Zimný čas 2019, kedy sa presne mení čas. Letný čas sa na zimný mení už tento víkend. Nezabudnite si prestaviť hodinky.

Zo soboty (26.10.2019) na nedeľu (27.10.2019) sa letný čas zmení na zimný, to znamená, že ručičky hodiniek si posunieme o tretej hodine nad ránom o hodinu naspäť - na 2:00 hod. V nedeľu si tak môžeme o hodinu dlhšie pospať. 

Kedy sa mení zimný čas 2019? V nedeľu o 3:00 na 2:00

Zmena letného a zimného času bude oficiálne trvať do roku 2021. Poslanci Európskeho parlamentu totiž v marci 2019 podporili ukončenie striedania sezónneho času od roku 2021.

Obyvatelia členských štátov Európskej únie (EÚ), ktoré sa rozhodnú pre letný čas, by si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021.

Na Slovensku o zavedení letného času rozhodla vláda vo februári 2017, išlo o zavedenie letného času v rokoch 2017 až 2021. 

Myšlienka zmeniť čas sa zrodila, aby sa ušetrilo denné svetlo. Prvýkrát sa objavila v roku 1784 v článku Benjamina Franklina (1706 - 1790), amerického spisovateľa, štátnika, osvietenského mysliteľa, vynálezcu a fyzika. Prvý vážny návrh na zavedenie letného času podal londýnsky staviteľ William Willett v roku 1907 v eseji The Waste of Daylight (doslovný preklad: Mrhanie denným svetlom).

Na území súčasného Slovenska sa letný a tzv. zimný čas zaviedol prvýkrát v priebehu 1. svetovej vojny v rokoch 1915 a 1916, potom v rokoch 1940 až 1949. Od roku 1979 sa SELČ uplatňoval každý rok.

Až do roku 1995 trval SELČ šesť mesiacov. Od roku 1996, keď sa jeho dĺžka na Slovensku zosúladila so smernicami Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie, trvá SELČ sedem mesiacov.

Zimný čas 2019 presný dátum

V súčasnosti sa letný čas platný v stredoeurópskom priestore odkláňa od koordinovaného svetového času (UTC), nazývaného aj greenwichský stredný čas (Greenwich Mean Time, GMT), o dve hodiny. Od októbra do marca sa táto oblasť vracia k svojmu pôvodnému stredoeurópskemu času, odklonenému od UTC o hodinu dopredu.

Zmenu času využíva väčšina členských štátov Európskej únie i niektoré štáty USA. Pôvodnou myšlienkou pri zavádzaní letného času bolo ušetriť elektrickú energiu a lepšie využiť prirodzené denné svetlo.

Kritici posúvania hodinových ručičiek už niekoľko rokov tvrdia, že úspora energie je minimálna, letný čas mnohým ľuďom narúša biorytmus a podpisuje sa pod zdravotné problémy.

Odporcovia zmeny času na portáli Nepotrebujeme letný čas popri svojich argumentoch majú aj petíciu pre tých, ktorí so zmenou času zo stredoeurópskeho na letný stredoeurópsky nesúhlasia.