Nikoho nemôže prekvapiť, že je to práve Robert Fico, ktorý dnes s takou rozhodnosťou odmietol schváliť Istanbulský dohovor. Povedal, že nikdy neprejde, hoci dodal, že „98–99 percent ustanovení z tohto dohovoru je užitočných“. Také skóre hádam nemá ani veľa našich zákonov, ale dobre.

V dohovore, ktorý je najkomplexnejšou medzinárodnou stratégiou na odstránenie násilia páchaného na ženách a dievčatách, sú pre Fica neprijateľné pasáže, ktoré hovoria o stereotypoch a rodovej nerovnosti pri tradičnom delení úloh mužov a žien. Inak povedané premiér má strach, že by dohovor ohrozil ústavnú definíciu manželstva ako zväzku muža a ženy. Premiér odmieta dohovor pre vec, ktorú dohovor ani nerieši, ale dobre.    

Stereotypy a rodovú nerovnosť veľmi často podporuje sám pán premiér. Dnes tým, že odmieta dokument, ktorý zakazuje mužom brať ženy ako menejcenné a zbiť ich, ak treba.

Väčšinu svojej éry však tým, že rovnocenné postavenie ženy pre neho nie sú témou, ktorú u nás treba riešiť.

Keď chceli experti a expertky pred minuloročnými parlamentnými voľbami zhodnotiť program strany SMER o postavení žien, nebolo to možné. Program vládnej strany obsahoval o ženách päť viet.

Na 150-člennej kandidačnej listine Smeru bolo vtedy 27 žien. Vo vláde dnes máme tri ministerky, ale ani jedna nie je z vládnej strany.

Premiér Fico rád rozpráva, že ženám sa do politike nechce a ak nejakú ženu podporí, tak hlavne preto, že je lojálna k predsedovi strany a vlády.

Ak niekde náš premiér prejaví emóciu, tak je to bezpochyby Medzinárodný deň žien. Vtedy rozdá najviac kvetov a so svojimi ministrami povie najviac stereotypných a sexistických vtipov o ženách či svokrách.

V boji proti Istanbulskému dohovoru sa Fico spojil s cirkvou. To, čo dnes povedal ako politik, sa v nedeľu dozvieme v kostoloch od kňazov. Hneď mi k tomu napadlo vyjadrenie Tomáša Garriquea Masaryka. Ten v prednáške na dievčenskej škole označil za starý názor, že žena je tu pre muža. Tento starý názor podľa Masaryka „najsilnejšie posväcuje oficiálne náboženstvo a prakticky ho podporuje a uskutočňuje politika.“ Masaryk to povedal v roku 1904, my sme touto kombináciou pochovali Istanbulský dohovor v roku 2018.