BRATISLAVA. Jej deti oslavujú Vianoce i Veľkú noc dvakrát za rok. Najprv s rodinou v Bratislave, potom s rodinou v dedine Ubľa, ktorá je vzdialená tri kilometre od ukrajinských hraníc. Dnes tam žije takmer 800 obyvateľov, z toho je necelých 200 rusínskej národnosti. Tak ako Inga Hrvolová. „My si hovorí Rusnaci, nie Rusíni,“ smeje sa.

V roku 2011 sa k rusínskej národnosti prihlásilo viac ako 33-tisíc obyvateľov, čo robí z Rusínov tretiu najpočetnejšiu národnosť na Slovensku.

Inga Hrvolová opustila dedinu Ubľa, keď mala 15 rokov. Strednú vyštudoval v Humennom, vysokú v Bratislave. 

 

 

Do Ubli sa rada vracia nielen na sviatky s deťmi, Sama ľahké detstvo nemala. „Vlastne som fungovala ako druhá mama a vychovávala som deti mojich starších súrodencov, ktorí museli chodiť do práce. Ale dodnes mám so synovcom a neterou veľmi blízky vzťah,“ hovorí.

 

 

Aj tak spomína rada, ako to kedysi v dedine fungovalo. „Tie vzťahy tam boli veľmi tesné, ľudia si veľmi pomáhali. Moja mama bola predsedníčkou Zväzu žien, venovala sa ženám, chodievali spolu hrabať seno a potom s hrabľami na pleciach išli do krčmy,“ smeje sa Inga.

 

 

Družstvo tam dnes chýba, mladí odchádzajú, nemajú žiadnu prácu. Ale dedinčania, čo ostali, si sú si stále blízki.  „Veľmi pomáhajú mame, keďže ostala sama a deti sa odsťahovali do väčších miest za vzdelaním a prácou.

 

 

Inga Hrvolová prežila detstvo tri kilometre od ukrajinských hraníc. „Na Ukrajine máme predkov, ale viac ako politiku, si tam miestni všímali lacný benzín a cigarety. To sa tam chodí nakupovať stále,“ dodáva Inga.

 

 

Vlastné detstvo si veľmi neužila, preto robí všetko preto, aby to jej deti takto necítili. Pred rodičovskou pracovala v telekomunikačnej spoločnosti, ale vrátiť sa tam už nechce. Vypomáha v rodičovskom centre iným mamám a deťom, v tom sa našla. Na rodine jej veľmi záleží. „Mám skvelé deti a najlepšieho muža na svete,“ hovorí o manželovi, ktorý jej pomáha aj doma aj v rodinnom centre.

 

Pozrite si premenu aj na videu Janky Maťkovej