Ženy doma

Udalosti doma, v spoločnosti, v politike i v ekonomike, aktuality z pohľadu žien, ženské témy. Pripravujeme ich tak, aby boli ženy informované o tom podstatnom, čo sa deje. Spracovávame ich tak, aby sme zvýraznili postavenie a potreby žien na Slovensku.