebovci oslovujú často ženy podporou tradičnej rodiny. Ženy vnímajú výhradne v úlohe matky, otec má byť živiteľ rodiny. “Návrhy v sociálnej oblasti (napr. “výrazné zlepšenie štátnej pomoci pre slušné mladé rodiny, aby už žiadna žena nemusela siahnuť po potrate len preto, že je v ťažkej finančnej situácii a že si bábätko nemôže dovoliť”) vždy vychádzali z pozície ochrany rodiny, ale výlučne rodiny podľa predstáv ĽSNS, čiže v duchu tradičných, národných  kresťanských hodnôt,” dodáva politologička Gyárfášová s tým, že práva rodiny sú v prípade ĽSNS jasne nadradené právam žien.

Silnou agendou kotlebovcov bolo tiež zabrániť ratifikácii Istanbulskému dohovoru. Odmieta násilie na ženách, ale hlavne vtedy, ak ide o moslimov či cudzincov. Domáce násilie ako problém nevidí.

Predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu minulý rok začala preverovať polícia v súvislosti s podozrením zo sexuálneho zneužívania. Kotleba, ktorý v minulosti pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v Banskej Bystrici, mal mať pomer s mladistvou študentkou. Tá otehotnela a tvrdila, že otcom je práve Kotleba. Vyšetrovanie v januári polícia zastavila. Mariana Kotleba (42) je ženatý, jeho manželka Frederika (24) požiadala minulý rok o rozvod.

Voľby 2020: Kotlebovci využívajú sociálne témy 

S ĽSNS sa nedá spájať pojem rodová rovnosť ako rovnocenné postavenie mužov a žien v spoločnosti. “ĽSNS sa verejne hlási k ideovému dedičstvu Jozefa Tisa, ktorý spolupracoval s nacistickým Nemeckom a je zodpovedný za deportáciu, utrpenie a smrť tisícov žien, mužov a detí. Politika postavená na nenávisti a násilí je v priamom rozpore so sociálnou spravodlivosťou, ktorú táto politická strana predstiera, ako aj s rodovou rovnosťou, ktorá je nevyhnutnou súčasťou sociálnej spravodlivosti,” hovorí Zuzana Maďarová.

Podľa nej nezáleží na tom, koľko žien majú kotlebovci na kandidačnej listine alebo aké legislatívne návrhy predložili či predložia. “Okolnosti, idey a dôsledky jej politiky sú nebezpečné a stoja na predstave spoločnosti, v ktorej sa môže mať „dobre“ len veľmi úzka, politickými predstaviteľmi stanovená skupina ľudí,” dodáva Maďarová.

 

Zároveň podľa nej nemôžeme ignorovať, že strana v uplynulých štyroch rokoch predložila niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré sa tvária, že majú za cieľ zlepšiť životné podmienky rodín a rôznych sociálnych skupín vrátane žien.

”Ide napríklad o zrušenie doplatkov na lieky pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, zvýšenie vdovského a vdoveckého pri nezaopatrených deťoch, rozšíriť nedeľu ako deň pracovného pokoja a pod. Kvalite týchto návrhov sa možno venovať inde, treba však upozorniť na to, že netreba sociálne politiky a témy sociálnej spravodlivosti prenechávať fašistom. Politické strany sú zodpovedné za to, aby sa sociálnym témam a problémom venovali a aby fašisti nepôsobili ako jediní, ktorých pracujúca chudoba alebo nižšia stredná trieda zaujíma,” vysvetľuje úspech kotlebovcov Maďarová.