Zuzana Maruniaková sa v právnickej rodine narodila. “Už od mojich stredoškolských čias som mame, ktorá je advokátkou, pomáhala s rôznymi činnosťami. Počas vysokej školy už bolo tých činností viac a viac a tak som bola zasvätená do advokátskej praxe dávno predtým ako som vôbec doštudovala právo,” smeje sa. Nevnímala to len ako administratívne úkony. 

“Uvedomila som si, že právo je tá cesta, ktorá mi umožní pomáhať ľuďom, aby sa na nich nepáchali nespravodlivosti a aby sa vedeli brániť,” hovorí Zuzana Maruniaková.

4JUSTICE - spravodlivosť pre každého

Na prvom koncipientskom seminári sa spoznala s Barborou Hudekovou. Barbora právnikov v rodine nemala, ale už od základnej školy vedela, že chce niečo dokázať. Dokázala to už tým, že šla na vysokú školu a právo úspešne dokončila.

„Najskôr som sa iba rozhodla vyštudovať právo a aj som mala tú možnosť vďaka svojej maminke, ktorá mi to umožnila, za čo som jej nesmierne vďačná. Po vyštudovaní práva som ani nechcela byť advokátkou. Skôr ma to ťahalo k súdnictvu, a to preto, aby som mohla dosiahnuť nejakú zmenu a rozhodovať. Neskôr som porozumela, že zmenu viem dosiahnuť aj v prípade, keď budem advokátkou a tak som sa pustila do koncipientúry,” hovorí Barbora Hudeková. Obe si veľmi, ľudsky i profesne, rozumejú. 

Advokátka Barbora Hudeková.  Foto - 4JUSTICE

Až tak, že po šiestich rokoch v advokácii spolu v roku 2018 založili vlastnú advokátsku kanceláriu. Nazvali ju 4JUSTICE, aby bolo už z názvu jasné, že chcú spravodlivosť - pre každého. “Snažíme sa o to každý deň. Už nejeden klient nám povedal, že vďaka nám mohol začať nový život po tom, ako sa konečne dovolal spravodlivosti,” povedala Barbora Hudeková. 

Dve skúsené konkurzné a reštrukturalizačné správkyne

Právne služby poskytujú v obchodnom, občianskom, pracovnom a rodinnom práve, pomáhajú tiež pri dlhoch a vymáhaní pohľadávok a reštrukturalizácii. Obe sú skúsené konkurzné a reštrukturalizačné správkyne. “To znamená, že sa venujeme aj konkurznému (insolvenčnému) právu a to nielen z pohľadu advokáta, ale aj z pohľadu správcu ustanoveného súdom v konkurze, reštrukturalizácii či oddlžení. Ako správca spravujem majetok spoločností, na ktoré bol vyhlásený bankrot. Viem klientovi poskytnúť všetky relevantné informácie a pohľady, ktoré pre zvládnutie svojej situácie potrebuje a takisto zvoliť pre neho najlepší možný postup,” hovorí Barbora Hudeková, ktorá je konkurznou a reštrukturalizačnou správkyňou už desať rokov. 

“Ako správca vykonávam správu aj nad majetkom spoločností, prípadne aj majetkom fyzickej osoby, ktoré sa dostali do finančných ťažkostí a podali na súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie. Ako správca zapísaný do zoznamu správcov môžem vypracovať na základe poverenia od klienta reštrukturalizačný posudok, ktorý slúži ako príloha k návrhu na povolenie reštrukturalizácie a na základe môjho odporúčania súd povolí reštrukturalizáciu,” hovorí Zuzana Maruniaková, ktorá ako správca pôsobí od roku 2010. Finančné problémy rieši v čase pandémia koronavírusu veľa firiem i jednotlivcov.

Advokátka Zuzana Maruniaková.  Foto - 4JUSTICE

Za dva roky má advokátska kancelária 4JUSTICE na konte 260 spokojných klientov a za sebou 195 úspešne ukončených konkurzov a oddlžení. Na webovej stránke ako aj na sociálnych sieťach majú niekoľko pozitívnych reakcií - takmer všetky vyzdvihujú odbornosť a oceňujú ľudský prístup. 

Dali im pocítiť, že sú ženy

Zuzana Maruniaková i Barbora Hudeková už v advokátskej praxi pocítili, že sú ženy. V troch zo štyroch základných právnických profesií prevažujú muži – v prokuratúre, medzi exekútormi a aj medzi advokátmi.

“V minulosti, keď som mala viac kolegov mužov v oblasti insolvenčných konaní a nemala som toľko skúseností ako mám teraz, som vnímala napr. to, že klienti alebo iní ľudia, s ktorými sme prichádzali pracovne do styku, radšej komunikovali s mojimi mužskými kolegami. Pamätám si dokonca, ako mi jeden muž povedal, že si nevie predstaviť ako budem „v sukni“ v skladoch rátať a zapisovať majetok spoločnosti. Takže v minulosti som sa určite stretla s nevhodnými poznámkami a pod. na moje pohlavie, ale dnes je to už úplne inak. Pracujem tvrdo, mám znalosti o tom, čo robím a moji klienti to vidia. Vidia môj prístup, odbornosť a kvalitu mojej práce a asi práve vďaka tomu sa mi nestáva, že by ma odmietli z dôvodu, že som žena,” opisuje Barbora Hudeková. “Aj ja som sa počas mojej dlhoročnej praxe stretla s ľuďmi, ktorí sa inak správali k mužom kolegom a inak ku mne. Ale našťastie sa mi nikdy nestalo, že by môj klient mal voči mne menšiu dôveru preto, že som žena,” dodáva Zuzana Maruniaková.

Obe za najdôležitejšie považujú dôveru klienta. “Vo vzťahu advokát – klient je dôvera veľmi dôležitá. Počas môjho pôsobenia v advokácii sa mi nestalo, aby medzi mnou a klientom panovala nedôvera. Takýto vzťah klienta a advokáta nemôže fungovať,” vraví Zuzana Maruniaková. Verí, že dôvera sa obnoví aj vo vzťahu k súdnictvu, ktoré prechádza veľkými zmenami. “Ja dúfam, že zmeny prinesú pre všetkých hlavne ľahší prístup k spravodlivosti,” dodáva majiteľka advokátskej kancelárie 4JUSTICE Zuzana Maruniaková.